"Lige nu kan jeg ikke sige andet end fup, fup, fup. Psykiatriudspillet er skønmaleri fra regeringens side, som viser, at valgkampen er startet," siger Liselott Blixt.

Skuffelsen breder sig: Psykiatriudspil er fup, fup, fup

Efter at have haft nogle uger til for alvor at studere den omfattende psykiatrihandlingsplan, som regeringen præsenterede 21. september, breder skuffelse og raseri sig hele vejen rundt. Både blandt politikere og organisationer.

Især føler de sig provokeret af de lovede 50 nye sengepladser, som viser sig slet ikke at være nye, men gamle, der opgraderes. Det har fået flere politikere til at føle sig ført bag lyset, På Christiansborg føler politikerne, og ikke mindst sundhedsordførerne, sig også udsat for bluff fra regeringens side. En af dem er formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt, DF:

”For mig lød det umiddelbart som 70 ekstra millioner til nye sengepladser. Og det troede alle. Men sådan er det altså ikke, og det er meget skuffende. Jeg undrer mig gevaldigt over forløbet og vil nu høre ministeren, hvad der er foregået. Lige nu kan jeg ikke sige andet end fup, fup, fup. Psykiatriudspillet er skønmaleri fra regeringens side, som viser, at valgkampen er startet,” siger hun.

Hun mener endda, at udspillet er pyntet med lånte fjer, idet mange af elementerne i planen er taget fra andre partier, ligesom pengene også kommer andre steder fra, f.eks. fra initiativer ifm. finanslovsforhandlingerne, herunder også fra Dansk Folkeparti.

Behov for en stor helhedsplan

Men selv om glansen er gået af den store psykiatrihandlingsplan, skal den nu til forhandling i Folketinget. Og som Liselott Blixt ser det, skal den nok blive vedtaget. Men ikke som den store, forkromede plan, regeringen forsøgte at få den til at ligne:

”I realiteten er der kun tale om en plan for de næste fire-fem år, og den dækker ikke engang hele landet. Men vi har brug for en stor helhedsplan. Jeg vil også gerne have flere penge til planen, men samtidig må vi selvfølgelig sikre, at vi laver en plan, som er realistisk. Der skal jo være personale til at gennemføre, hvad der bliver vedtaget. Jeg vil derfor foreslå, at man laver en psykiatrihandlingsplan, som rækker længere ud i fremtiden, eksempelvis 20 år. En plan, som der skal være bred opbakning til, så vi binder hinanden, og så der, uanset hvordan et valg falder ud, vil blive sat penge af til hvert år, så vi skridt for skridt kan få bygget den psykiatri op, som vi gerne vil have,” siger hun og understreger, at ’psykiatrien er en del af vores sundhedsvæsen, og som resten af sundhedsvæsnet bare skal fungere’.

Regeringen gør grin med psykiatrien

Hos Enhedslisten har regeringens psykiatriplan også vakt harme. Sundhedsordfører Stine Brix har således kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby i samråd. Bl.a. har hun bedt ministeren redegøre for, hvorfor regeringen med sit udspil ikke finder, at der skal afsættes penge til oprettelse af nye sengepladser i psykiatrien frem mod 2025. Desuden vil hun have en forklaring på, hvorfor regeringen vil finansiere en del af psykiatrihandlingsplanen via satspuljemidler og således ikke finansiere den samlede handlingsplan over finansloven.

Ud over at være meget skuffet over, at der ikke kommer nye sengepladser, selvom det er et kæmpe behov pga. de mange flere patienter, siger hun:

”Regeringen gør grin med psykiatrien, når det igen er satspuljen, som skal betale for psykiatrien. For det første er det dybt usympatisk, at regningen bliver tørret af på de fattigste mennesker i Danmark, og for det andet har psykiatrien brug for at komme på finansloven, så man ved, hvad man har at gøre godt med.”

Også Stine Brix ønsker sig derfor en mere langsigtet plan for psykiatrien:

”Vi er nødt til at tage alvorligt, at psykiske lidelser er blevet et folkesundhedsmæssigt problem, hvilket klart fremgår af tallene for, hvor mange der får en psykisk lidelse i løbet af deres liv, og hvor mange penge det koster samfundet. Psykiske sygdomme ligger nummer et.

Hvis man lavede konsekvensberegninger på, hvad man kunne spare samfundsmæssigt ved at investere i en god psykiatri, og lovgav på den baggrund, så ville vi komme langt. Men det er desværre ikke det ærinde regeringen er ude i med deres kortsigtede og ubemidlede psykiatriplan.”

En uambitiøs plan

Ud over de ekstra sengepladser i planen, som alligevel ikke var der, har også organisationerne nu haft tid til at studere psykiatriudspillet nærmere. Og det har, som generalsekretær for Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard,i udtrykker det på Twitter, vist, at der ikke er noget i den. Som han skriver: ’Hvorfor er det lige, jeg kommer til at tænke på kejserens nye klæder?’

Også i Psykiatrifonden er skuffelsen til at tage at føle på:

”Vi var alle meget begejstrede i det første par dage efter planen kom. For regeringen havde jo lyttet til problemstillingerne og sat fokus på dem. Men i realiteten er det en alt for uambitiøs plan. Substansen forsvinder fuldstændig, når vi nærlæser,” siger Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden.

Konkret peger hun på de manglende sengepladser, og mere overordnet på, at det er ’helt uigennemskueligt’, hvad der er af penge i planen. Kun er det sikkert, at det i sidste ende ikke bliver ret mange – især når man tænker på, at pengene skal fordeles på 43 initiativer, fem regioner og 98 kommuner, som hun siger.

”På den korte bane vil planen i bedste fald reparere lidt på mangler. Men tilbage står, at vi stadig har brug for en stor, samlet plan, der tænker i patientstrømme og helheder, og som har fokus på sammenhænge, på overgange mellem regioner og kommuner, på en langt mere fleksibel ansvarsfordeling og på større tilgængelighed,” siger Anne Lindhardt og beklager også den forskelsbehandling, som psykiatrien udsættes for i sammenligning med kræft- og hjerteområderne.

”Psykiatrien har brug for lige så stort et løft,” understreger hun.

Vil ikke batte noget som helst

Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd twitter også om deres frustrationer og skuffelse over psykiatriudspillet. Og fra Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, hvor formand Gitte Ahle som sine kolleger var hurtig til at rose regeringens plan, lyder det nu:

”Jeg tror, at vi er mange, der føler os ført bag lyset. Vi har alle taget for givet, ud fra regeringens udsagn, at der kom 50 nye senge i psykiatrien, og at der var øremærket 100 mio. kr. til os. Det her udspil kommer ikke til at batte noget som helst for vores sygeste patienter,” siger hun efter afsløringen af, at de nye sengepladser i realiteten var gamle, der skulle opgraderes.

Ifølge DPS mangler psykiatrien aktuelt 400-500 senge, efter at der de senere år er skåret jævnt ned på antallet. En ting er, at det samfundsøkonomisk er et negativt regnestykke at skære i sengepladser – fordi det giver for hurtige udskrivninger, for mange genindlæggelser og for mange syge, der går rundt uden at kunne arbejde. En anden er, at lægerne flygter fra psykiatrien og at det er svært at få nye.

”Hvis man opgraderede rammerne, ville man trække lægerne tilbage i psykiatrien. Yngre læger fravælger psykiatrien på grund af dårlige forhold for patienterne", siger Gitte Ahle.

 

 

 

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os