Sundhedspolitisk Tidsskrift

Koncerndrevne klinikker undergraver kontinuiteten i relationen mellem læge og patient

Debat

 

Jørgen Skadborg,
praktiserende læge,
formand for PLO

DEBAT: Thomas Helt fra alles Lægehus kritiserer i forbindelse med Lægedage 2022 Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for ikke at indgå i dialog med dem, der driver såkaldte koncern- eller stråmandsklinikker. Forrmand for PLO, Jørgen Skadborg, er åben over for dialog, men fastholder i dette skriftlige svar, at kliniktypen er problematisk.

Alle praktiserende læger og ansatte læger i almen praksis er velkomne på Lægedage, uanset hvilken klinik de arbejder i. Det gælder også læger i de klinikker, som alles Lægehuse kontrollerer.

Jeg har intet problem med at tage en dialog med Thomas Helt eller at debattere med ham.

Men det ændrer ikke ved, at PLO er kritisk over for koncerndrevne klinikker. Vi synes, at de undergraver kontinuiteten i relationen mellem læge og patient. Og vi ser stærke indikationer på, at alles Lægehus er den reelle ejer af klinikkerne, fordi de samarbejder med stråmænd, der stort set intet har at gøre med driften af klinikken, og som ikke reelt tager ansvar for det lægefaglige arbejde.

Ydernumre handles

Vi ser også eksempler på, at ydernumre købes for et større beløb af alles Lægehus og kort efter handles videre uden betaling inden for koncernen. Det underbygger vores mistanke om, at ydernummeret reelt ejes af alles Lægehus, og at ejerlægen alene er en stråmand. PLO hører ligeledes om kontrakter, hvor stort set hele klinikkens overskud tilfalder alles Lægehus, hvor ejerlægen kun kan sælge til nye læger, hvis de skriver under på at blive en del af koncernen, og hvor det er vanskeligt at opsige og komme ud af samarbejdet med alles Lægehus.

Vi frygter derfor, at alles Lægehuse sætter sig på et så stort antal klinikker, således at kommende speciallæger i almen medicin ikke får noget reelt frit valg og eksempelvis ikke får mulighed for at eje deres eget ydernummer. Et eksempel ser vi lige nu i Thy, hvor man er lykkedes med at tiltrække mange uddannelseslæger i almen medicin, men hvor der ikke er ledige ydernumre, fordi alles Lægehuse har sat sig på dem.

PLO hører endelig mange forlydender om, at der i en del af de klinikker, alles Lægehus driver, ikke i særligt stort omfang er en læge til stede, og at der sker en uhensigtsmæssig stor opgaveglidning til klinikpersonale, hvilket vi frygter går ud over kvaliteten for patienterne. Vi ser talrige eksempler på, at så snart en almindelig læge åbner for tilgang, strømmer det ind med patienter fra de koncerndrevne klinikker. Det tyder på, at disse klinikker fravælges af patienter, når muligheden byder sig.

 

Læs Thomas Helts kritik:

Like eller del denne artikel