Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen bliver ny statsminister.

S-regering klar med mål på sundhedsområdet

På sundhedsområdet vil partierne bag en ny S-ledet regering blandt andet videreføre regionerne, nedsætte et behandlingsråd, hæve priserne på tobak og lave en 10-års-plan for psykiatrien.

Sent tirsdag aften indgik SF, Enhedslisten og Radikale et “forståelsespapir”, som bakker Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen op som leder af en mindretalsregering alene bestående af Socialdemokratiet.

Forståelsespapiret hedder “Retfærdig retning for Danmark” og rummer følgende mål for sundhedsområdet:

 • At regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse.
 • At kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes og at forholdene for patienter, herunder vilkårene for fødende, forbedres.
 • At der uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet. Samtidig skal det sikres, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.
 • At der skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.
 • At der iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.
 • At der nedsættes et behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet.
 • At der tages initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsenet.
At der tages initiativer med henblik på at sikre at færre ryger, særligt at færre unge begynder at ryge. Som led heri hæves afgifterne på tobak.

 • At der udarbejdes en status på byggerierne af supersygehusene.

Også psykiatrien skal løftes. En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

 • Forebyggelse af psykisk sårbarhed.

 • En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

 • Flere sengepladser i psykiatrien.
 • 
En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.
Like eller del denne artikel