Svært at finde nogle, som bakker ledelsens tolkning op

Debat

Ulrich Fredberg, fyret ledende overlæge, Silkeborg
Frede Olesen, professor i almen medicin 

 
DEBAT. I et debatindlæg fredag 9. oktober skriver ledelsen fra Hospitalsenhed Midt om grundlaget for sagen om lavdosis-CT og fratrædelsesaftalen for Ulrich Fredberg. Ulrich Fredberg og Frede Olesen skriver her hver for sig en replik på indlægget.

Ulrich Fredberg: 

"Hospitalsledelsen anfører, at Silkeborgs tilbud siden 2016 om, at de praktiserende læger kan henvise til lavdosis CT i stedet for røntgen af lunger, ikke var anmeldt som et protokolleret forskningsprojekt.

Indførelse af lavdosis CT i stedet for røntgen af lungerne er en almindelig kvalitetsforbedring, som finder sted mange gange hver dag på hospitalerne i landet, og det kræver naturligvis ikke, at det er anmeldt som et “protokolleret forskningsprojekt”. Det er overraskende, at hospitalsledelsen ikke er bekendt med dette, da det er oplyst mange gange.

Hospitalsledelsen anfører, at den nye, opstrammede fortolkning af henvisningskriterierne til Sundhedsstyrelsens Lungekræftpakke, som skulle fremgå af et brevsvar fra Sundhedsstyrelsen til koncerndirektør Ole Thomsen skulle retfærdiggøre, at “alle med mindste mistanke skal henvises”, skønt der i den officielle Lungekræftpakke i direkte modstrid hertil står, at “lægen bør overveje at henvise”.

Sundhedsstyrelsen har præciseret, at retningslinjerne ikke er ændret siden indførelsen af den seneste officielle Lungekræftpakke i 2018 (med opstart 1.4.2019). Sundhedsministeren har præciseret dette i et svar til Kristian Phil (MF), hvor der står: "At hvis der ikke er “konkret” mistanke om (lunge)cancer, kan lægen udrede uden for kræftpakkerne “ud fra en konkret vurdering og visitation”". Det er præcist sådan, at det altid har fungeret på alle hospitaler i landet, og som formanden for de Praktiserende Lægers Organisation i Region Midt Henrik Kise har pointeret, at alle de praktiserende læger gør!

Dansk LungeCancer Gruppe har ligeledes pointeret, at patienter med lille mistanke kan udredes af den praktiserende læger, hvis andre diagnoser er mere sandsynlige.

Der er således svært at finde nogle, der bakker hospitalsledelsens fortolkning om henvisningskriterierne op.

Der er således også svært at forstå, at det forsat anføres, at der har været en brist i patientsikkerheden i Silkeborg, trods de har landets bedste resultater for udredning af lungekræftpatienter.

Hospitalsledelsen i Midt fik historisk mange advarsler fra mange forskellige fagfolk fra hele landet.

Astrid Lindgren udtalte, at "Når mennesker med magt holder op med at lytte, er det på tide at skifte dem ud”.

Yderligere kommentarer er overflødige.

Frede Olesen:

Jeg har i marts og april klart skriftligt og mundtligt gjort opmærksom på de lægefaglige og lægelige ledelsesmæssige fejl i hele sagen i Silkeborg. Jeg glæder mig over, at det faglige i disse dage klargøres af Sundhedsstyrelsen og i forskellige artikler, bl.a. i Midtjyllands Avis, Dagens Medicin, Onkologisk Tidsskrift og Sundhedspolitisk Tidsskrift, hvorefter fundamentet for sagen i Silkeborg bortfalder.

På det afsluttende møde med det afgående faglige råd den 17.6 redegjorde jeg i 15 skriftlige punkter, som forfatterne kender, for min faglige kritik. Denne kritik er på forskellig vis fremsat i mange fora og artikler siden, og den gælder fortsat.

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel