Sundhedspolitisk Tidsskrift

Overlægens bud på en redningsplan: To punkter vil give kæmpe overskud

Debat

Ulrich Fredberg
Overlæge, Bispebjerg Hospital og Regionshospitalet Nordjylland, adj. professor Odense Universitetshospital
Folketingskandidat for Venstre i Silkeborg Nord-kredsen
Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland

VALG22. Hvis arbejdsglæden i det offentlige løftes fra laveste niveau til gennemsnittet, frigør det 38,5 milliarder kr. - hvert år, skriver Ulrich Fredberg, der er overlæge og folketingskandidat for Venstre. Han præsenterer her sin akutte redningsplan for den offentlige sektor.

 

Den offentlige sektor er i historisk krise. På grund af arbejdsmiljøet flygter sygeplejerskerne fra hospitalerne, to ud af tre af jordemødrene overvejer at forlade fødegangene, og hver tredje nyuddannet skolelærer forlader folkeskolen i løbet af det første år.

Her følger min redningsplan for den offentlige sektor, som jeg vil arbejde for iværksættes, hvis jeg vælges til Folketinget.

1. Forbedret arbejdsmiljø

Der skal større (ledelses)fokus på at løfte arbejdsmiljøet, så medarbejderne fløjter på vej til arbejde og kan udfordres og udfordre. Hvis arbejdsglæden løftes fra laveste niveau til gennemsnittet, frigør det 38,5 milliarder kr. - hvert år (Kraka og KRIFA okt. 2022 - se grafik herunder).

Akut reparation af arbejdsmiljøet vil stoppe flugten af sygeplejersker, folkeskolelærere, jordemødre mm. Omsorgspersonale har en betydelig lavere arbejdsglæde end andre faggrupper.

2. Reduceret bureaukrati

Bureaukratiet skal reduceres dramatisk. Der er for eksempel 184.483 instrukser og vejledninger i sundhedsvæsenet (Berlingske, 19.10.2022), og alle fem regioner laver hver deres. Hvis man laver fælles nationale instrukser og vejledninger, vil man spare flere hundrede arbejdsår – blandt personalegrupper, der er stor mangel på. Allerede for 10 år siden vurderede læger, at de pga. bureaukratiet kun brugte en fjerdedel af arbejdstiden sammen med patienterne – og det er ikke blevet mere siden (Politiken, 21.3.2012, og Berlingske 17.10.2022). 

3. Etablering af et udviklingshospital i alle regioner

Alle regioner skal have et udviklingshospital, som har til opgave at udvikle hensigtsmæssige patientforløb på tværs af specialer og sektorer, konvertere akutte til ambulante og udvikle samarbejdet med de praktiserende læger. Region Midtjylland har – som eneste region – siden 2017 haft et udviklingshospital, der er (et af) landets mest præmierede hospitaler, blandt andet for etablering af accelereret kræftdiagnostik.

4. Hurtigere implementering af gode ideer

Nyudviklede tiltag, der har effekt, skal implementeres andre steder langt hurtigere, end tilfældet er i dag. Nogle steder har man knækket indlæggelseskurven og etableret accelererede patientforløb. Det har givet bedre prognose, sparet personaleressourcer, forbedret arbejdsmiljøet og sundhedsøkonomien. Trods dette er tiltagene ikke implementerede på nabohospitalerne selv efter 10 år.

5. Psykiatrien skal have yngre læger i uddannelsesforløb

Tidligere kom yngre læger på psykiatrisk afdeling under basisuddannelsen. 23 procent af de yngre læger valgte herefter at søge en uddannelsesstilling i psykiatri. For fire år siden fjernede Sundhedsstyrelsen yngre læger fra psykiatrien. Herved fratog man psykiatrien mulighed for at rekruttere læger til specialet. Yngre læger skal igen obligatorisk på en psykiatrisk afdeling som led i deres basisuddannelse. 

6. Afskaffelse af kvindeløn

Kvindeløn skal erstattes af ligeløn.

Punkterne 1 og 2 giver så stort et overskud, at end ikke erstatning af kvindeløn med ligeløn kan fjerne overskuddet.

 

Grafik fra Krifa, Videncenter for God Arbejdslyst

 

valg22

Like eller del denne artikel