"Det er selvfølgelig uholdbart, at man ikke kan få en praktiserende læge i København. Den situation skal løses, og det er vi i dialog med de Praktiserende Lægers Organisation om – og indtil da, der afhjælper vi situationen med en midlertidig praksisklinik på Amager Hospital, så alle kan komme til lægen," siger Qasam Nazir Ahmad.

Nødklinik åbner i dag på Amager Hospital

I dag åbner den første af to, midlertidige nødklinikker i Region Hovedstaden, hvor borgere uden egen læge kan komme. Det sker på Amager Hospital. Senere på måneden åbner den anden klinik på Frederiksberg Hospital.

Det er flere praktiserende læger, som er gået på pension, lægepraksisser som er lukkede og en fortsat befolkningstilvækst, som gør, at alle borgere i København ikke kan få en praktiserende læge. Lige nu er 98 procent af de praktiserende læger i Københavns Kommune lukket for tilgang af patienter, og på Frederiksberg er det 100 procent.

Klinikken på Amager Hospital kommer efter planen til at være åben i et år, indtil der er fundet en mere langsigtet løsning, som kan sikre lægedækningen i København.

"Det er selvfølgelig uholdbart, at man ikke kan få en praktiserende læge i København. Den situation skal løses, og det er vi i dialog med de Praktiserende Lægers Organisation om – og indtil da, der afhjælper vi situationen med en midlertidig praksisklinik på Amager Hospital, så alle kan komme til lægen," siger formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, Qasam Nazir Ahmad (Å), i en pressemeddelse.

Det vil nu være hospitalerne, der har ansvaret for bemandingen.

For 2,5 år siden blev der også oprettet en regionsklinik på Bornholms Hospital, og her aflønner Region Hovedstaden hospitalet pr. patient.

"Det samme vil vi gøre med Amager og Bispebjerg. Men mens klinikken på Bornholm skal være der i seks år, så skal disse nye klinikker kun være der et år," har Qasam Nazir Ahmad tidligere sagt til Sundhedspolitisk Tidsskrift. Han mener, at nye muligheder for organisationsformer forhåbentlig vil have løst den aktuelle lægemangel om et år.

De praktiserende læger i Region Hovedstaden (PLO Hovedstaden) har tidligere givet udtryk for deres kritik af de to midlertidige klinikker. De mener, at der fortsat er praksis i hovedstaden, som har plads til patienter. Hen over sommeren blev lægedækningsproblemet mere akut i København og på Frederiksberg, og PLO Hovedstaden besluttede derfor i juli måned, på anmodning af regionen, at skrive ud til lægerne i de to kommuner for at bede om, at praksis optog flere patienter. Ifølge formanden og næstformanden for PLO Hovedstaden, Karin Zimmer og Benny Ehrenreich, så kontaktede 60-70 praksis regionen i løbet af kort tid, hvilket svarer til næsten hver fjerde af lægerne i området.

"Der blev lavet særlige aftaler om tilmelding af patienter, og der er fortsat praksis, der har plads til patienter efter denne ordning. Derfor er det uforståeligt for os, at regionen nu har besluttet at oprette to midlertidige regionsklinikker," skrev Karin Zimmer og Benny Ehrenreich for en måned siden i et fem sider langt brev til regionsmedlemmerne i Region Hovedstaden.

Borgere fra Københavns Kommune, der ikke har en praktiserende læge, kan tilmelde sig nødklinikkerne via den almindelige tilmelding på borger.dk.

Den midlertidige klinik placeres på Amager Hospital, Italiensvej 1, opgang 2, 1.sal, 2300 København S, og forventes i første omgang at kunne betjene 1.600 borgere fra Københavns Kommune.

Klinikken tager imod patienter med forudgående aftale om konsultation i hverdage kl. 8 – 16. Klinikken kan også kontaktes telefonisk i dette tidsrum. Klinikkens tidsbestilling er hverdage (mandag-fredag) kl. 8 - 12.


Fakta

• Region Hovedstaden har 1.048 lægekapaciteter fordelt på 645 praksis.
• Hver kapacitet betjener i gennemsnit 1.748 patienter
• Borgertilvæksten i Region Hovedstaden har de seneste år været ca. 20.000
• Der skal ca. 10 nye kapaciteter til at betjene det antal nye borgere.

Eksempler for andre tiltag på at afhjælpe lægemangel

• Den samlede kapacitet er øget med 13 nye lægekapaciteter i 2017 og syv i 2018.
• Den årlige lægedækningsundersøgelse suppleres med en langsigtet prognose, som kan understøtte en løbende vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse, så regionen er på forkant med befolkningsudviklingen.
• Muligheden for etablering af licensklinikker undersøges. Det er klinikker, hvor regionen stiller lokaler og udstyr til rådighed for speciallæger i almen medicin, som ønsker at prøve at arbejde som praktiserende læge.
• Der arbejdes med andre alternative organisationsformer, f.eks. satellitpraksis og mobil kapacitetsudvidelse.
• Brug af selektiv åbning, det vil sige, at praksis får lov at åbne op for patienter i nærområdet
• Der er etableret et samarbejdsforum med PLO Hovedstaden og kommunerne, som kan søge løsninger i forbindelse med varsel om lægers ophør i praksis.
• Der er etableret en rekrutteringsfunktion, som rådgiver og informerer kommende og nuværende praktiserende læger om mulighederne for at etablere sig i praksis i Region Hovedstaden.
Kilde: Region Hovedstaden

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel