"Vi er endnu ikke helt i mål med 12-ugers kravet for alle sager, men vi er godt på vej," siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet.

Jørgen Schøler: Lif blander tingene sammen

Henrik Vestergaard fra Lægemiddelindustriforeningen blander tingene sammen, når han mener, at Medicinrådet arbejder for langsomt. det siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet.

Lægemiddelindustriforeningens viceadministrerende direktør, Henrik Vestergaard, håber, ifølge Dagens Pharma den 21. august 2018, at politikerne vil konkludere, at Medicinrådet arbejder for langsomt, når det i gennemsnit tager 32 uger, fra et lægemiddel er godkendt i EMA, til Medicinrådet har besluttet, hvorvidt lægemidlet anbefales til mulig standardbehandling.

Men Vestergaard blander tingene sammen, siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet i en pressemeddelelse fra Danske Regioner:

"Vi skal vurdere nye lægemidler på 12 uger fra den dato, vi modtager en endelig ansøgning fra firmaet til vores beslutning om anbefaling eller ikke anbefaling til standardbehandling. Det skal sikre, at Danmark fortsat er blandt de hurtigste til at tage nye lægemidler i brug. De 32 uger handler om hvor lang tid, der går fra EMAs godkendelse til vores anbefaling, og den tid afhænger af meget andet end Medicinrådets sagsbehandlingstid. For eksempel varierer den tid, ansøgeren bruger på at udarbejde en endelig ansøgning mellem 2 og 8 uger – i et enkelt tilfælde har en ansøger brugt syv måneder på ansøgningen, og først fra den dato, ansøgningen er indsendt, begynder 12-ugers processen," siger Jørgen Schøler Kristensen og fortsætter:

"Ikke alle ansøgninger opfylder de nødvendige kvalitetskrav. Det sinker processen, og den tid, der går, før de nye lægemidler kommer ud til patienterne, øges. Bare to dages forsinkelse kan betyde, at sagen må udskydes til det efterfølgende rådsmøde, og på den måde kan der opstå forsinkelser," forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Indtil nu har Medicinrådet i gennemsnit færdigbehandlet ansøgninger på 13,8 uger:

"Vi er endnu ikke helt i mål med 12-ugers kravet for alle sager, men vi er godt på vej. Meget af det, der har givet længere sagsbehandlinger, er nu fortid. Vores høje krav til habilitet betød, at bemandingen af vores fagudvalg gik langsommere end forventet. Det er heldigvis historie nu, for vores habilitetsregler er anerkendte, og næsten alle vores 37 fagudvalg er fuldt bemandede. Og uden disse forhindringer kan vi fortsat arbejde målrettet for at behandle alle sager inden for 12 uger," siger Jørgen Schøler Kristensen i pressemeddelelsen.

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os