Sundhedspolitisk Tidsskrift

Vi akutmedicinere har fire forslag til at lette trykket på akutmodtagelserne

Debat

Henrik Ømark, MD, MPM
Speciallæge i akutmedicin & thoraxkirurgi 
Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM)

Skrækhistorierne om hårdt pressede akutmodtagelser har præget medierne den seneste tid. Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) er også bekymret og kommer her med fire konkrete anbefalinger til at løse problemerne. De fire anbefalinger sendes nu videre gennem det politiske og regionale system som en fremstrakt hånd til samarbejde, skriver Henrik Ømark, formand for DASEM.

Gennem de seneste uger har presset på landets akutmodtagelser trukket overskrifter i pressen. Det bekymrer naturligvis også os, som repræsenterer akutmedicinerne – de læger, der er ansat i akutmodtagelserne.

Vi skuer ind i en fremtid med færre hænder til at tage sig af en voksende aldrende befolkning med flere kroniske sygdomme. Dette får også betydning for det akutte sundhedssystem, der skal forbedres og robustgøres, så det ikke kommer til tilstande, som vi ser dem i det engelske sundhedsvæsen i øjeblikket. Nogle mener, at akutmodtagelserne er kanariefuglen i kulminen, hvad angår det samlede sundhedsvæsen.

I selskabet er vi optaget af både vores medlemmers arbejdsvilkår, men naturligvis også de rammer, som afdelingerne og dermed patienterne har. Derfor vil vi gerne pege på de største udfordringer og give fire anbefalinger, der vil gøre akutmodtagelserne langt mere robuste overfor presset.

Akutmodtagelsernes aktuelle problem flere steder i landet lige nu hedder ”crowding”. Det er kort sagt en tilstand, hvor der ligger for mange patienter på én gang, der ikke kan komme til videre behandling, men ”strander” i overfyldte akutmodtagelser. Problemet kan løses ved fire ting, der har brug for at blive sat i gang:

1. Der skal oprettes meget bedre mulighed for at kunne henvise patienter med ikke helt så akutte problemer.

Et alternativ til akut indlæggelse kan i stedet være sub-akutte vurderinger i specialeambulatorier eller i  kommunale sundhedstilbud. Det vil typisk være en tid dagen efter og er velegnet til tilstande, der kan vente. De praktiserende læger eller hospitalsvisitationen bør kunne henvise direkte til disse tilbud. Samtidig bør akuttilbuddet i almen praksis styrkes.

På den måde vil patienter, der ikke har brug for helt akut behandling, ikke skulle ses i akutmodtagelserne, og presset vil blive lettet.

2. Der skal uddannes og ansættes flere akutmedicinske speciallæger og akutsygeplejersker til akutmodtagelserne, så behandlingen bliver mere effektiv og uden unødig ventetid for patienterne. Alle undersøgelser fra udlandet har vist, at det er det mest rationelle.

Det er nødvendigt at øge kompetenceniveauet og beslutningskraften i akutafdelingerne hele døgnet. Formålet er en styrkelse af korrekt og rettidig hjælp til de akutte patienter, samt bedre udnyttelse af sygehusets ressourcer og kapacitet.  

Aktuelt er der 139 autoriserede speciallæger i akutmedicin i Danmark. DASEM har beregnet behovet til 700 speciallæger i akutmedicin for at kunne dække et minimums behov og anbefaler derfor en fordobling af det nuværende dimensionerede antal af uddannelsesstillinger, hvis målet skal nås om 10 år. 

DASEM finder ligeledes et stort behov for hurtigt at igangsætte den allerede planlagte specialuddannelse i akutsygepleje.  

3. Sygeplejemanglen i sygehusenes sengeafsnit skal afhjælpes, så patienter, der har brug for videre behandling kan overflyttes, så snart de er klar, frem for at vente timer til døgn i akutmodtagelsen og dermed spærre for andre patienter.

Manglende adgang til at sende færdigudredte patienter fra akutafdelingen videre til en seng i hospitalet er en væsentlig årsag til crowding. Den aktuelle sygeplejerskemangel bidrager i betydelig grad til yderligere lukning af sengepladser på sengeafdelingerne. DASEM finder et hastende behov for at sikre tilstrækkelig kapacitet på sengeafdelingerne, så de indlæggelseskrævende patienter kan overflyttes uden unødig forsinkelse. 

4. Der skal etableres en større ensartethed i organiseringen af de danske akutafdelinger, hvor akutlæger og akutsygeplejersker er første led i patientforløbskæden.

Landets akutmodtagelser er i dag organiseret på mange forskellige måder, hvilket har negative  konsekvenser for kvaliteten og driften af patientforløbene.  


Det er vores opfattelse, at det største problem for akutmodtagelserne er crowding. Vejen til at løse det er kendt, og derfor skal der handling til, så vi får løftet på de fire områder så hurtigt som overhovedet muligt. De problemer, vi ser nu, er kun en forløber for de kommende år, hvor antallet af ældre og multisyge stiger drastisk. Den udvikling skal vi tage alvorligt og løfte opgaven med bedre og mere effektive modtagelser allerede nu.

 

akutmodtagelser

Like eller del denne artikel