Sundhedspolitisk Tidsskrift

Skuffende, at Socialdemokratiet ændrer holdning

Kommentar

Andreas Rudkjøbing

Formand for Lægeforeningen

DEBAT: Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, finder det trist og dybt skuffende, at Socialdemokratiets sundhedsordfører siger, at de vil støtte lovforslaget om, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for tolkebistand. Det strider mod den grundlæggende rettighed om let og lige adgang til sundhedsvæsenet, skriver lægeformanden i debatindlæg.

 

Det er et grundlæggende princip i sundhedsvæsenet, at alle har fri og lige adgang til lægehjælp. Og det er afgørende, at læge og patient forstår hinanden, så patienten får den rigtige behandling. Der kan eksempelvis være stor risiko for, at lægen overser symptomer, eller at patienten bruger medicin forkert, hvis kommunikationen mellem patient og læge går galt. Og det vil ske, hvis man indfører brugerbetaling på tolkebistand.

Derfor er det trist og dybt skuffende, at Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen nu siger, at de vil støtte lovforslaget om, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for tolkebistand.

Forslaget om, at patienter skal betale for tolkebistand efter at have været bosat i Danmark i mere end tre år, strider mod den grundlæggende rettighed om let og lige adgang til sundhedsvæsenet.

Der er tale om særligt sårbare patienter som eksempelvis børn og unge eller alvorligt syge patienter. For dem vil betaling af tolkning betyde, at de risikerer en forkert behandling, eller slet ikke får nogen behandling, fordi de ikke har råd til at betale for en tolk,og derfor helt undlader at opsøge behandling.

Det er også klart, at der vil være situationer, hvor patienterne simpelthen ikke kan lære det danske sprog. Det kan være børn eller voksne med PTSD, som er flygtet fra krige. Det kan være børn af forældre, som er så medtagne, at de ikke kan hjælpe deres børn med at lære et nyt sprog. Skal det stå i vejen for, at de kan få lægehjælp på lige fod med andre? Det mener jeg selvklart ikke.

Jeg håber, at Socialdemokratiet når at ændre holdning om dette, inden lovforslaget bliver fremsat. Lægeforeningens holdning er tindrende klar. Vi siger nej til tolkegebyr i sundhedsvæsenet.

 

 

 

LÆS OGSÅ: 

tolkegebyr

Like eller del denne artikel