Fredberg: Jeg brød ikke de korrekte retningslinjer, Kühnau!

Debat

Ulrich Fredberg
Læge, adjungeret professor,
Region Midtjylland

DEBAT. Den fyrede ledende overlæge fra Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, svarer her på debatindlæg fra regionsformand Anders Kühnau, hvor Kühnau bl.a. skriver: "Jeg ved, at du er enig i, at patienterne ikke er undersøgt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer". Men det er Fredberg slet ikke enig i.

Kære Anders Kühnau

Det er et usædvanligt læserbrev, du har i Sundhedspolitisk Tidsskrift den 19. oktober.

Du skriver, at jeg har en adfærd, hvor jeg ”hæver mig over Sundhedsstyrelsens retningslinjer” og at jeg er enig i, at jeg ”bryder retningslinjerne”.

Du må efterhånden være den eneste i hele landet, der ikke har forstået udmeldingerne fra både Sundhedsstyrelsen, Dansk LungeCancer Gruppe og stort set alle fagfolk.

De slår nemlig alle fast, at koncerndirektør Ole Thomsens opstrammede nyfortolkning af retningslinjerne til henvisning til Lungekræftpakken ikke var korrekt og i åbenlys strid med Sundhedsstyrelsens officielle Lungekæftpakke.

Den nyfortolkning brød jeg, Silkeborg og samtlige andre afdelinger i landet, da ingen kan overholde jeres nyfortolkning. Præcist som stort set alle fagfolk og jeg advarede om utallige gange.

Sundhedsstyrelsen slår fast, så det ikke kan misforstås: Det er kun den officielle Lungekræftpakke, der tæller! Og Sundhedsstyrelsen pointerer, at de ikke har lavet nogen opstramning. Og Dansk LungeCancer Gruppe pointerer, at de ikke ønsker en opstramning.

Alle afdelinger i landet overholder til gengæld Sundhedsstyrelsens officielle Lungekræftpakke.

Det er her egen læges faglig helhedsvurdering, der er afgørende for, om patienter skal henvises til den fulde kræftpakke, eller om lægen mener, at en mindre omfattende undersøgelse er bedst for patienten.

Du skriver om manglende forskningsresultater i Silkeborg.

Lad os slå fast, at der er massiv international forskning, der dokumenterer, at lavdosis CT-skanning er langt bedre end almindelig røntgen af lungerne, som bruges på de fleste andre sygehuse. Og der er er solid international videnskabelig dokumentation for, at lavdosis CT er velegnet i en befolkning med den lave sygdomshyppighed, vi her taler om.

Ja, vi kunne have leveret mere forskning i Silkeborg, hvis ikke Ole Thomsen havde ødelagt rammebetingelserne for vores forskning ved helt grotesk at skrive et læserbrev, hvor han stillede offentligt spørgsmålstegn ved vores professors ”uvildighed”. Samme professor forlod regionen kort efter læserbrevet og blev senere kåret til de seneste 10 års mest citerede forsker i verden på dette område.

Jeg tror, at de fleste ledere ville have skredet til en fyring af Ole Thomsen i stedet for at bebrejde Silkeborg ”manglende forskningsresultater” - forskningsresultater, som Silkeborg ikke var forpligtet til at lave, som de ikke havde størrelsen til at lave, og som de ikke havde fået én krone til at lave.

Vi efterlyste store nationale studier til at dokumentere vores resultater mhp. om ”Silkeborgmodellen” - med potentialet til at redde flere hundrede lungekræftpatienter hvert år - skulle udrulles til hele landet (”generel ibrugtagning”). ”Ved generel ibrugtagning af en ny metode som lavdosis CT til systematisk udredning af bestemte målgrupper” kræver det nemlig, som også Sundhedsstyrelsen skriver, at metoden er veldokumenteret i store undersøgelser.

Det er naivt at tro, at Silkeborg som det mindste sted i landet, der laver kræftudredning, kan levere disse omfattende studier. Af samme grund skrev Ole Thomsen til Sundhedsstyrelsen i 2018 og bad dem sikre, disse studier (som ofte omfatter flere forskellige sygehuse) blev sat i gang. Sundhedsstyrelsen påpegede, at det var regionernes ansvar, hvorefter Ole Thomsen ikke foretog sig noget. Han kunne end ikke huske svaret, før en journalist via aktindsigt fandt det frem for ham.

Du og din koncernledelse burde have gennemskuet, at Ole Thomsens opstrammede fortolkning af henvisningskriterierne var upræcise, umulige at gennemføre, og i åbenlys modstrid med Sundhedsstyrelsens officielle Lungekræftpakke. De faglige advarsler var historisk omfattende. Men på grund af utilstrækkelig faglighed i Region Midtjyllands administration erkendte du ikke dette og skabte efterfølgende en intern krise og forvaltningsskandale, som fortsat præger regionen.

Du afviste utallige opfordringer til at indse, jeres opstrammede fortolkning var håbløs og indkalde til en ”sandhedskommission” med kompetente fagfolk. Hvis de, der har ansvaret, ikke magter at leve op til det på kvalificeret vis, er det en politisk opgave. Så jeg forsøger ikke at lave sagen politisk. Det bliver den pga. ledelsesmæssig inkompetence i din administration.

Du afviste alle opfordringer med begrundelsen, at du ikke ”vil medvirke til at gøre en faglig sag til en politisk sag”. Din reaktion er derefter at bede din sundhedsminister hjælpe dig med at gøre det, som du burde have gjort for længst. Din argumentation hænger gangske enkelt ikke sammen.

Denne forvaltningsskandale var ikke sket i tidligere koncerndirektør Leif Vestergaard Pedersen tid – og heller ikke i din forgængers tid.

Du kan glæde dig over, at det herefter kun kan gå fremad for dig.

Det kan ikke blive værre.

 

Relaterede debatindlæg

 

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel