Sundhedspolitisk Tidsskrift

Børn og unge står over for større coronatrussel end tidligere

Debat

Børn og unge står nu over for en større trussel fra coronavirus end på noget tidligere tidspunkt i pandemien. Det viser bekymrende rapporter. Vi opfordrer derfor alle lande til at kombinere vaccinationskampagner med interventioner og restriktioner for at standse smitten, skriver en gruppe internationale forskere og fagfolk (fuld liste på skribenter ses under teksten), som samarbejder igennem World Health Network og Covid Action Group. 

I lyset af, at delta-varianten er blevet dominerende globalt, bliver vi nødt til at ændre vores tankegang i forhold til nye virusvarianters egenskaber og destruktive potentiale. Vi har brug for gode politiske beslutninger for at beskytte vore børn og unge, vores sundhed og vores økonomi.

Igennem hele pandemien er antallet af daglige smittede, hospitalsindlæggelser og døde som følge af coronavirus blevet brugt af beslutningstagerne til at til at vurdere den formodede risiko forbundet med pandemien. Men med et voksende antal vaccinerede i verden giver disse parametre et utilstrækkeligt billede af risikoen for folkesundheden, især for de uvaccinerede. Og størstedelen af de uvaccinerede er børn og unge.

Der er voksende evidens for, at deltavarianten, som allerede er kendt for at være ekstremt smitsom, faktisk er blandt de mest smitsomme vira, som vi kender til. 

Øget smitsomhed betyder, at en større andel af befolkningen skal være immune, for at vi kan bremse spredningen af virussen. I denne situation er der brug for flere 'ikke-farmakologiske' værktøjer for at kontrollere pandemien og forhindre, at et stort antal uvaccinerede inden for kort tid bliver smittet med virussen. Nu, når skolerne er åbnet, vil smitten blandt børn og unge sandsynligvis stige dramatisk.

Hvordan vil dette påvirke vores børn og unge? Vi ved det ikke sikkert. På trods af en stor mængde forskning baseret på tidligere varianter ved vi stadig meget lidt om, hvad vi kan forvente med delta-varianten. Den viden, vi har på dette tidspunkt, vedrører tidligere virusvarianter med forskellige niveauer at smitsomhed, sygdommens sværhedsgrad, risikofaktorer og vaccineeffektivitet.

Bekymrende rapporter

Der kommer nu bekymrende rapporter fra flere lande, der står over for stigende smitte med delta-varianten. De oplever en stigning i antallet af børn, der kræver indlæggelse på intensiv eller som dør af covid-19. Der er nu en del evidens for, at dette ikke bare skyldes den hurtige stigning i antallet af smittetilfælde, men at det også skyldes, at delta-varianten kan forårsage mere alvorlig sygdom. Uanset hvad virker det klart, at børn og unge nu står over for en større trussel fra SARS-CoV-2 end på noget tidligere tidspunkt i pandemien.

Vi har en hurtig voksende mængde af evidens, der illustrerer risikoen for langsigtede komplikationer, herunder organskader. Et lille antal børn smittet med covid-19 får multisystem inflammatorisk syndrom (MIS-C), hvilket normalt fører til hjertesvigt, myokarditis, udvidelse af kranspulsåren og aneurisme. Med et større antal smittetilfælde øges sandsynligheden for, at vi får flere børn med MIS-C.

Covid-19 er ikke bare en respiratorisk virus, og det undersøges lige nu, om coronavirusen kommer ind i hjernen via nerver der styrer lugtesansen.

Et nyt stort kontrolleret studie på funktionel og strukturel MR af hjernen, offentliggjort i preprint (dvs. endnu ikke offentliggjort artikel), påviser let reduktion af hjernemasse, såkaldt grå substans, i visse dele af hjernen, der regulerer lugtesansen efter covid-19, også hos mennesker der kun havde mild sygdom. For dem med mere alvorlig sygdom forekom der også vævstab i dele af hjernen, som styrer hukommelsen.

Der er blevet rapporteret signifikante kognitive problemer efter covid-19 infektion hos voksne. 12 procent af deltagerne i et studie rapporterede hukommelsesbesvær otte måneder efter covid-19 infektion. I et andet studie med 90.000 deltagere blev kognitive problemer rapporteret.

Et WHO-støttet internationalt konsortium, der er nedsat for at undersøge de kortsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19 på centralnervesystemet undersøger nu også, om covid-19 kan øge risikoen for at udvikle demens på længere sigt. Det er på dette tidspunkt stadig uklart, hvor vidt resultaterne fra disse studier kan overføres til børn og unge. Men undersøgelser af børn, der var indlagt med covid-19 før delta-variantens udbredelse, viste, at forekomsten af ​​neurologiske eller psykiatriske følgevirkninger fra covid-19 var fire gange mere sandsynlig hos børn og unge end hos voksne.

Og i en ny undersøgelse offentliggjort i Nature, rapporterede 13 procent af de hjemmeisolerede unge voksne i alderen 16-30 år stadig koncentrationsbesvær efter seks måneder. 11 procent af dem havde hukommelsesbesvær, og over halvdelen af dem havde stadig ét eller flere symptomer efter seks måneder. Sådanne symptomer rapporteres ofte hos mennesker, der lider af covid-19 senfølger, og de kan have en meget skadelig effekt på uddannelse og kognitiv og social udvikling. De afspejles ikke i antallet af hospitalsophold og dødsfald, men kan stadig føre til betydelige menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske omkostninger på kort, mellemlang og lang sigt.

I den situation, vi nu befinder os i, præget af høj risiko og usikkerhed, og med forebyggelse snart tilgængelig, så er masseinfektion af børn og unge ikke en etisk forsvarlig mulighed.

Alle lande bør kombinere vaccinationskampagner med ikke-farmaceutiske interventioner og restriktioner for at standse SARS-CoV-2-smitten. Der, hvor det vurderes som sikkert for skoler at være åbne, bør ventilation være en topprioritet, og myndighederne bør bestræbe sig på at stille ressourcer til rådighed, så børnene kan undervises i mindre grupper og kan overholde tilstrækkelig afstand. Mundbind bør anvendes overalt, hvor der er virussmitte i omløb. Forældre bør vaccineres for at beskytte sig selv og deres børn. 

Indenfor få måneder vil resultater fra kliniske forsøg med vacciner til børn ned til seks måneder være tilgængelige. Foreløbig bør sundhedsmyndighederne tage skridt til at vaccinere børn fra tolvårsalderen, når vaccinetilgængelighed tillader det. Idet skolerne er åbnet igen efter sommerferien, er tiden afgørende.

Den bedste strategi for at forhindre opkomsten af nye og mere farlige varianter er at minimere antallet af smittede. Hvert smittetilfælde kan sidestilles med at købe endnu en billet til det store variantlotteri. Hvert land, der beslutter at reducere kontrollen med virussen, forhøjer ikke bare deres egen risiko, men de forhøjer hele verdens risiko. Derfor må vi i solidaritet med verden kontrollere spredningen af SARS-CoV-2-virussen.

Gunhild Nyborg, M.D., PhD., Covid Action Group, World Health Network, Norge
Andrew Ewing, Professor of Chemistry and Molecular Biology, University of Gothenburg; Member of the Swedish Academy of Science, Sverige
Yaneer Bar Yam, President, New England Complex Systems Institute, Covid Action Group, World Health Network, USA 
Matthias F. Schneider, Professor of Physics, University of Dortmund, Covid Action Group, World Health Network, Tyskland
Shu-Ti Chiou, President, Health & Sustainable Development Foundation, Covid Action Group, World Health Network, Taiwan
Sunil Raina, Physician Researcher, Head, Community Medicine, Dr. RP Govt. Medical College, HP, Covid Action Group, World Health Network, Indien
Bengt Norden, Professor of Physical Chemistry, Chalmers University of Technology, Member of the Swedish Academy of Science, Sverige
Sigurd Bergman, Professor of Philosophy and Religious Studies, Norwegian University of Science and Technology, Professor of Theology, Uppsala University, Sverige
Cécile Philippe, economist, President of the Institut économique Molinari, Frankrig

corona

Like eller del denne artikel