”Diagnosefejl er et stort og til dels overset patientsikkerhedsproblem, som ikke bare vedrører akutte situationer som meningitis. Det er et generelt problem, som vi skal have kigget nærmere på, sådan at vi kan finde frem til nogle løsningsmodeller,” siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Diagnosefejl er et stort og overset problem

Manglende, forkerte og forsinkede diagnoser er et stort patientsikkerhedsproblem, som der hidtil ikke har været så stort fokus på, siger Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Forsinket diagnose er f.eks. et centralt brist i sagerne om de tre teenagedrenge, der døde af meningitis, som Patienterstatningen netop har anerkendt. Flere nye undersøgelser fra USA viser, at diagnoserelaterede fejl er almindelige og forbundet med stor sygelighed og dødelighed. Danske tal viser, at problemet også er almindeligt herhjemme, skriver Dansk Selskab for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

”Diagnosefejl er et stort og til dels overset patientsikkerhedsproblem, som ikke bare vedrører akutte situationer som meningitis. Det er et generelt problem, som vi skal have kigget nærmere på, sådan at vi kan finde frem til nogle løsningsmodeller,” siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, Inge Kristensen.

En helt ny amerikansk opgørelse viser, at når patienter klager og får udbetalt erstatning, er det i 22 pct. af tilfældene med baggrund i diagnosefejl. Opgørelse dækker perioden januar 1999 til december 2011. Den bygger på tal fra US National Practitioner Database, hvor alle klager, der har ført til erstatning, bliver registreret. Databasen administreres af de amerikanske sundhedsmyndigheder, Department of Health and Human Services.

Opgørelsen omfatter 62.966 sager om patienter, der i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, har klaget og fået erstatning. Heraf var de 13.682 klager relateret til diagnoseforløbet. Diagnosefejl var den næsthyppigste årsag, kun overgået af kirurgiske fejl. Analysen viser også, at klager over diagnosefejl er hyppigere forbundet med invaliditet eller død end andre typer af klager. Tilsammen havde de diagnoserelaterede sager ført til 5,7 mia. dollars i erstatning.

Opgørelsen er offentliggjort i BMJ Quality and Safety, og forfatterne konkluderer, at diagnoserelaterede klager er almindelige og forbundet med stor sygelighed og dødelighed. Analysen støtter konklusionerne i en rapport, der blev udgivet af Institute of Medicine i 2015, Improving Diagnosis in Health Care.

Manglende, forkert eller for sent

En ny stor spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i den amerikanske befolkning, viser også, at diagnosefejl er et stort problem, set fra patienternes synsvinkel. I alt 2536 voksne amerikanere er blevet interviewet, og 41 procent af dem siger, at de enten selv har været udsat for en fejl i sundhedsvæsenet eller har haft en pårørende, der har været udsat for en fejl. 59 procent af dem, der havde oplevet fejl, sagde, at de havde oplevet en diagnosefejl. Enten var diagnosen ikke blevet stillet, diagnosen var forkert eller diagnosen var stillet på et for sent tidspunkt.

Diagnosefejl er også problem i Danmark

Danske tal tyder på ifølge Dansk Selskab for Patientsikkerhed på, at svigt i den diagnostiske proces er et lige så stort problem herhjemme, som det er i USA. To rapporter, som Patientforsikringen (nu: Patienterstatningen) i samarbejde med Patientombuddet udgav i 2013, viser, at “overset diagnose” er både den hyppigste årsag til, at patienter tilkendes erstatning og samtidig den årsag, der udløser det største erstatningsbeløb, nemlig over 500 mio. kr. for femårsperioden 2008 – 2013. For alle skadestyper vurderer Patientforsikringen, at forebyggeligheden ligger over 50 pct.

Alene for “Overset diagnose” er forebyggelsespotentialet 60 pct., hvilket kunne spare 300 mio. kr over den fem-årige periode – eller 60 mio. kr. pr år. Andre skadestyper, der også kan relateres til den diagnostiske proces “Utilstrækkelig eller forkert operation/behandling” og Forsinket operation/behandling” ligger også højt på Top 20.

Kræftens Bekæmpelses analyse af 529 utilsigtede hæbdelser ved kræftforløb, rapporteret af patienter og primærsektor i perioden 1. september 2010 til 31. januar 2013 viste, at hver femte hændelse fører til forsinkelse i kræftudredning eller kræftbehandling.

Kræftens Bekæmpelses har også spurgt patienter selv i den barometerundersøgelse fra 2011. Her var det 18 pct., der oplevede udredningsfejl hos praktiserende læge, og 15 pct. på hospital.

Tags: patientsikkerhed, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen, diiagnoser, diagnosefejl

Like eller del denne artikel