To års unødig ventetid på forebyggende migrænemedicin

Debat

 

Anne Bülow-Olsen, patientrepræsentant (til højre)
og Anne Egelund, forperson for Migræne Danmark

DEBAT. Patienter med kronisk migræne må vente i årevis på den nye behandling med CGRP-antistoffer i landets hovedpineklinikker. Patientforeningen Migræne Danmark foreslår derfor, at praktiserende neurologer hurtigst muligt får mulighed for at udskrive denne type medicin med tilskud, som neurologerne kan i andre lande.  

Danske migrænikere med kronisk migræne (dvs. mere end 15 hovedpinedage om måneden, heraf mindst otte migrænedage), har mulighed for at stille op i ventekøen til at få behandling med de såkaldte CGRP-antistoffer (bedst kendt er Aimovig). Det er medicin, som er udviklet i de senere år, og har været på markedet i USA siden 2018. Her i landet godkendte Medicinrådet Aimovig som den første af de nye mediciner i 2019.

Man skal ikke tage fejl. Kronisk migræne er en alvorlig sygdom, som medfører mange smerter, mange sygedage, samt nedsat livskvalitet for den enkelte migræneramte og dennes familie. Kronisk migræne kan også medføre en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og i yderste konsekvens en førtidspension. Derfor er det vigtigt at sikre god behandling af migræneramte.

Aimovig var dyr i forhold til de hidtil brugte mediciner mod migræne. Den årlige udgift til medicinen var omkring 45.000 kr. Det blev omtalt i medierne, og lægerne var bekymrede for, om kroniske migrænikere kunne komme til at tømme kassen med penge til migrænemedicin.

Så Medicinrådet vedtog i 2019, efter råd fra danske migrænelæger, at kun 350 kroniske migrænepatienter skulle kunne få den dyre medicin. Medicinen udskrives udelukkende af hospitalsafdelinger, og de kroniske migrænikere skal have gennemgået en resultatløs behandling med mindst to af de velkendte forebyggende mediciner af typen blodtrykssænkende medicin og epilepsimedicin, inden de kan komme i behandling med de nye mediciner. Der var og er stram styring, så der ikke bliver behandlet flere end de aftalte antal.

Efter nogen tid blev presset for at få flere kroniske migrænikere i behandling med denne type medicin større og større. Antallet af behandlede migrænikere per år steg til 500 og nåede i 2020 op på 1.000.

Medicinrådet har nu godkendt to yderligere CGRP-antistoffer (Ajovy og Emgality). De anses for ligeværdige med Aimovig og koster stort set det samme, som Aimovig kostede i 2018. Ajovy er nu i brug, men Emgality bruges kun sporadisk i Danmark.

I forbindelse med godkendelsen af Emgality lavede Medicinrådet en økonomisk vurdering af denne medicin. Konklusionen i vurderingen fra september 2020 er, at sundhedsvæsenets udgifter til en kronisk migræniker behandlet med de ældre forebyggende mediciner og en, som får Emgality, set over en fem-årig periode, er de samme. Den samlede udgift for fem års behandling er ca. 600.000 kr. Forskellen mellem den nye og den gamle behandling ligger indenfor et spænd på en besparelse på op til 2.000 kr. og en ekstra udgift på op til 4.000 kr. i løbet af de fem år. Så konklusionen er, at udgifterne til den nye og den ældre behandling er ens. 

CGRP-medicinerne virker for hver anden kronisk migræniker, som oplever en halvering af deres migrænedage. Det er noget bedre end de ’gamle’ forebyggende mediciner. Og så er der færre bivirkninger fra CGRP antistofferne. En halvering fra f.eks. 10 migrænedage til fem dage om måneden giver helt klart en bedre livskvalitet – foruden en større sandsynlighed for at kunne bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og på anden vis bidrage til samfundets bedste.

Der er op til 80.000 kroniske migrænikere her i landet (to procent af befolkningen). Halvdelen af dem forventes at få en halvering af deres migrænedage, hvis de kommer i behandling med CGRP-antistoffer, uden at det belaster sundhedsvæsenet. De vil få en bedre livskvalitet og vil måske kunne bestride et job og kunne få et bedre liv med en af de tre CGRP-mediciner. Men indtil videre er ventetiden på at få den eftertragtede medicin mere end to år i landets største hovedpineklinik på Glostrup Hospital. 

Patientforeningen Migræne Danmark foreslår derfor, at CGRP-antistofferne hurtigst muligt ændrer status, så praktiserende neurologer kan udskrive denne type medicin med tilskud. Det kan neurologerne i f.eks. England & WalesSverige og Norge allerede. 

 

Tags: migræne, migrænemedicin

Like eller del denne artikel