Her er reaktionerne på nyt S-udspil

Læs her nogle af reaktionerne fra sundhedsvæsenets største aktører på Socialdemokratiets sundhedsudspil ’Tid til omsorg’.

Socialdemokratiets kom i fredags med sundhedsudspillet ’Tid til omsorg’, som indeholder 13 initiativer og ifølge partiet koster 1,25 milliarder kroner årligt.

S-udspillet har fokus på tre pejlemærker: tid, nærhed og lighed. Udspillet indeholder bl.a. forslag til:

  • 1.000 flere sygeplejersker. Det skal sikre mere tid til patienterne.
  • Patientansvarlig læge eller sygeplejerske til indlagte patienter i 2020.
  • Tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis i lægedækningstruede områder. Der foreslås en seks måneders tjenestepligt i almen praksis for alle nyuddannede læger.
  • Styrket forebyggelse af sygdom.

 


Lægemiddelindustriforeningens koncernchef, Ida Sofie Jensen:

Om ulighed: "På trods af, at vi er et lille land, så er der stor forskel på, hvilken behandling man får. Det handler både om geografi, sociale forhold og adgang til behandling. Lettere adgang til sundhedstjek vil alt andet lige skabe et bedre grundlag for både forebyggelse, hurtig udredning af sygdom og hurtigere adgang til behandling. Det er meget positivt," understreger Ida Sofie Jensen.

Om prioritering: "Diskussionen om ulighed lægger også en ny dimension på debatten om, hvorvidt der skal prioriteres. Det er enormt relevant hele tiden at identificere og italesætte den ulighed, der er i sundhedsvæsenet. Men løsningen på ulighed og forskelsbehandling må ikke være, at man indfører laveste fællesnævner. Vi skal naturligvis altid forholde os til værdien og effekten af den behandling, pleje og genoptræning, som patienterne bliver tilbudt, men når målet er at sætte patienten i centrum, så må det også være værdien for den enkelte patient, der skal sættes i centrum. Det er en lægefaglig opgave, og så er det op til sundhedspolitikerne at sørge for, at rammerne er der. Her vil flere hænder kunne bidrage til at sikre det nødvendige overskud i hverdagen," siger Ida Sofie Jensen.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing:

Om regionerne: ”Det er meget positivt, at Socialdemokratiet har øje for den reformlammelse, en nedlæggelse af regionerne ville medføre i sundhedsvæsenet. Regionerne er langtfra perfekte, men at diskutere struktur og organisationsdiagrammer frem for sundhedsvæsenets virkelige problemer gør ingen gavn for patienter eller sundhedsprofessionelle. Derfor er det godt, at Socialdemokratiet signalerer ro på i stedet for store omvæltninger”, siger Andreas Rudkjøbing.

Om behandlingsråd: ”Jeg vil gerne rose Socialdemokratiets plan om et særligt behandlingsråd, som også Etisk Råd har foreslået, og som Lægeforeningen har bakket op om. Det vil bidrage til at skabe mere lighed i sundhed, fordi det kan afdække forskelsbehandling i sundhedsvæsenet. Det giver muligheden for at prioritere fagligt og økonomisk, så vi kan bruge de begrænsede midler bedst muligt. Noget, som især vil komme mindre ressourcestærke patientgrupper til gavn.”

Om de økonomiske rammer for udspillet: ”Socialdemokratiets sundhedsudspil har mange gode ambitioner, men de økonomiske rammer står desværre ikke mål med planerne. Der bliver lagt op til en lille realvækst på sundhedsområdet på 1 procent per år, men det er knap nok til at klare det demografiske træk lige nu. Sundhedsvæsenets økonomi er i forvejen presset, og i de kommende år kommer de store efterkrigsgenerationer i stigende grad i reparationsalderen og får stigende behov for mere behandling og mere pleje. Dertil kommer nye behandlinger og lægemidler, som borgerne har en berettiget forventning om at få tilbudt. Alt i alt kræver det flere ressourcer.”

Om øremærkede midler til kronisk syge og psykisk syge patienter: ”Det er godt, at S vil øremærke midler til at løfte behandlingen af kronisk syge og psykisk syge patienter. I dag er der et efterslæb for disse patientgrupper, som der skal rettes op på. Samtidig er det vigtigt, at Socialdemokratiet understreger, man ikke vil tage midlerne fra kræft- eller hjertepatienterne.”

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

1000 ekstra sygeplejersker: ”Vi hæfter os ved, at man i udspillet anerkender sygeplejerskernes vigtige rolle i sundhedsvæsenet og også tydeligt anerkender, at tid er blevet en mangelvare. De ansatte er alt for pressede i forhold til at nå alle patienter, og de har svært ved at levere den kvalitet og den omsorg, de gerne vil. Derfor er vi også særligt glade for valgløftet om at afsætte en halv milliard kroner til at ansætte 1.000 nye sygeplejersker på landets sygehuse”, siger Grete Christensen.

Ulighed: Socialdemokraterne forslår også at 3-års undersøgelsen hos egen læge omlægges til et hjemmebesøg fra sundhedsplejersken. Det skal være med til at mindske den sociale ulighed, og det er godt set, mener Grete Christensen:

”Det er et rigtig godt forslag og noget, som vi har ønsket os længe. Et obligatorisk 3-års hjemmebesøg er en enkel måde at sikre, at vi hjælper alle børn og ikke bare dem, hvis forældre husker og overkommer at bestille tid og møde op til 3-års undersøgelsen hos lægen. Erfaringerne fra de kommuner, der allerede har indført 3-års hjemmebesøg, viser, at særligt er børn i udsatte familier nyder godt af hjemmebesøget. Vi ved også, at det kan være med til at mindske andelen af overvægtige børn ved skolestart.”

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker:

Kræftbehandling: Hver femte kræftpatient får ikke behandling til tiden. Sådan har det desværre været længe, og det er glædeligt, at Socialdemokratiet vil vende udviklingen, siger Jesper Fisker. Han roser samtidig udspillet for at have stor fokus på pårørende, og at Socialdemokratiet foreslår en styrket kræftforskning og anvendelse af nye behandlingsformer.

Ulighed og prioritering: "I Kræftens Bekæmpelse er man meget opmærksom på at få nedbragt den ulighed, som præger sundheden bredt i den danske befolkning. Alle skal have ret til lige behandling uanset sygdom, og uanset hvor man bor i landet. Socialdemokratiet ønsker et behandlingsråd som hjælp til dette. Det er positivt, at Socialdemokratiet i den forbindelse understreger, at man ikke løser problemerne med forskelsbehandling ved at tage midlerne fra kræftpatienterne. Vi er enige i, at det handler om at løfte behandlingen for de patientgrupper, hvor den halter bagefter," siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker er også glad for, at Socialdemokratiet har et forslag om socialsygeplejersker, som på sygehusene skal hjælpe de mest udsatte patienter.

Tags: Socialdemokratiet

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk