Psykisk syges familier mangler pårørendehus og vejledere

Af Cecilie Winther Kristensen
Kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti (nr. 3 på listen)
Kandidat til Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti (nr. 9 på listen)

og Lars Vestergaard
Kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti (nr. 2 på listen)
Kandidat til Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti (nr. 3 på listen)

 

DEBAT: Københavns Kommune mangler et pårørendehus med indtil fem pårørendevejledere, mødelokaler og muligheder for specialkonsultationer og rådgivning, mener Cecilie Winther Kristensen og Lars Vestergaard, der stiller op til Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti.

Alle familier kan blive ramt af psykisk sygdom, og når det stadig er tabubelagt og forbundet med skyld, skam, tab og sorg, så kræver det en ekstra offentlig indsats at være ude med en tidlig forebyggende massiv indsats.

Helt konkret mangler Københavns Kommune et pårørendehus med indtil fem pårørendevejledere, mødelokaler og muligheder for specialkonsultationer og rådgivning. Det foreslår Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende, som har fingeren på pulsen. Ingen skal nogensinde blive sin egen specialist, når familien bliver ramt af psykisk sygdom. Der er i den somatiske del af social- og sundhedsforvaltningen pårørendevejledere, men ikke i psykiatrien.

De pårørende er de bedste at spørge om behovene. Er der behandlingsfejl i systemet? Hvilken konkret rådgivning kunne de have brugt? Mødte de modstand i de forskellige instanser? Hvad ville den rettidige indsats have været for dem? Der er også brug for videndeling om rettigheder!

Pårørende kan godt undervise sundhedssystemets fagfolk om den rette vej ind i og rundt i systemet og gerne også noget mind-mapping for den hurtige og smidige vej til den rette behandling og støtte.

Det handler i bund og grund om anstændighed. Vi kan som samfund ikke være det bekendt. Vi skal have en større proaktiv indsats på hele området i ungepsykiatrien og en lynhurtig indsats ved de første tegn på mistrivsel og skole/livsvægring.

Det er på tide, at kommunen begynder at forstå alvorligheden for det mentale helbred. Kan vi fange borgerne inden mistrivslen indtræffer, vil muligheden for eventuel udvikling af psykisk lidelse undgås. På denne måde redder vi sindet og ressourcer på længere sigt. Vi skal forstå mennesket og ikke efterlade de unge og pårørende til dem selv.

Like eller del denne artikel