Leif Vestergaard: Medicinrådet skal have strenge habilitetsregler

DEBATINDLÆG: Det er helt formørket at sige, at der mangler bevis for lægers manglende habilitet som følge af rejser med lægemiddelindustrien. Der er et hav af beviser – man kan med stor ret sige, at der tværtimod mangler skyggen af bevis for, at læger som de eneste ikke skulle lade sig påvirke af gaver og systematisk påvirkning.

Tænk på hvor alvorligt vi ville betragte det, hvis økonomerne i regionerne og finansministeriet fik deres efteruddannelse hos Den Danske Bank – eller hvis juristerne i regionerne fik deres efteruddannelse på en kongresrejse til Paris betalt og arrangeret af Plesner Advokater.

Mange læger mener selv, at de ikke selv lader sig påvirke af interaktion med lægemiddelindustrien – til gengæld mener de ofte, at deres kollega lader sig påvirke af interaktion med industrien. I en undersøgelse er 61 procent af lægerne positive overfor samspil med industrien og mener ikke at samspillet påvirker deres egen adfærd – interessant er det, at kun 16 procent af de samme læger mener, at deres kollegaer er upåvirket af samspillet med industrien.

I et andet studie vises det, at lægerne ordinerer et bestemt lægemiddel signifikant mere efter at have deltaget i firmasponseret konference-rejse.

Jeg har også noteret mig et tredje studie, der finder at større score på viden m.v. var signifikant associeret med færre kontakter med lægemiddelindustrien.

Interesserede kan læse videre i en oversigtsartikel af Fickweiler F, Fickweiler W, Urbach E. ”Interactions between physicians and the pharmaceutical industry generally and sales representatives specifically and their association with physicians’ attitudes and prescribing habits: a systematic review” BMJ Open 2017;7

Jeg opfatter det ikke som kriminelt at være inhabil. Men jeg mener det er stærkt kritisk, når regioner og hospitaler lader industrien styre betydende dele af den lægelige efteruddannelse – vel viden at denne styring samtidig påvirker den lægelige adfærd og nødvendigvis gør lægerne specifikt inhabile som rådgivere for Medicinrådet m.v.

I Medicinrådet er man nødt til at have strenge habilitetsregler. Både for offentlighedens tillid til det faglige arbejde – men også fordi konkurrenter næppe heller har fuld tillid til fagudvalgsmedlemmer, der har deltaget i kongresrejser finansieret og arrangeret af konkurrenten.

Tags: habilitet, efteruddannelse, Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen

Like eller del denne artikel