”Det er en god nyhed, som vil kunne give en stor forbedring for patienterne," siger Niels Abildgaard.

Professor om ny behandling: En stor forbedring for patienterne

Ny behandling til knoglemarvskræft er blevet godkendt af Europa-kommissionen. ”Svært at få armene ned," siger patientforening.

Europa-Kommissionen har givet en markedsføringstilladelse for Darzalex i kombination med Velcade, melphalan og prednisonol til førstelinjebehandling af voksne patienter med nydiagnosticeret knoglemarvskræft (myelomatose).

Før behandlingen kan tages i brug som standardbehandling i Danmark, skal den godkendes af Medicinrådet.

Professor Niels Abildgaard, der er specialeansvarlig overlæge på Hæmatologisk Afdeling X på Odense Universitetshospital, ser EU-godkendelsen af Darzalex-VMP-kombinationen som et skridt fremad for mennesker med myelomatose.

”Det er en god nyhed, som vil kunne give en stor forbedring for patienterne. Der er flere patienter, der responderer, når de får Darzalex, flere, der responderer med opnåelse af umålelig sygdom, og flere, som opnår langvarig sygdomsfri overlevelse. Grundstenen i behandlingen er stadig en af vores foretrukne behandlinger, så den nye kombination vil umiddelbart kunne være implementerbar i en dansk setting. Hvis behandlingen bliver godkendt af Medicinrådet, skal vi diskutere, hvordan den skal indpasses i danske retningslinjer,” siger Niels Abildgaard.

Hos patientforeningen Dansk Myelomatose Forening vækker nyheden om Darzalex’ EU-godkendelse også begejstring.

”Darzalex er et af de mest effektive behandlingsmidler, der er til myelomatosepatienter, så vi kan ikke være andet end glade og tilfredse over, at det nu er godkendt i så bredt et forum. Hvis Darzalex også bliver godkendt herhjemme, er det en behandling, som har langt færre bivirkninger end andre kendte behandlingsmåder. Så det er svært at få armene ned, det er en meget positiv nyhed,” siger formand for Dansk Myelomatose Forening Søren Dybdahl og tilføjer:

”Flersidede behandlinger er noget af det, der har vist sig at være mest effektivt, så det går helt klart i den rigtige retning. Når man nu ikke kan kurere myelomatose, er det positivt, at der er så effektiv en behandling for folk, hvor kræften er i udbrud.”

Europa-Kommissionens godkendelse er baseret på resultater fra forskning, som viser, at kombinationsbehandlingen med Darzalex reducerede risikoen for sygdomsprogression eller dødsfald med 50 procent sammenlignet med behandling med Velcade, melphalan og prednisonol alene.

Tags: Kræft

Like eller del denne artikel