Tilsynsmyndighed bør se på overdreven brug af "fortrolighed"

Debat

Finn Rudaizky
1. næstformand Region Hovedstaden (DF)

DEBAT: Dansk Folkeparti ønsker, at tilsynsmyndighederne ser på politikere og embedsfolks overdrevne brug af "fortrolighed", som betyder, at almindelige offentlige sager skjules for offentlig debat, mener Finn Rudaizky, der er 1. næstformand i Region Hovedstaden (DF).

Der skjules ting for offentligheden under dække af, at det er “strengt fortroligt”. I mange tilfælde er der imidlertid tale om ganske almindelige offentlige sager, som berøringsangste og for smarte politikere og ledende topembedsmænd forsøger at skjule for en offentlig debat. Det er dybt kritisabelt, at man derved forsøger, at lukke for en demokratisk og offentlig debat.

Offentligheden skal ikke holdes væk fra forhold, som i den grad vedrører offentligheden. Et af de steder, hvor det er værst, er rent faktisk i Region Hovedstaden.

Vi er nået så langt ud, at DF mener, at Region Hovedstadens tilsynsmyndighed, bør se på problemet. Det må ske omgående. Når Region Hovedstadens Forretningsudvalg mødes tirsdag 5. oktober, så er toppen nået for, hvad man ønsker at holde medier og offentlighed helt urimeligt væk fra.

Dagsordenen til Region Hovedstadens Forretningsudvalg møde tirsdag 5. oktober.

 

Lad mig understrege, at der til tider kan være legitime årsager til fortrolighed. Det skal naturligvis respekteres. Men hvorfor pokker er det fortroligt på tirsdagsmødet, hvordan Region Hovedstadens ambulancetjeneste fungerer, når det allerede i medierne er oplyst, at Hovedstadens Beredskab har rettet henvendelse til Region Hovedstaden? Hvorfor er det fortroligt, at der skal være en alvorlig asbestsanering på et af regionens hospitaler ? Hvorfor kan der ikke være åbenhed om flere værnemiddelindkøb ? Hvorfor fastholder den socialdemokratiske regionsformand, at en henvendelse til indenrigsministeren om et offentligt valg, regionsrådsvalget, skal ske fortroligt - også selvom, at sagen ikke har skygge af fortrolighed over sig ? 

Og hvorfor mørklægges, også tirsdag, forslagene “til forbedring af kontrol af afregning i praksissektoren”? Det var da ellers en offentlig og åben sag, som DF rejste i regionsrådet på grundlag af speciallægers bevidst, uberettigede opkrævninger af honorar.

Region Hovedstadens magtelite fører borgerne bag lyset og medvirker til lukkethed, som igen medfører manglende tillid til sundhedssystemet. Det er det modsatte, vi har brug for. Måske skal vi ikke have et oprør, men der er bestemt brug for et opgør mod urimeligheder. Det vil vi i DF sætte os i spidsen for. Det er på høje tid.

 
Like eller del denne artikel