Region Midtjylland vil spare millioner på hjemmedialyse

Region Midtjylland har sat sig for at øge antallet af patienter i hjemmedialyse. Ud over at give patienterne en højere grad af indflydelse på egen sygdom og behandling, og dermed øget livskvalitet, vurderer regionen også at kunne opnå en besparelse på op imod 100.000 kroner om året per patient i hjemmedialyse. 

I Region Midtjyllands Spareplan for 2015-2019 kan man på side 40 i afsnittet ’Nefrologi – flere patienter i hjemmedialyse i Region Midtjylland’ læse, at Regionen lægger op til en besparelse på i alt 6 millioner kroner med fuld effekt i 2019. Det skal ske ved at øge antallet af hjemmedialyse-patienter i Hospitalsenheden Vest og på Aarhus Universitetshospitals to tilknyttede dialyse-satteliter på Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens.

For hver ekstra dialysepatient, der kommer i hjemmedialyse er der nemlig, vurderer regionen, en besparelse at hente på omkring 100.000 kr. Der er forskellige former for hjemmedialyse, som alle giver en besparelse i forhold til traditionel center-hæmo-dialyse. Desuden opnås en væsentlig del af besparelsen ved færre udgifter til patienttransport: Patienter i center-hæmo-dialyse har 156 ambulante besøg om året, forklarer kontorchef i Region Midtjylland, Dorthe Klith, og tilføjer:

”I forbindelse med spareplanen blev det besluttet, at den samlede andel af dialysepatienter i hjemmedialyse i regionen skal op på 40 procent i 2019. Det vil give en besparelse på cirka 100.000 kr. for hver ekstra dialysepatient, der kommer i hjemmedialyse - efter, at der er taget højde for udgifter til kommunal assistance, som i Region Midtjylland beløber sig til omkring 4,5 mio. kroner. Besparelsen udmøntes i årene 16-19. Der er på centralt niveau ikke udarbejdet en midtvejsstatus, men det er vores vurdering, at hospitalerne arbejder målrettet med, at flere dialysepatienter får mulighed for at komme i hjemmedialyse til gavn for den enkelte patient.”

Baggrunden for, at Region Midtjylland mener, at det er realistisk, at sende 40 procent af regionens dialyse-patienter i hjemme-dialyse er, at man fra Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland har erfaring med, at det er et niveau, som er realistisk at opnå. Også Sundhedsstyrelsens MTV-rapport (Medicinske Teknologi Vurdering) fra 2006 med titlen ”Dialyse ved kronisk nyresvigt – kan antallet af patienter i udgående dialyse øges?” vurderer, at det er muligt at øge andelen af patienter i hjemmedialyse med op til 45 procent.

Status for nuværende er, at det i øjeblikket er omkring 30 procent af dialysepatienterne i Region Midtjylland, som er i hjemmedialyse. Der er dog ingen specifikke opgørelser for besparelsens størrelse. Ifølge overlæge på nyreafdelingen på Skejby Sygehus, Johan Vestergaard Povlsen, kan man ikke sige noget præcist om, hvordan det påvirker afdelingens eller Regionens økonomi lige nu, da dialysebehandling ikke er specificeret i afdelingens samlede regnskab eller budget.

”Men man kan selvfølgelig beregne et ’besparelsespotentiale’ ved at gange antallet af patienter i hjemmedialyse med de 100.000 kroner,” forklarer han.

Tags: hjemmedialyse, dialyse

Like eller del denne artikel