Ulrich Fredberg: Åbent brev til Magnus Heunicke

Debat

Ulrich Fredberg
Læge, adjungeret professor,
Region Midtjylland

DEBAT. Den fyrede ledende overlæge fra Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, er træt af, at regionsformand Anders Kühnau nu vil have Sundhedsstyrelsen til at gå ind i lavdosis CT-sagen. Sundhedsstyrelsen og Dansk LungeCancer Gruppe er enige med Silkeborg i, hvordan anvendelsen af højdosis CT-skanninger og derved også lavdosis CT-skanninger skal håndteres, skriver han i åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke. Det, som der derimod er behov for, er at sikre, at Region Midtjylland øjeblikkeligt tilbagetrækker deres uofficielle, opstrammede fortolkning af henvisningskriterierne til Lungekræftpakken.

Kære Magnus Heunicke

Anders Kühnau har skrevet et brev til dig den 9. oktober 2020 omkring anvendelsen af lavdosis CT-skanninger, hvor Silkeborg har skabt landets bedste resultater for udredning af lungekræftpatienter ved at udskifte røntgen af lungerne med lavdosis CT-skanning. Tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen beskriver det som ”Det bedste, der er sket for lungekræftpatienter i mange, mange år”.

I brevet skriver Anders Kühnau, at ”anvendelse af lavdosis CT har udviklet sig til en årelang faglig strid”.

Det er ikke længere korrekt, da Sundhedsstyrelsen, Dansk LungeCancer Gruppe og Silkeborg er enige i, hvordan anvendelsen af højdosis CT-skanninger og derved også lavdosis CT-skanninger skal håndteres.

Sundhedsstyrelsen har pointeret, at deres officielle Lungekræftpakke er gældende, og at ”Kriterierne for henvisning til pakkeforløb for lungekræft ikke er ændret siden pakkerevisionen i 2018 med implementering den 1. april 2019” (se dit svar til Kristian Phil Lorenzen, spørgsmål nr 1811, d 8.10.2020). 

I dit svar til Kristian Phil Lorenzen på spørgsmål nr. 1812 skriver du på baggrund af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen omkring de patienter, hvor lungekræft kun er en teoretisk om end sjælden differentialdiagnose, og hvor andre diagnoser er mere sandsynlige, at: ”… hvor der ikke er konkret mistanke om alvorlig sygdom, men hvor der er mistanke om flere forskellige diagnoser, og hvor sigtet med udredningen er en bred undersøgelse, vil der typisk vælges billeddiagnostisk undersøgelse ud fra en konkret vurdering og visitation.”

Så der er enighed blandt alle fagpersoner. 

Eneste tilbageværende usikkerhed er Region Midtjyllands forsatte håndtering af henvisningskriterierne til Lungekræftpakken, hvor direktionen alene for Regionshospitalet Silkeborg har indført en opstrammet fortolkning, som er i strid både med Lungekræftpakken, Sundhedsstyrelsens officielle retningslinjer og Dansk LungeCancer Gruppes seneste fortolkning. Kriterier, som ingen sygehuse i landet kan overholde, og som mange fagfolk har advaret imod.

Der er således ikke behov for, at Sundhedsstyrelsen igen præciserer, at Lungekræftpakken er gældende og intet andet.

Der er derimod et behov for at sikre, at Region Midtjylland øjeblikkeligt tilbagetrækker deres uofficielle, opstrammede fortolkning af henvisningskriterierne til Lungekræftpakken.

Region Midtjyllands fortolkning har desværre haft særdeles uheldige konsekvenser for mange patienter, der er genindkaldt til risikofyldte undersøgelser, som den læge, der har undersøgt patienten, ikke har fundet faglig indikation for.

Det har skabt stor usikkerhed blandt praktiserende læger, hospitalslæger og utryghed hos borgere og patienter.

Således er patienter genindkaldt, trods de har været raske i ni måneder og uden information om, at der kun er 1/1000 sandsynlighed for at få påvist kræft, men også 1/1000 risiko for af få påført strålingsinduceret kræft! Genindkaldelsesbrevet var så mangelfuldt, at det ikke opfylder sundhedsloven krav om informeret samtykke og lungepakkens krav om, at patienten skal informeres. Af denne grund har en praktiserende læge indklaget hospitalsledelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle patienter havde givet afslået ”tilbuddet”, hvis de var informeret herom.

Det er nødvendigt, at Region Midtjylland snarest trækker deres uofficielle fortolkning af henvisningskriterierne i Lungekræftpakken tilbage og dementerer, at der har været en ”brist i patientsikkerheden” i Silkeborg.

Herefter er der ikke længere noget fagligt problem eller nogen usikkerhed omkring henvisninger til Lungekræftpakken.

Så simpelt er det.

Der er derfor heller ikke behov for at uddybe fortolkningen af begrebet ”bør overveje”. Det er et velkendt begreb, der anvendes hver eneste dag hos alle læger uden problemer.

Der er overvejelser om at udrulle ”Silkeborgmodellen” til resten af landet, men der mangler større studier, inden et sådan skridt kan tages – men det er Region Midtjyllands opstrammede fortolkning af henvisningskriterierne til Lungekræftpakken helt uvedkommende.

Hvis du er interesseret, stiller jeg gerne op til et møde desangående.

Tak for hurtig reaktion.

 

 

 

 

 

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel