Arbejdspladsen skal turde blande sig i deres ansattes vægt

Kommentar

Regitze Siggaard

Health Manager I Ørsted (det tidligere Dong Energy)

Over halvdelen af danskerne er nu overvægtige. Det viser en ny stor undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen om danskernes sundhed. Det er på tide at ledere og HR-medarbejdere udviser mod og taler med de ansatte om deres vægt.

 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde tirsdag 6. marts rapporten Danskerne sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2017. Rapporten viser, at andelen af mennesker med moderat eller svær overvægt er steget fra 46,8 procent i 2010 til 51 procent i 2017. Vores sundhed er gradvist blevet dårligere og dårligere over en årrække, og det er dybt bekymrende, men desværre helt forventeligt, da vores sundhedsstrategi ikke har ændret sig. Så længe vi bliver ved med at gøre det samme, kan vi ikke forvente et andet resultat, og gør vi ikke noget anderledes, vil denne problematik kun vokse i fremtiden.

Vi mennesker har en tendens til gerne at ville udpege ansvarlige for denne uheldige udvikling, men det går ikke mere. Hvis vi skal pege et sted hen, må vi pege på os selv, for vi bærer et kollektivt ansvar at få bragt befolkningens gennemsnitsvægt ned. Det er en stor fejltagelse, at overvægt i dag betragtes som et individuelt problem. Langt de fleste overvægtige er motiverede for at tabe sig og vil gerne have en indblanding fra andre, men hvor søren skal de gå hen?

Der findes næsten ingen tilbud til svært overvægtige voksne fra kommunen, og mange arbejdspladser har en berøringsangst over for emnet. Som arbejdsgiver har man en unik mulighed for at hjælpe sine medarbejdere med deres svære overvægt. På arbejdspladsen kan man nemlig skabe gode fællesskaber om vægttab, og det, ved vi, er meget motiverende.

Dykker man ned i tallene, vil det hurtigt stå klart, at overvægt er en stor økonomisk belastning for samfundet. Alene er den årlige udgift til fedmebehandling er på 1,8 milliarder kroner. Samtidig er der et produktionstab, der koster 10,4 milliarder kroner. De økonomiske gevinster ved at søsætte indsatser er derfor svære at overse for både samfundet og arbejdspladsen. Herudover kan overvægt, i mange typer af jobs, gøre det vanskeligt at udføre arbejdet, og det er hverken hensigtsmæssigt for arbejdsgiveren, kollegaerne eller den svært overvægtige medarbejder. Det skorter altså ikke på argumenter for at igangsætte indsatser, der hjælper overvægtige medarbejdere med at tabe sig.

Jeg tror ofte tilbageholdenheden hos arbejdspladserne skyldes en ubegrundet frygt for at fornærme den svært overvægtige medarbejder. Men min erfaring er at langt de fleste svært overvægtige personer gerne vil have, at nogle viser interesse og omsorg.

Hvis man som beslutningstager på en arbejdsplads ønsker at hjælpe udvalgte medarbejdere med at få styr på vægten, er det vigtigt, at man målretter indsatserne mod dem, der mærker vægten som et problem for udførelen af deres arbejde. Motivationen skal også komme indefra. så det er ikke noget med, at medarbejderne skal tilbydes en højere løn, hvis de f.eks. motionerer mere. Heldigvis peger alle undersøgelser på, at langt de fleste faktisk er motiveret, de har bare brug for, at nogle tør hjælpe dem med at komme i gang.

Mine tre konkrete råd til arbejdspladsen, der vil hjælpe de ansatte med øget sundhed

1: Identificér de medarbejdere, der er motiveret for at tabe sig.
Brug MUS eller en trivselssamtale som indgang til at tale om udfordringer i forhold til løse konkrete arbejdsopgaver, som belaster kroppen eller i forhold til, hvordan man trives i sit team eller gruppe.
 
2: Lav et frivilligt tilbud til de ansatte. 
Sæt ikke fokus på vægttab, men på muligheden for at blive og forblive frisk og læg ikke tilbuddet i arbejdstiden, fordi det er med til at synliggøre overvægten yderligere, når man ser en tom plads for ens kollega benytte vægttabstilbuddet.
 
3: Meld klart ud om motivet bag tilbuddet 
Den ansatte må aldrig føle sig presset til at tage imod et tilbud, fordi der f. eks. er kommet en udmelding om omorganiseringer.

 


Om Regitze Siggaard

Regitze Siggaard er dansk sundhedskonsulent, cand.brom. i human ernæring suppleret med voksenpædagogik og adfærdsdesign. Regitze Siggaard har i over 25 år arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i både det private og offentlige hos bl.a. Sundhedsstyrelsen, Falck, Københavns Kommune, 3F og Dansk Metal.
Hun er medforfatter til bogen Strategisk sundhed på arbejdspladsen, der udkom i 2016. Hun er formand for Forum for Lighed i Sundhed, næstformand i Selskab for Mænds Sundhed og har gennem en årrække holdt foredrag om strategisk sundhed.

 

Tags: overvægt, kommentar, Regitze Siggaard, arbejdsplads, debat

Like eller del denne artikel