Lad os få nogle perspektiver på ordet ”folkesundhed”

Debat

Marie Raes,
kostvejleder og debattør
 

DEBAT. Luk Danmark op nu, og lad os komme i gang med igen at tackle de udfordringer, der virkelig truer vores liv og folkesundhed, skriver kostvejleder Marie Raes i dette debatindlæg.

Vi har hørt det dagligt i snart et år i TV, radio og på sociale medier, når der ruller interviews eller reportager ind over os fra ministerier, myndigheder og manden på gaden. Og der går ikke mange sekunder ind i et interview, før Danmarks statsminister tager ordet ”folkesundhed” i sin mund. Det bliver gentaget uendeligt mange gange som argument for restriktioner i vores hverdag, begrænsninger i vores adfærd, aflivning af dyr og lukning af erhverv og virksomheder.

”Folkesundheden” er ikke et nyt begreb: Folkesundheden har været udfordret i Danmark i mindst fem årtier uden at give anledning til hverken restriktioner eller tvangsaflivninger af dyr. 51 procent af befolkningen er overvægtige, og to ud af tre danskere har kroniske tilstande1. I 2018 var tallene i Danmark for udvalgte diagnoser2 følgende:

  • Cancer: 15.342 døde
  • Hjerte-sygdomme: 6.627 døde
  • Mentale lidelser: 3.711 døde
  • Lungebetændelse og influenza: 2.103 døde
  • Diabetes: 1.358 døde

Til sammenligning er der i 2020 til og med 22. november 784 døde3 MED covid-19 (ikke nødvendigvis AF covid-194). Det er muligt, at restriktioner og nedlukning af hele samfundet i starten har været medvirkende årsag til de relativt få corona-døde, men så snart virussen er svækket og ebbet ud, og antallet af syge og døde er faldet til et stabilt niveau, er argumentet for at fortsætte restriktionerne i folkesundhedens navn faldet bort.

At bruge folkesundheden som argument for at holde befolkningen i en dvaletilstand er ikke langtidsholdbart, for covid-19 er ikke længere en trussel mod livet i Danmark. Til gengæld er der et kæmpestort behov for drastiske indsatser overfor danskernes velkendte sygdomme. Luk Danmark op nu, og lad os komme i gang med igen at tackle de udfordringer, der virkelig truer vores liv og folkesundhed.

 

Referencer

1 https://vbn.aau.dk/en/publications/a-nationwide-study-of-prevalence-rates-and-characteristics-of-199 

2 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/doedsfald 

3 https://www.sst.dk/da/corona/Status-for-epidemien/tal-og-overvaagning 

4 SST: ”Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.”
Tags: overvægt

Like eller del denne artikel