Ligeværdige mediciner - ikke altid ligeværdige bivirkninger

Debat

Anne Bülow-Olsen
Migrænepatient, tidligere formand for Migræne danmark

DEBAT. Det er på tide, at begrebet ’ligeværdige mediciner’ tages op til overvejelse. Handler det udelukkende om virkningerne, eller har bivirkningerne også en plads i vurderingen? spørger Anne Bülow-Olsen, tidligere formand for Migræne Danmark. 

Medicinrådet udgav 23. juni 2021 en behandlingsvejledning for CGRP antistoffer mod migræne. Vi har nu (juni 2021) tre mediciner i den gruppe. Aimovig (Erenumab), Ajovy (Fremanezumab) og Emgality (Galcanezumab). De anses af Medicinrådet for at være ligeværdige. Så lægen, som udskriver recepten, bør tænke økonomisk og vælge den billigste af de tre. Det ville være sund fornuft, hvis de tre mediciner havde nogenlunde samme virkning (det har de) og nogenlunde samme bivirkninger. Men her ligger den store forskel.

Aimovig er i skrivende stund en smule billigere end de to andre (4.204 kr/måned mod 4.791 kr eller 4.496 kr for de to andre). Så Aimovig er automatisk lægernes førstevalg indtil videre.

Men Aimovig er en CGRP-blokker (dens læge-navn ender på -umab). Dvs. medicinen blokerer CGRP-molekylerne ikke bare i og omkring hjernen, men også i tarmsystemet. Det reducerer peristaltikken, og så flyder tarmindholdet ikke så godt som normalt. Det giver forstoppelse. Faktisk viser indlægssedlenat mere end en ud af 10 brugere har fået så stærk forstoppelse, at de har anmeldt det som en bivirkning. 

De to andre midler (Ajovy og Emgality) er receptorblokkere, og deres lægenavne ender derfor på –zumab. Det betyder, at blokeringen sker på de receptorer, som lukker CGRP ind i nervecellerne omkring hjernen. Tarmsystemet påvirkes ikke, eller kun lidt (for Emgality). Forstoppelse kendes ikke som bivirkning for Ajovy, og forstoppelse er noteret for op til 1 ud af 10 brugere for Emgality.

Tekster skrevet af Novartis, som er producent af Aimovig, nedtoner problemerne med forstoppelse og taler f.eks. om at tre procent af brugerne oplever forbigående forstoppelse. Men en undersøgele, som er publiceret i det respekterede videnskabelige tidskrift om migræne Cephalalgia (Vol 40, Issue 13, 2020) har noteret, at den hyppigste bivirkning af Aimovig var forstoppelse, som ramte 43 procent af 418 brugere. 

Tarmproblemerne fra Aimovig blev så alvorlige, at producenten i oktober 2019 ændrede indlægssedlen til bl.a. at indeholde denne sikkerhedsadvarsel: Medicinen kan give “constipation with serious complications”. Der er da også mange (nok fortrinsvis amerikanske) patientberetninger om hospitalsindlæggelser, mavesmerter og ubehag på grund af forstoppelsen udløst af Aimovig. 

Det er vist på tide, at begrebet ’ligeværdige mediciner’ tages op til overvejelse: Handler det udelukkende om virkningerne, eller har bivirkningerne også en plads i vurderingen?

Seriøse bivirkninger kan være dødelige. Jeg siger ikke, at migrænikerne dør af forstoppelsen. Men jeg ser gerne, at bivirkningerne i fremtiden indgår i vurderingerne af, om mediciner er ligeværdige. Næste gang kan det være rigtigt alvorlige bivirkninger, som udelades af sammenligningen.
Tags: gentest, migræne

Like eller del denne artikel