”Vi skal til at forholde os til, hvilke patienter der skal have det. I studiet er det givet til alle patienter, uanset PD-L1-udtryk. Det, tror jeg ikke, at Medicinrådet kommer til at godkende – men jeg kan selvfølgelig blive overrasket," siger overlæge Peter Meldgaard.

Dyr behandlingskombi højner lungekræftpatienters overlevelse væsentligt

En lægemiddel-cocktail bestående af immunterapi og to slags kemoterapi forbedrer overlevelsen væsentligt for patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har bredt sig, og dansk kræftlæge er begejstret. To af stofferne er imidlertid dyre stoffer og kan koste regionerne mange millioner kroner.

Lægemiddel-cocktailen består af immunterapien og PD1-hæmmeren Keytruda i kombination med kemoterapien Alimta og en platinbaseret kemoterapi. Og blandingen forbedrer væsentligt både den samlede overlevelse (OS) og perioden inden tilbagefald, den såkaldte progressionsfri overlevelse (PFS).

Forskningen er offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Peter Meldgaard, overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, overværede præsentationen af studiet, endnu inden det var offentliggjort i tidsskriftet, på en kræftkongres i april, og Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstermedie, Onkologisk Tidsskrift, fangede ham fem minutter efter, da begejstringen for resultaterne var stor.  

”Det er et vanvittigt positivt studie, helt efter alle de videnskabelige regler. De fleste havde nok regnet med, at det ville give noget mere levetid at tilføje kemo til Keytruda, men det var lidt overraskede, hvor stor den forbedring var. Risikoen for progression og død nedsættes med cirka 50 procent. Det er et meget stærkt signal og meget, meget væsentligt for patienterne,” siger Peter Meldgaard og tilføjer:

”Lungekræft er nu kommet ind i en ’modermærkekræft-æra’, hvor vi virkelig ser store responser og langtidsresponser på immunterapi. Vi er på vej til at forstå lidt bedre, hvordan vi skal anvende immunterapi.”

Efter gennemsnitligt 10,5 måneders opfølgning var den estimerede overlevelsesrate ved 12 måneder 69,2 procent i Keytruda-kombinationen mod 49,4 procent i placebo-gruppen. Den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse var 8,8 måneder i Keytruda-kombinationen og 4,9 måneder i placebo-gruppen.

Hvem skal have behandlingen?

Mens de positive resultater, ifølge Peter Meldgaard, ikke er til at tage fejl af, er spørgsmålet nu, hvordan behandlingen skal passes ind i forhold til de andre førstelinjebehandlinger, der findes til patientgruppen.

”Kombinationen består af to stoffer kemo plus immunterapi, så der er lidt mere toksicitet (giftighed, red,), men det er ikke noget, der, ifølge dataene, gør, at patienterne ikke kan få behandlingen. Det ser ud til, at dem, der kan tåle det, vil få meget mere gavn af det end kun at få det ene eller det andet,” siger Peter Meldgaard og fortsætter:

”Vi skal til at forholde os til, hvilke patienter der skal have det. I studiet er det givet til alle patienter, uanset PD-L1-udtryk. Det, tror jeg ikke, at Medicinrådet kommer til at godkende – men jeg kan selvfølgelig blive overrasket. Jeg tror, at man vil sige, at patienterne skal være mere end én procent positive for PD-L1. I det her studie har de patienter, der ikke har noget PD-L1-udtryk, ikke så stor gavn af kombinationen som dem, der er positive. Så vi kommer til at kigge lidt nøjere på, hvordan vi skal tolke det.”

Meget dyre stoffer

Eftersom patienterne fortsætter med vedligeholdelsesbehandling med både Keytruda og Alimta, er et naturligt spørgsmål, der rejser sig, hvad det kommer til at koste. 4600 danskere får hvert år lungekræft, heraf får 85 procent ikke-småcellet lungekræft, og både Keytruda og Alimta er dyre stoffer. Keytruda koster, ifølge medicinpriser.dk cirka 17.000 kr. for 50 mg, mens Alimta, ifølge Peter Meldgaard, koster 24.000-25.000 kr. om måneden per patient. Hvor dyrt, det bliver alt i alt, afhænger af, hvilke patienter Medicinrådet godkender behandlingen til.

”Hvis man kun giver behandlingen til dem, der er PD-L1-positive, uanset hvor meget eller hvor lidt, er det nok omkring to tredjedel af patientgruppen, som vil være egnet til behandlingen,” siger Peter Meldgaard og fortsætter:

”Der er forskellige måder at diskutere på, hvem der skal have behandlingen. Til sessionen, hvor data blev præsenteret, blev det nævnt, at dér, hvor der virkelig er noget at vinde med kemo plus Keytruda, er hos de patienter, der har over én procent PD-L1-udtryk, men under 50 procent. For dem over 50 procent får i forvejen Keytruda som enkeltstofbehandling, og dem går det rigtig godt – så måske skal man ikke blande kemo ind i det. Men det er bare ét bud på, hvordan vi omsætter resultaterne til klinisk praksis.”

Kombinationsbehandlingen skal nu godkendes af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, hvorefter den lander på Medicinrådets bord. Peter Meldgaard forventer, at der går et år eller to, før behandlingen er godkendt i Danmark.

Keytruda er foreløbig godkendt til bestemte typer af modermærke-, lunge-, hoved-hals-, blære- og tarmkræft samt Hodgkin lymfom.

 

Tags: Kræft, Medicinrådet

Like eller del denne artikel