Her er lidt fakta, Rudaizky

Debat

Torben Kjær (Enhedslisten),
Medlem af regionsrådet
i Region Hovedstaden
 

DEBAT: Torben Kjær (Enhedslisten), medlem af Region Hovedstadens regionsråd, mener ikke, at der er grund til at skabe mistillid til regionsrådet, fordi punkter på den politiske dagsorden er fortrolige. Det er der en grund til, skriver han, og redegør for, hvorfor der f.eks. var fortrolige punkter på forretningsudvalget møde 5. oktober.

I sin kommentar 6/10 benyttede Finn Rudaizky (DF) den klassiske DF-debatform at gå direkte efter manden uden interesse for, hvor bolden er. I det følgende gengives begrundelserne for fortroligheden i de sager, hvor Rudaizky i sit første indlæg 4/10 spurgte, hvorfor de var fortrolige - jeg undlader konkrete virksomhedsnavne. Viden om begrundelserne kræver naturligvis, at man har læst sagerne.

- Orientering om status på ambulanceområdet: Sagen er fortrolig af hensyn til de forestående forhandlinger med (navn) og (navn).

- Asbestsanering på Herlev Hospitals tag: Sagen er fortrolig af hensyn til regionens forhandlingsposition.

- Aftale om udfasning af aktiviteter (værnemidler): Sagen er fortrolig, da udmeldingen om overdragelse af funktioner og udfasning af (navn) efter aftale mellem parterne sker fra (navn) side.

- Henvendelse til Indenrigs- og Boligministeren om antal stillere til regionsrådsvalg: Sagen er fortrolig af hensyn til valgbestyrelsens/regionsrådets henvendelse er afsendt.

- Opfølgning på regionsrådssag vedr. speciallægers  honorarudbetalinger: Sagen var ikke fortrolig, men bilag var med begrundelsen: Bilaget er fortroligt, fordi det indgår som forhandlingsoplæg.

For udenforstående kan begrundelserne være indforståede, men for os, der kender sagernes fulde indhold, giver det god mening. Man kan naturligvis være uenig i begrundelserne, og regionsrådet har flere gange ændret en fortrolig sag til at være  åben.

Ifølge sekretariatet har fortrolige sagers overskrifter tidligere været offentlige, men efter en IT-opdatering har det ikke været muligt. Det kan vi politisk jo kræve skal ændres tilbage, som jeg foreslog i mit svar 5/10, da det ikke handler om at holde sager skjult for offentligheden, som Rudaizky påstår. Dertil er der alle muligheder for at rejse debat om en sag, blot man ikke offentliggør de oplysninger i sagen, som er omfattet af fortrolighed.

 

Dagsordenen til Region Hovedstadens Forretningsudvalg møde tirsdag 5. oktober.

 

Relaterede artikler

Like eller del denne artikel