Sundhedspolitisk Tidsskrift

Politikere og læger i fælles opråb: To ting kan hurtigt sætte antallet af lungekræft-tilfælde ned

Debat

Agnete Hedemann, fhv. radiologisk chefoverlæge
Henrik Fjeldgaard, fhv. regionsrådsmedlem (Soc.) 
Inger-Marie Tryde, regionsrådsmedlem (NyeB.)
Jørn Würtz, fhv. borgmester (Soc.)
Kristian Pihl Lorentzen, fhv. MF (V)
Lone Langballe, regionsrådsmedlem (DF)
Martin Jakobsen, regions- og byrådsmedlem (Kons.)
Steen Vindum, fhv. borgmester, byrådsmedlem (V)
Ulrich Fredberg, overlæge

Danmark haft nordisk rekord både i antal lungekræfttilfælde og de dårligste resultater for overlevelse. Det kan let ændres, uden det koster ekstra, skriver en række politikere og læger i dette debatindlæg. 

I mange år har Danmarks haft langt flere patienter med lungekræft og en højere dødelighed end sammenlignelige lande. Hvert år får ca. 4.900 lungekræft og ca. 3.600 dør af lungekræft.

Forbedringspotentialet er derfor stort – og muligheder ligger lige for.

Screening for lungekræft med lavdosis-CT har i internationale studier reduceret dødeligheden med 24 procent. Desværre er screening omkostningstung og lægger beslag på mange personaleressourcer, som der p.t. er betydelig mangel på.

 En langt billigere løsning har vist næsten samme resultater som lungekræftscreening. 

Når de praktiserende læger har så beskeden mistanke om lungekræft, at de ikke finder indikation for at henvise til den store Lungekræftpakke, kan de praktiserende læger henvise til lavdosis CT-skanning (som ved screening) i stedet for røntgen af lungerne, der overser hver 4. lungekræft og desværre primært de tidlige stadier, der kan helbredes. 

Det koster stort set ikke flere personaleressourcer, og raske udsættes ikke for risici i forbindelse med undersøgelserne, da det – i modsætning til screening – kun er de syge, der undersøges.

Man bruger således personale og pengene på de syge i stedet for på de raske.

Denne bedre undersøgelsesmulighed for de praktiserende læger har eksperter vurderet vil kunne redde flere hundrede menneskeliv hvert år – og det kunne starte i morgen.

Kombiner det med at sætte prisen for en pakke cigaretter op til 100 kroner.

Så vil Danmark sætte nye nordiske rekorder i det laveste antal tilfælde af lungekræft og den laveste dødelighed af lungekræft.

Er det forsvarligt at undlade at agere?

Eftertiden vil pege på de ansvarlige beslutningstagere, der sov i timen.

 

lungekræftscreening

Like eller del denne artikel