Færre forsøgspersoner og flere medarbejdere i klinisk forskning

Til trods for en stigning i antallet af forsøg er antallet af forsøgspersoner faldet med over 50 procent i de seneste syv år.

Det viser den seneste opgørelse over kliniske forsøg blandt Lægemiddelindustriens (Lif) og DANSK BIOTEKs medlemmer.

Siden 2010 er antallet af forsøgspersoner faldet fra 18.510 til 8.938. Den faldende tendens i antallet af forsøgspersoner skyldes, at de enkelte forsøg generelt er blevet mindre. En af årsagerne kan være et stigende antal komplekse og mere specialiserede forsøg, f.eks. inden for det onkologiske område.

Opgørelsen viser også, at der er kommet 40 procent flere medarbejdere inden for klinisk forskning på seks år.

Sidste år beskæftigede medlemsvirksomheder af Lif 2.172 personer med klinisk forskning. Det er en stigning på 40 procent siden 2011, hvor 1.552 arbejdede med klinisk forskning. Fra 2015 til 2016 er stigningen på 10 procent.

Stigningen skyldes, at det går godt for den danske lægemiddelindustri. Virksomhederne er globale, og derfor er der brug for flere nye forsøg. Udover at virksomhederne skal håndtere flere forsøg, er forsøgene også mere komplekse. Det betyder, at der skal ansættes flere for at håndtere den stigende arbejdsmængde.

Antallet af kliniske forsøg holder tempoet, viser opgørelsen.

​Gennem de seneste syv år har antallet af forsøg hos medlemmerne af Lif været mellem 278 og 310. I 2016 var tallet på 308, hvilket stort set er lig topscoreren 2015.

I alt blev der i 2015 udført 9.059 kliniske forsøg i Danmark, hvor lægemiddelvirksomheder var medsponsor.

Tags: Kliniske forsøg, forsøgspersoner

Like eller del denne artikel