Hvorfor skal alle landets hospitalslæger spilde tid på denne måde?

Kommentar

Erik Michael Andersen

Konsulent for overlæge, Sydvestjysk Sygehus

DEBAT: Erik Michael Andersen besluttede at sige sit overlægejob op på Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus fire dage efter, at Sundhedsplatformen blev indført i Region Sjælland.  Nu arbejder han i Region Syddanmark, som netop har besluttet at bruge samme elektroniske patientjournal som i Midtjylland. Det er bedre end Sundhedsplatformen, men ikke godt nok - få lægernes tid frigjort, så øges hospitalernes indtjening, siger Erik Michael Andersen i dette åbne brev til regionerne.

 

Kære Regioner

Se nu at få gjort noget ved de elektroniske patientjournaler, der er kendt for tidrøveri, unødig indviklethed og mange fejl. Det oplevede jeg især med Epics patientjournal i tre måneder, inden jeg forlod Region Sjælland som overlæge. I frustration over Epic.

Har nu arbejdet som ambulatorielæge med Cambios ditto: Cosmic, Region Syddanmark, i snart to måneder, og der er ikke samme tidstab ved brug af denne elektroniske patientjournal. Men man når selvfølgelig ikke det samme som i gamle dage med diktafoner – med mindre man sætter sin hjerne i det højeste gear. Det gør jeg så og er hamrende træt til fyraften.

Region Syddanmark har nu valgt en ny elektronisk patientjournal fremover: Kaldet MidtEPJ, og den er efter sigende nemmere for sundhedspersonalet at anvende end Cosmic. Desuden billigere og allerede implementeret i Region Midtjylland, dansk udviklet og lige til at overtage.

Alt andet lige så jeg gerne, at man gik tilbage til diktafoner igen for lægernes vedkommende. Cosmic kræver nemlig også ligesom Epics elektroniske patientjournal, at lægerne udfører næsten alt sekretærarbejdet selv – det samme gælder MidtEPJ. Og det er jo ikke sjovt. Det er pinligt, når man sidder med en patient og bruger noget af tiden på skærmen og tastaturet i stedet for 100 pct. at kunne koncentrere sig om patienten. Jeg drejer skærmen, så patienten kan læse mine notater, og hvad jeg bestiller af undersøgelser, henvisninger, blodprøver mv. undervejs, når vi diskuterer. Med diktafonen i sin tid hørte patienterne med – og sekretærerne skrev senere diktatet ind, sendte henvisninger, bestilte blodprøver, undersøgelser og gav nye tider. Jeg kunne bringe min hjerne ned i omdrejninger igen og holde en lille tænkepause. Og nå flere patienter dagligt.

Nu om tider, når patienten er gået, og inden næste patient , sidder jeg og kikker journalen igennem for at se, om jeg har lavet fejl eller har fået lagt alle planlagte undersøgelser ind i systemet på den rigtige måde.

Sekretærerne er blevet til controllere i stedet (ordbog: En controller er et moderne ord for bogholder og betegner jobbet som økonomiansvarlig ). De skal nemlig kontrollere fejllisterne (de elektroniske patientjournaler laver fejl i det skjulte, som opdages senere), der kommer tilbage fra Landspatientregisteret og Cancerregisteret, samt kontrollere, om vi læger nu også har udført vores sekretærarbejde rigtigt. De fortæller samtidig, at også de har fået mere travlt. Der må ikke være fejl i registreringerne – det går ud over afdelingens indtægter.

Jeg efterspørger hermed en forklaring fra højeste sted, der kan retfærdiggøre, at landets hospitalslæger skal spilde tid på denne måde. Det er klart, at IT systemerne, de elektroniske patientjournaler, er overbevisende gode på alle andre områder og et naturligt fremskridt. Men lægernes tid skal frigøres, så vil hospitalernes indtjening også øges.

 

LÆS OGSÅ: 

Tags: debat

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift