"Vi skal lægge opfattelsen af at være til besvær, trænge os på og kontakte patienten ubelejligt på hylden,« siger praktiserende læge Helle Ibsen. Foto: Lægerne Bispebroen

Kræftvejledning opfordrer til kulturændring i almen praksis

Samtalekulturen i praksis skal ændres. Praktiserende læger skal ikke vente på, at kræftpatienterne henvender sig. De skal selv tage kontakt, lyder det i DSAM’s vejledning om kræftopfølgning i almen praksis. Det er en ny tænkemåde, der kræver tilvænning, vurderer læge Helle Ibsen, der underviser i implementeringen af vejledningen.

»Jeg har set, at du har fået en alvorlig diagnose…«

Sådan kunne starten på en telefonisk samtale mellem den praktiserende læge og den nydiagnosticerede kræftpatient lyde. I Dansk Selskab for Almen Medicins (DSAM) vejledning ’kræftopfølgning i almen praksis’, der udkom sidste år, opfordres praktiserende læger til en kulturændring og til at være mere opsøgende over for nuværende og tidligere kræftpatienter. »Det er vigtigt, at den praktiserende læge er opmærksom på at tilbyde konsultationer om kræftopfølgning til de patienter, der har et behov for kontakt til den praktiserende læge, men ikke selv formår at henvende sig,« fremgår det af vejledningen.

Helle Ibsen, der er praktiserende læge i Haderslev, har været en del af den arbejdsgruppe, der står bag vejledningen. Hun har sammen med læge Mette Kjærgaard Nielsen for nylig undervist praktiserende læger i, hvordan vejledningen kan implementeres. En del af diskussionerne på kurset centrerede sig netop om det at påtage sig en mere opsøgende rolle i kræftopfølgningen.

»Os, der har været i faget længe, er ikke oplært med en meget opsøgende tilgang – så det kræver tilvænning at tage kontakt til patienterne. En del af det er også, at vi skal lægge opfattelsen af at være til besvær, trænge os på og kontakte patienten ubelejligt på hylden,« siger Helle Ibsen.  

Vejledningen blev udarbejdet som følge af, at almen praksis i fremtiden kommer til at spille en stadig større rolle i forebyggelse, diagnosticering, opfølgning og palliativ behandling af kræftpatienter. Det fremgår bl.a. af den nyeste overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Særligt når kræftdiagnosen stilles, og når den aktive kræftbehandling afsluttes, er almen praksis en vigtig brik i forhold til at skabe et sammenhængende forløb for patienterne.

Positive tilbagemeldinger

Personligt har Helle Ibsen kun positive erfaringer med at være opsøgende i sit arbejde med kræftpatienter. Den opsøgende indsats giver patienterne en følelse af at blive set og være i gode hænder hos den praktiserende læge – noget mange patienter udtrykker er afgørende for et godt og trygt behandlingsforløb. Og så giver det lægen en tiltrængt mulighed for at være på forkant med tingene. 

»Jeg ringede for nylig til en kvinde, som inden for kort tid havde fået konstateret kræft to gange. Vi havde en god snak i telefonen sidst på eftermiddagen, da jeg havde afsluttet dagens øvrige patienter. Ugen efter kom hun forbi klinikken på et tidspunkt, hvor vi altid har rygende travlt. Men fordi jeg havde talt med hende på forhånd, kunne jeg løse hendes problem henover skranken på få sekunder,« siger Helle Ibsen og tilføjer:

»Hvis ikke jeg i ro og mag havde taget den første kontakt til patienten, havde jeg endt med at bruge meget længere tid på at løse hendes problem den mandag formiddag – og hun havde fået en dårligere behandling dér midt i formiddagens travlhed. Men jeg fik favnet hende og hjulpet hende på den rette måde, fordi jeg vidste, hvilke problemer hun døjede med.«

Desuden giver den forudgående telefonsamtale ifølge Helle Ibsen lægen mulighed for at informere sine samarbejdspartnere om patientens situation, så de ved besked, hvis patienten ringer eller får tid hos en læge, han eller hun ikke normalt er tilknyttet. 

Overblik og systematisering

Ifølge vejledningen viser erfaringen, at kontaktmønsteret til den praktiserende læge ændres, når en patient får konstateret kræft. Patienterne har ofte svært ved at genoptage kontakten, glemmer at gå til kontroller for andre kroniske sygdomme og har svært ved at gennemskue, hvad den praktiserende læge kan byde ind med under et kræftbehandlingsforløb. Opsøgende samtaler kan ifølge Helle Ibsen være en måde at skabe mere hensigtsmæssige konsultationer.

»Vejledningen bidrager med redskaber til at skabe systematik og overblik i en ofte travl hverdag. I stedet for, at kræftpatienterne kommer ind som akutte henvendelser – hvor roen og tiden er knap – forsøger vi med vejledningen at rammesætte opfølgningsforløbene, så lægen hele tiden er et skridt foran og har overskuddet til at gå helhedsorienteret til værks. Forhåbentlig kan det gøre dagligdagen lettere, skabe større arbejdsglæde og give patienterne følelsen af at blive set som hele mennesker,« forklarer Helle Ibsen.

Overblikket og systematiseringen af kræftopfølgningen kræver ifølge Helle Ibsen et tæt og velfungerende samarbejde med de andre aktører på kræftområdet. F.eks. er kræftforløbene i almen praksis afhængige af, at udskrivningsbrevene fra hospitalerne er fyldestgørende og indeholder de rette oplysninger. Sammen med patientens fortælling er udskrivningsbrevene udgangspunkt for at lægge den individuelle plan sammen med patienten, hvorefter de mest betydningsfulde betydende problemstillinger kan prioriteres.

»Desværre gav flere kursister udtryk for, at de ofte ikke modtog gode udskrivningsbreve. Det gjaldt især de læger, der havde praksis i Region Hovedstaden, hvor man for nylig har implementeret Sundhedsplatformen. Uden et godt udskrivningsbrev i hænderne, ved vi ikke, hvad patienten har været igennem på hospitalet. God kommunikation sektorerne imellem er altafgørende,« siger Helle Ibsen.

Vejledningen ’Kræftopfølgning i almen praksis’ kan findes her.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk