"Otte procent af de børn, der sættes i verden lige nu, kommer til at dø af rygning. Det er eddermame et stort politisk ansvar at bære på sine skuldre, hvis vi vælger ikke at gøre noget," siger Mette Abildgaard.

Konservative: Prisen på cigaretter skal markant op

Konservative bryder nu med blå blok i debatten om afgiften på cigaretter og foreslår en højere afgift.

Det skriver Jysk Fynske Medier.

I dag koster en pakke cigaretter i gennemsnit omkring 40 kroner, men i fremtiden skal den koste 60 kroner, siger gruppeformand og sundhedsordfører Mette Abildgaard (K).

"Otte procent af de børn, der sættes i verden lige nu, kommer til at dø af rygning. Det er eddermame et stort politisk ansvar at bære på sine skuldre, hvis vi vælger ikke at gøre noget," fortæller gruppeformand og sundhedsordfører Mette Abildgaard til Jyske Fynske Medier og tilføjer, at hendes parti efter afgiftshoppet vil lade tobaksafgifterne stige automatisk i takt med, at priser og løn i samfundet generelt stiger.

I april i år kom Vidensråd for Forebyggelse har gennemgået al forskning på området, og i april i år kom det med en rapport, som konkluderede, at cigaretterne skal koste 80-90 kr., hvis vi med videnskabelig garanti vil sikre, at børn og unge ikke begynder at ryge.

En række andre undersøgelser har også slået fast, at højere afgifter fører til færre rygere. I f.eks. Norge, hvor cigaretter koster 90 kroner pr. pakke, er antallet af rygere faldet markant de seneste år. Andelen af 16-24 årige nordmænd, der ryger, er faldet fra 23 procent til 3 procent fra 2006-2018. Dette tilskrives en flerstrenget indsats og evidensen viser ifølge Vidensrådet for Forebyggelse, at høje tobakspriser har meget stor effekt på unges rygning.

Om prisen på 60 kroner siger Mette Abildgaard til Jyske Fynske Medier: "Det handler om at finde en balancegang. Vi har Tyskland, der ligger som meget nær nabo, og vi skal hele tiden være opmærksomme på grænsehandel. De nyeste notater fra Skatteministeriet vurderer, at der omkring de 60 kroner er et balancepunkt i forhold til grænsehandlen." En pakke cigaretter koster ifølge EU-kommissionen i gennemsnit 41 kroner i Tyskland.

Konservatives udspil kommer efter, at Den Nationale Sundhedsprofil, som er en rapport om danskernes sundhed tidligere på året viste, at antallet af unge rygere er begyndt at stige igen. Stik mod forventningen. I 2013 røg 15 procent af de 16-45-årige. I 2017 var det tal steget til 16,2 procent.

Det er lige nu uklart, om der er flertal for Det Konservatives Folkepartis forslag i Folketinget.

Liberal Alliance er imod. SF, Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre støtter en markant forhøjelse af afgifterne, men både Socialdemokratiet og Venstre oplyser, at de endnu ikke har afgjort, hvad de mener. Dansk Folkeparti vil gerne lade tobakspriserne stige i samme tempo, som lønudviklingen, men vil ikke være med til et markant prishop som det, de konservative foreslår.

Midtjysk opfordring

Samtidigt med Konservative udspil kommer Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland med en pressemeddelse, hvor de taler for markant højere tobakspriser.

Det midtjyske udvalg ønsker tobakspriser på niveau med Norge og England.

I det politiske udvalg mødes repræsentanter for kommuner, praktiserende læger og region om fælles sundhedsløsninger som at tilbyde alle borgere hjælp til rygestop og meget andet.

"Det går den gale vej med rygningen. Flere unge 16-24-årige ryger dagligt, kan vi se af vores sundhedsprofil. Vi ved, at stigende tobakspriser har tre gange så stor effekt på unge rygere som på voksnes rygning," siger formand for udvalget Henrik Fjeldgaard i en pressemeddelelsen.

Derfor vil han have regeringen til at hæve tobaksafgifterne, så tobakspriserne stiger.

"Vi hjælper folk, der allerede ryger, med direkte henvisning til rygestopkurser fra f.eks. hospitaler. Vi skal også hjælpe fremtidens unge til ikke at begynde at ryge," siger næstformand i udvalget, Ib Lauritsen.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland opfordrer resten af landets sundhedskoordinationsudvalg til at støtte op om kravet til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Tags: rygning

Like eller del denne artikel