"Vi regner med at antallet af besøg nu holder et højt niveau," siger Stephanie Lose.

Flere patienter får sygebesøg af deres egen læge

De praktiserende læger kører nu ud til flere patienter i deres eget hjem eller på kommunale opholdssteder og akutfunktioner.

198.307 gange tog praktiserende læger på sygebesøg i første halvår af i år. Det svarer til 18 procent flere sygebesøg i dagtimerne sammenlignet med samme periode året før.

"Patienter, der er for syge til selv at tage til lægen, har gavn af at få lægen på besøg. Så jeg er glad for, at lægerne oftere tager på sygebesøg i dag sammenlignet med tidligere. Det er en udvikling, vi bevidst har ønsket os fra Danske Regioners side," siger formand, Stephanie Lose i en pressemeddelse fra Danske Regioner.

Årsagen til det øgede antal sygebesøg er lægernes nye overenskomst, hvor sygebesøg i borgernes hjem blev opprioriteret. Aftalen indebar en generel opprioritering ved at sikre praktiserende læger en honorarstigning og en aktivitetsstigning ved kørsel af sygebesøg.

Under 4 km væk blev beløbet sat op fra 216 kr. til 376 kr, og især på de længere ture blev taksen hævet markant: På ture mellem 17 og 20 km er taksten sat op fra 359 kr. til 1032 kr.

Overenskomsten med lægerne blev indgået efter flere år med en nedgang i antallet af sygebesøg.

"Vi regner med at antallet af besøg nu holder et højt niveau – ikke bare kvalitetsmæssigt, men også antalsmæssigt. I fremtiden vil der blive flere borgere med multisygdom og kroniske sygdomme. Og når de har behovet, skal de naturligvis kunne få hjælp helt tæt på, - i deres eget hjem. Det er netop dén udvikling, vi generelt stræber efter: At hjælpe tidligt og tæt på, så borgere kan undgå alvorlige lidelser og komplikationer, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse," siger Stephanie Lose.

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel