Hvis sundhedssystemet i Danmark ikke går forrest, hvem gør så?

Kommentar

Liselott Blixt

MF, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti (DF)

DEBAT: Vi skal ikke spare os ud af sundhedsvæsenets udfordring, men i stedet have modet til at lave de fornødne investeringer. Genterapi kan indløse Danmarks potentiale som Medicon Valley og dermed medvirke til, at hele verdens øjne hviler på os, skriver sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) i dette debatindlæg. 

Sundhedsvæsenet er en af grundstenene i vores velfærdssamfund. Som borgere i et af verdens rigeste lande med et tilmed højt skattetryk har vi en forventning om at blive tilbudt den bedste behandling, hvad enten vi er født med en lidelse eller går hen og bliver syge. Vi har i mange år talt om, at værdien af at et menneskes værd hverken kan eller skal prissættes. At ingen medicin eller behandling må være for dyr. 

Prioriteringer i sundhedsvæsenet er dog langt fra noget nyt. For at forhindre for hårde prioriteringer i Medicinrådet lavede vi i Sundhedsudvalget sammen med ministeren syv principper, der skulle forhindre, at prioriteringerne blev for hårde. I DF lå det syvende princip, som omhandler lige adgang for både små og store patientgrupper, os meget på sinde. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse. 

Desværre har vi set en række kedelige sager, hvor patienter med sjældne sygdomme er kommet i klemme, fordi dette syvende princip ikke efterleves i tilstrækkelig grad. Vi har blandt andet set, hvordan personer med en særlig form for muskelsvind, SMA, ikke tilbydes behandling, eller hvordan genterapi-behandlingen Luxturna, som hjælper personer med en øjensygdom, der kan føre til blindhed, og hvor der i dag ingen anden behandling er mod sygdommen, også har fået afslag på behandlingen. Eksempler, der ikke er et velfærdssamfund som det danske værdigt. 

Jeg anerkender, at den demografiske og teknologiske udvikling stiller nye og store krav til vores sundhedsvæsen. Vi har derfor brug for en klar politisk strategi for anvendelse af nye genterapibehandlinger af genetiske sygdomme, så vi ikke risikerer en gentagelse af Medicinrådets slingrekurs i forhold til vurderingen af genterapien Luxturna, som omsider – men først efter et afslag og lang ventetid – blev godkendt til behandling. Netop af den grund stillede jeg en forespørgsel til sundhedsministeren 5. marts. 

Vi har brug for en tilgang, hvor vi ikke kigger isoleret på behandlingens pris, men medtager både den samlede samfundsøkonomi og den enkeltes værd. Genterapi er en dyr behandlingsform, men til gengæld kan man så fjerne udgiften til livslang medicinering såvel som de negative konsekvenser dette måtte medføre for den enkelte og for samfundet samt opnå positive effekter f.eks. i form af højere beskæftigelsesfrekvens. Og hvis et veludviklet og velorganiseret sundhedssystem som det danske ikke skal gå forrest, hvem skal så? 

For mig at se skal vi ikke spare os ud af sundhedsvæsenets udfordring, men i stedet have modet til at lave de fornødne investeringer. Genterapi kan indløse Danmarks potentiale som Medicon Valley og dermed medvirke til, at hele verdens øjne hviler på det lille kongerige mod nord. Og ved at være først ude, så bliver vi også attraktive i forhold til at tiltrække nye behandlinger med genterapi, som så igen betyder, at endnu flere patienter kan få glæde af det og hurtigere.

 

 

Relaterede artikler

Tags: Liselott Blixt, generapi

Like eller del denne artikel