"Der er dog aftalt hemmelige rabatter, som ikke fremgår, og som vil sænke omkostningerne. Men dagen i går vil koste godt 90 millioner kroner årligt uden rabatter," siger professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard.

Medicinrådet tog i går nye behandlinger i brug for over 90 mio. kr.

Det blev en dyr dag for Danmark, da Medicinrådet i går holdt møde. De nye behandlinger, som blev besluttet, kan på sigt løbe op i 90-100 millioner kroner årligt. 

"Der er dog aftalt hemmelige rabatter, som ikke fremgår, og som vil sænke omkostningerne. Men dagen i går vil koste godt 90 millioner kroner årligt uden rabatter," siger professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard.

Der blev behandlet fire kræftlægemidler, et middel mod astma, et middel mod muskelsvind og et middel mod sclerose.

Spinraza

Det middel, som er dyrest pr. patient er Spinraza, som er nyt middel mod den agressive muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi (SMA). 
På gårsdagens møde i Medicinrådet blev afgørelsen om behandling med Spinraza ændret, så en lille gruppe børn under seks år med SMA2 nu får adgang til behandlingen med den ekstremt dyre medicin, Spinraza. Det vurderes, at der kun er tale om 10-12 børn ekstra, der med udvidelsen kan få medicinen. Listeprisen på Spinraza var i 2017 i Danmark 3,72 mio. kr. det første år pr. patient og 1,86 mio. kr. årene efter. Den pris, som regionernes lægemiddelorganisation Amgros har forhandlet sig frem til, og den rabat, som lægemiddelvirksomheden bag Spinraza, Biogen, har ønsket at give, er hemmelig.
Amgros vurderer en merpris på ca. 4,3 mio. kr. over 15 måneders behandling.
 
Merpris over nogle år: Cirka 20 millioner kroner. 
 

Alecensa

Alectinib (Alecensa) blev godkendt til førstelinjebehandling af en vis type fremskreden lungekræft. 
 
Cirka 30 patienter kandiderer til Alectinib behandling, og Amgros vurderer budgetkonsekvenserne til at være 3,5 mio. kr. år 1, 14,2 mio. kr. år 2 og 29,5 mio. kr. år 3 og efterfølgende år, sammenlignet med den nuværende behandling.
 
Merpris efter nogle år: Cirka 30 millioner kroner. 
 

Besponsa

Inotuzumab ozogamicin (Besponsa) blev afvist som standardbehandling til bestemt type leukæmi. Det skønnes, at patientantallet er 5-10 patienter om året.
Medicinrådet vurderer dog, at midlet kan overvejes til patienter, som vurderes at være kandidater til stamcelletransplantation. 
Meromkostningerne pr. patient vil være 1.025 million kroner, men Amgros har dog vurderet vurderer, at budgetkonsekvenserne ved anbefaling af Besponsa vil være relativt begrænsede, hvilket primært skyldes det lave antal patienter, der kandiderer til behandlingen. 
 
Merpris efter nogle år: ? - måske et par millioner kroner. 
 

Lutathera

Lu-177-DOTATATE (Lutathera) blev godkendt som standardbehandling til visse neuroendokrine tumorer.
 
Merprisen bliver 677.083 kr. per patient over 2 år.
Amgros vurderer, at budgetkonsekvenserne er på 32,4 mio. kr. - 42,1 mio. kr. (ved listepris) om året.
 
Merpris efter nogle år: ca. 40 millioner kroner. 
 

Xermelo

Telotristat ethyl (Xermelo) blev godkendt som standardbehandling til karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer.
 
Merprisen bliver 48.500 kroner per patient over en et-årig periode. Godt 30 patienter forventes at kunne få midlet.
Amgros vurderer, at budgetkonsekvenserne for regionerne per år vil være 1,46 millioner kroner første år, 1,11 millioner kroner andet år, 1,30 millioner kroner tredje år og 1,49 millioner kroner fra fjerde år og året efter.
 
Merpris efter nogle år: Ca. 1,5 millioner kroner.
 

Fasenra

Benralizumab (Fasenra) er godkendt som mulig standardbehandling til svær, eosinofil astma
 
Meromkostning pr år pr patient, baseret på gennemsnit over 5 år: 15.000 kr.
7-11 procent af danskerne har astma. 5-10 procent af dem har svær astma, og hver anden af dem har øget eosinofiltal.  Ca. 350 patienter kan være kandidater til medicinen.
 
Merpris efter nogle år: Ca. 1 millioner kroner.
 

Ocrevus

Ocrelizumab (Ocrevus) fik nej som standardbehandling til primær progressiv multipel sklerose.
 
Resultatet af omkostningsanalysen viser, at de samlede gennemsnitlige omkostninger pr. patient i behandling med Ocrevus ville have været 200.150 kr.i år 1 og 196.254 kr. i år 2.
 
Merpris efter nogle år: 0 millioner kroner.

 

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel