Nyt projekt skal afhjælpe social ulighed ved unges helbred

For at finde ud af, hvordan man spotter tegn tidligt i livet på senere sygdom, har forskere fra Regionshospitalet i Herning inviteret 300 unge på 28-29 år med i en ny undersøgelse. Her skal det kortlægges i hvor høj grad de unge har tidlige tegn på hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelser.

De 300 unge er er alle fra det tidligere Ringkøbing Amt og en del af Projekt Vestliv. De er blevet fulgt med spørgeskemaer om deres fysiske og mentale helbred samt sociale baggrund, siden de var 15 år. Og nu skal de igennem en fysisk undersøgelse, der omfatter bl.a. blodprøver, ultralyd og CT-scanning af hjertet.

Forskerne, der kommer fra afdelingerne Arbejdsmedicin og Hjertemedicin ved Hospitalsenheden Vest, håber, at den nye viden kan give f.eks. sundhedsplejersker og praktiserende læger bedre redskaber til at identificere unge med høj risiko for hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelse. For jo tidligere risikoen opdages hos de unge, des før vil man kunne sætte ind med forebyggelse.

Del af et større projekt

Tidligere forskning har vist, at der er social skævhed i, hvem der rammes af hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser, herunder overvægt. Skævheden kan ikke udelukkende forklares med livsstilsfaktorer som kost, rygning og motion. Derfor vil undersøgelsen også fokusere på de unges psykosociale baggrund.

Undersøgelsen, der netop er sat i gang, er del af en større undersøgelse med titlen ’Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne’.

Tags: ulighed

Like eller del denne artikel