Formand for DSKO: Nordiske læger i fagudvalg lukker Medicinrådet

Hvis det ikke lykkes at finde danske læger, der vil stille op som formænd til Medicinrådets fagudvalg, skal pladserne muligvis besættes af svenske eller norske læger, farmakologer eller pensionerede læger.

Det fremgår af det nyligt offentliggjorte referat fra seneste møde i Medicinrådet 16. august. Heri lyder det, at der kan overvejes ”alternative løsninger, hvis det ikke er muligt for de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) at udpege formænd.

Vælger man at besætte en formandspost med en nordisk nabo eller en klinisk farmakolog, vil det i praksis betyde, at man lukker Medicinrådet. Det mener formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Lars Henrik Jensen.

”Gør man det, løsriver man Medicinrådets arbejde fra virkeligheden, og så tror jeg ikke på, at rådets beslutninger vil blive efterfulgt ude på afdelingerne. Så vil Medicinrådet miste al opbakning til deres arbejde blandt klinikerne, og det vil i praksis sige, at man lukker rådet,” siger Lars Henrik Jensen.

Formand for LVS Henrik Ullum mener også, at det er afgørende, at det er de rette fagfolk, der sidder på formandsposterne i Medicinrådets fagudvalg.

”Plan B er ofte meget dårligere end plan A. Det gælder også i det her tilfælde. Det er vigtigt, at formændene er nogle personer, der arbejder på feltet og ser patienterne, og ved præcist hvor den faglige front ligger. Hvis man er syg og skal have behandling, vil man så helst snakke med en, der er ekspert på ens sygdom eller en, der er pensioneret, er fra et nabospeciale eller er farmakolog? Man vil selvfølgelig helst snakke med den, der er aktiv fagekspert. Det argument gælder også i Medicinrådet, hvor det ikke drejer sig om én patient, men om at tage stilling for hele vores samfund,” siger Henrik Ullum og uddyber:

”Et velfungerende Medicinråd hænger sammen med, at det er dygtige klinikere, der sidder der. Det er rigtig vigtigt, at det er folk fra de kliniske miljøer, der er med til at tage de her beslutninger. Vi kan ikke løse problemet ved at erstatte dem med folk fra andre sundhedsprofessioner.”

Arbejdsbyrde og strammere habilitetsregler

Indtil videre er det ikke lykkes at finde formænd til fagudvalgene for hhv. lungekræft, brystkræft, kræft i æggestokkene (http://onkologisktidsskrift.dk/samfund/541-onkologerne-kaemper-med-at-finde-kandidater-til-medicinradet.html) og nyresygdomme. Hvis ikke der udpeges formænd til de enkelte fagudvalg, vil vurderingerne af medicin på de pågældende områder blive forsinkede, erkender Medicinrådet i mødereferatet.

Grunden til, at så mange læger ikke er interesserede i at sidde i Medicinrådets fagudvalg er dels skærpede habilitetsregler, der sætter begrænsninger på advisory board-aktiviteter og rejser betalt af medicinalindustrien. Reglerne betød, at ti ud af 15 indstillede fagudvalgsformænd eller -

medlemmer blev erklæret inhabile på Medicinrådets møde i juni (http://onkologisktidsskrift.dk/samfund/534-10-ud-af-15-indstillede-laeger-erklaeret-inhabile-af-medicinradet.html).

Den manglende lyst til at deltage i Medicinrådet skyldes også arbejdsvilkårene, der blandt andet indebærer, at deltagere skal udføre den store mængde arbejde, der kræves, i deres fritid, påpeger Henrik Ullum.

”Det største problem er den store arbejdsmængde, som det er svært for rådsmedlemmerne at få fri til. Så er der kommet en stramning af habilitetsreglerne i forhold til, hvad der var i det gamle RADS og KRIS, blandt andet er der blevet strammet op på muligheden for at rejse med medicinalindustrien. Stramningen kommer til at virke samtidig med, at de øvrige arbejdsvilkår er klemt, så nogle læger tænker: ”Jeg skal arbejde i min fritid, og samtidig bliver min mulighed for efteruddannelse dårligere. Hvorfor er det så, jeg skal det her?” Det er kernen af problemet,” siger Henrik Ullum.

Regionerne har lurepasset

Lars Henrik Jensen mener, at fordi den største barriere lige nu er at få fagfolk til at ville bruge tid på at arbejde i Medicinrådet, bør regionerne komme på banen.

”Medicinrådet er et selvstændigt organ, men de folk, der skal bruges til det, er ansat i regionerne. Den væsentligste barriere for, at folk vil sidde i Medicinrådet, er, at det tager for meget tid i forhold til de andre opgaver, vi også har som læger. Jeg savner samarbejde, imødekommenhed og signaler fra regionerne om, hvorvidt den her opgave med Medicinråder overhovedet er noget, vi skal prioritere, eller om hellere skal bruge kræfterne på øvrige opgaver. Regionerne har fuldstændigt lurpasset i den her diskussion. Nu bør de melde sig ind i den,” siger Lars Henrik Jensen og tilføjer:

”Hvis det skal lykkes at få fat i nogle fagfolk, skal de kunne se, at det er prioriteret af regionerne, som bakker op om det ved at være garanter for, at man vedvarende kan holde sig på det højeste faglige niveau.”

DSKO har endnu ikke henvendt sig til regionerne med sit budskab, men håber at kunne få en dialog i gang.

”Medicinrådet gør, hvad de kan ved at komme med eksempler på habilitetsreglerne og ved at danne et overblik over, hvor meget tid der skal sættes af til de her opgaver. De prøver at finde nogle løsninger inden for deres rammer, og vi har så kontakten ud til fagfolkene, hvor vi prøver at finde kandidater. De sidste, der mangler at vise noget initiativ, er regionerne,” siger han.

Klarere habilitetsregler

Medicinrådet, LVS og DSKO holdt et møde 21. august, hvor de diskuterede problemet med de manglende fagudvalgsformænd. De blev enige om, hvori problemet består, og at der en fælles opgave at løse det, men der er endnu ikke fundet en konkret løsning på, hvordan de manglende fagudvalgsformænd skal findes. Én ting står dog lysende klart: Medicinrådet lemper ikke på sine habilitetsregler.

Henrik Ullum mener, at løsningen på habilitetsproblematikken er at skabe fuldstændig klarhed, så de enkelte læger ikke er i tvivl om, hvorvidt de er habile eller inhabile. Det indebærer klarere kommunikation fra Medicinrådet, mener han.

Med hensyn til den del af løsningen, der handler om, at lægerne skal have fri til deres arbejde i Medicinrådet påpeger Henrik Ullum, at LVS vil hjælpe med at få skabt plads til arbejdet.

”Hvis der er nogle læger, der melder sig under fanerne og tager en fagudvalgspost og bagefter har svært ved at få fri fra deres arbejdsgiver, vil vi gerne hjælpe med at følge op på det og sørge for, at problematikken bliver italesat højt og tydeligt,” siger han.

Like eller del denne artikel