Tårnhøje forventninger til dette års økonomiforhandlinger

Kommentar

Sophie Hæstorp Andersen (Soc.)

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden og formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg

DEBAT: Tiden er til at sætte et nyt fokus ved de kommende økonomiforhandlinger i maj og juni - ikke til mere af det samme, skriver regionsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen i dette debatindlæg. 

Vi står overfor nye udfordringer. Vores sundhedsvæsen er under pres, og presset stiger. Det er ikke en ny konklusion, for mens antallet af ældre og mennesker, der lever med flere kroniske sygdomme stiger, så stiger forventningerne også til nye behandlinger og teknologier i vores offentlige sundhedsvæsen. Derfor har der i mange år fra statens side været krav om løbende effektiviseringer. Men med en begrænset økonomi og stigende efterspørgsel er der ikke brug for mere af det samme - undersøgelser, behandlinger, og operationer -  men derimod et nyt fokus på det, der giver reel værdi for det enkelte menneske, der bliver ramt af sygdom.  

Det har taget lang tid for Folketingets partier at indse dette, men sidste år var der et gennembrud, da man nåede til enighed om at suspendere det årlige produktivitetskrav på to procent. Spørgsmålet er bare, hvad man så skal sætte i stedet for, hvis der overhovedet er behov for at “sætte noget andet i stedet for”. Det vil dette års økonomiforhandlinger skulle håndtere, og regeringen har længe bebudet en “sammenhængsreform”, men har stadig ikke leveret sit eget bud på en ny styring af sundhedsvæsenet. 

For der er allerede i dag rigtig meget styring af sundhedsvæsenet, som vi ikke skal slippe, men samtidig er der mere end nogensinde brug for lederskab til at sætte fagligheden fri og sikre, at patienterne ikke kun bliver sat over for behandlingsvalg - men mere deciderede livsvalg, når sygdom rammer. 

Derfor er svaret ikke en ny styreform udtænkt ved et skrivebord på Slotsholmen, der lægger sig ovenpå de oceaner og registreringer og indberetninger, som der allerede leveres rigeligt af i vores offentlige sundhedsvæsen. Tiden er nærmere til at levere mere tillid og mere ansvar for det samlede forløb. 

I fremtiden skal vi bygge videre på de nationale mål, som Danske Regioner, KL og regeringen er enige om. De sætter en fælles ambitiøs retning for udviklingen af sundhedsvæsenet, og tæt opfølgning sikrer, at kursen holdes, så længe der ikke hele tiden fyldes nyt på.  

Vi skal ikke tilbage til tidligere tiders lange ventetider. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder patientrettigheder til f.eks. hurtig udredning, for ingen skal gå og vente i månedsvis på, om den sygdom, din læge er bekymret for, at du fejler, kan vise sig at være alvorlig. Samtidig skaber det et pres for løbende effektivisering, der f.eks. i Region Hovedstaden viser sig i form af de garantiafdelinger, som er startet op her i foråret indenfor f.eks. urologi. 

Regionerne er fortsat underlagt både budgetlov og udgiftslofter, der sikrer budgetoverholdelse. Hvert eneste år effektiviserer vi for at dæmme op for den milliard kroner, som øgede forventninger og demografien skaber af pres på sundhedsområdet. Så vis os nu tillid til at gå i en ny retning med mindre overbehandling og mere ansvar for den samlede sundhedsfremme og forebyggelse. 

For vi ikke skal ikke bare sidde og vente på, at vi bliver syge, så vi kan levere behandlinger. Derfor har vi i Region Hovedstaden allerede nedsat et stående Forebyggelses- og Sammenhængsudvalg, der vil tage lederskab på at invitere både kommuner, organisationer, eksperter og borgere til en dialog om, hvordan vi får bedre forebyggelse og sammenhæng i behandlingen. Det vil være oplagt at følge dette op fra statens side med en mere populationsorienteret finansiering via bloktilskuddet, der kan give rum til mere forskellige styringsformer i regionerne.

Der er behov for et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der prioriterer at rumme hver enkelt af os. Et sundhedsvæsen, der lytter og møder den enkeltes behov. For mennesker er forskellige, og det er vi også, når vi bliver syge. Tiden er inde til, at vi skaber noget nyt for patienternes skyld. Og for medarbejdernes. Jeg håber, at vi vil se det afspejlet, når vi når til økonomiforhandlingerne i maj og juni. For tiden er til at sætte et nyt fokus - ikke til mere af det samme. 

Tags: økonomiforhandlinger

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift