Himmelråbende dobbeltmoral af tobaksindustrien

Debat

Charlotta Pisinger
Professor i Tobaksforebyggelse
Tilknyttet Københavns Universitet og Hjerteforeningen
 

KRONIK. "Det er himmelråbende dobbeltmoral at udtrykke dyb bekymring for folkesundheden samtidig med, at man sælger et produkt, der slår hver anden bruger ihjel," skriver professor i tobaksforebyggelse, Charlotta Pisinger, i et svar til Claude Guiron og Christopher Arzrouni fra Philip Morris, som mener, at der er gode nikotinalternativer til rygning. Men, skriver Pisinger i sin kronik: "Tanken om ”skadesreduktion” er simpel at forstå, intuitivt rigtig og meget forførende. Desværre holder den ikke i den virkelige verden."

Rygning er fortsat den allerstørste sundhedsudfordring, vi har i Danmark. Hvert år dør der lige så mange danskere pga. rygning, som der lever i hele Langelands Kommune. Claude Guiron og Christopher Arzrouni argumenterer i et debatindlæg 11. september i Sundhedspolitisk Tidsskrift for, at de har løsningen på problemet: Rygerne skal bare skifte til mindre skadelige alternativer til rygning så som opvarmet tobak og e-cigaretter. Tanken om ”skadesreduktion” er simpel at forstå, intuitivt rigtig og meget forførende. Desværre holder den ikke i den virkelige verden. Det, Guiron og Arzrouni glemte at fortælle, er at:

1) der på nuværende tidspunkt ikke findes skyggen af evidens for, at produkterne medfører mindre helbredsskade,

2) at så godt som alle brugere af disse ”skadesreducerende produkter” fortsætter med at ryge, og at skaden ved dette dobbeltbrug af flere tobaksprodukter synes at værre større end ved rygning alene samt

3) at produkterne frister mange unge ikkerygere og øger deres risiko for at begynde at ryge almindelige cigaretter.

Genkender mønstre og strategier

At jeg, og Sundhedsstyrelsen, ikke kan anbefale de nye nikotinholdige produkter som opvarmet tobak, e-cigaretter eller snus skyldes hverken forstenet dogmatisme eller et forblindet af had til tobaksindustrien. Det skyldes udelukkende, at vi har sat os meget grundigt ind i evidensen omkring de nye alternativer til rygning, og at vi har stor viden om, hvordan tobaksindustrien i godt og vel 70 år har bedraget offentligheden og sundhedsmyndighederne, så vi genkender mønstre og strategier. Denne skepsis står vi ikke alene med. WHO har udgivet flere læseværdige publikationer om dette, bl.a. ”Tobacco industry: decades of deception and duplicity”. Intet tyder på, at tobaksindustrien er blevet mere troværdig i de seneste år.

I dag er light-cigaretter forbudt, men jeg tænker, at mange af læserne husker de gode gamle dage, hvor tobaksindustrien reklamerede for både light-cigaretter og ultralight-cigaretter. Light-cigaretter var også et såkaldt ”mindre skadeligt alternativ” til rygning. Tobaksindustrien præsenterede sundhedsmyndighederne for fine tekniske analyser, der viste, at tjære og nikotinindholdet var meget lavere end i almindelige cigaretter. Efterhånden blev det dog bevist, at selvom disse tests var udført helt korrekt i godkendte test-rygemaskiner, så havde tobaksindustrien prikket små usynlige ventilationshuller i filteret, som ikke blev dækket i testmaskinen, hvorved maskinen trak ren luft ind og derved målte falsk lave værdier. Når rygerne røg cigaretten, dækkede deres fingre for ventilationshullerne, og de inhalerede godt og vel den samme mængde tjære, som når de røg almindelige cigaretter. Samtidig med dette bedrag blev rygerne lokket med slogans som ”Hvorfor stoppe, når du kan skifte?” (og en lang undertekst om det ”mindre skadelige alternativ”). Millioner af rygere skiftede over til light-cigaretter i stedet for at holde op med at ryge, fordi de blev fristet af ”et mindre skadeligt produkt”. Disse ”mindre skadelige alternativer” underminerede altså rygernes rygestop. Det sammen slogan, ”Hvorfor stoppe, når du kan skifte?”, er for nylig blevet brugt af tobaksindustrien til at sælge e-cigaretter. Ja, det vækker minder og tænder alarmklokker.

Philip Morris´nye tobaksprodukt

Philip Morris har satset hårdt på et nyt produkt, der hedder IQOS, og de markedsfører det aggressivt i store dele af verden. IQOS er opvarmet tobak, og Philip Morris hævder, at produktet er langt mindre skadeligt end almindelige cigaretter. Ifølge Philip Morris er der 90-95 procent færre skadelige stoffer i røgen, og røgen er 90 procent mindre toksisk (giftig).

Hvad ved vi fra forskning om opvarmet tobak? Vi ved for lidt, og det, vi ved, stammer primært fra tobaksindustriens egne forsøg, som vi skal være forsigtige med at stole på. Når uvildige forskere har gennemgået industriens forsøg, har de fundet at <12 procent af forskellige biomarkører (blodtryk, niveauet af fedtstoffer i blodet m.m.) viste signifikante forbedringer i forhold til rygning af almindelige cigaretter. Ud af 90 skadelige og potentielt skadelige stoffer, der stod på de amerikanske sundhedsmyndigheders liste, var der 40, der viste lavere værdier, men hvis man kiggede på skadelige stoffer der ikke var med på listen, viste 22 af dem højere værdier end ved rygning, og syv fandtes i værdier, der var mere end ti gange højere end ved rygning. Uvildige forsøg har fundet substantielle niveauer af kræftfremkaldende stoffer og toksicitet, og at der faktisk sker en forbrænding ved den kraftige opvarmning. Uvildige dyreforsøg har fundet lungeinflammation og givet mistanke om levertoksicitet, og forsøg med mennesker har vist, at der ikke var bedring i lungefunktionen ved brug af IQOS.

De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har i sommer godkendt IQOS som et produkt, der udskiller færre skadelige stoffer end almindelige cigaretter, men FDA har IKKE godkendt, at IQOS er mindre skadelig end rygning! Det er en væsentlig forskel. Ser man f.eks. på hjerte-kar-sygdom og rygning, så ser vi den allerstørste skade indtræffe ved rygning af ganske få cigaretter. Der er også evidens for, at en reduktion i antal cigaretter røget om dagen ikke øger overlevelsen. Philip Morris skrev selv i deres ansøgning til de amerikanske myndigheder, at de ikke har bevis for, at IQOS er mindre helbredsskadelig end almindelige cigaretter, og WHO understreger, at alle tobaksprodukter, inklusiv opvarmet tobak, er skadelige for helbredet, og brug af disse bør på det kraftigste frarådes. 

Dobbeltbrug

En anden påstand er, at rygerne vil skifte helt fra almindelige cigaretter til f.eks. opvarmet tobak eller e-cigaretter, men ingen af de ”skadesreducerende” produkter er godkendt som rygestopmiddel, fordi ingen af produkterne har vist effekt på, at folk virkelig holder op med at ryge almindelige cigaretter. Et splinternyt studie fra Hong Kong viste, at brugere af IQOS ikke holder op med at ryge oftere end dem, der ikke bruger IQOS. Ser vi på store befolkningsundersøgelser fra hele verden, finder vi at ca. syv til otte ud af ti e-cigaretbrugere også ryger almindelige cigaretter. En stor befolkningsundersøgelse i Sydkorea fandt, at 96 procent af IQOS-brugerne også var rygere. Så mange rygere lader sig friste til at prøve produktet i håb om at kunne holde op med at ryge almindelige cigaretter, men næsten ingen holder op. I stedet bliver IQOS et supplement til almindelige cigaretter, fuldstændig som med e-cigaretter. Man tænker, at rygerne i det mindste vil skære kraftigt ned på antallet af almindelige cigaretter, men det gør de ikke. I England, hvor sundhedsmyndighederne har troet på, at brug af e-cigaretter ville få folk til at holde op med at ryge, konkluderede et stort studie, at e-cigaretbrug ikke har medført en reduktion i antal cigaretter røget.

Det er meget bekymrende, at flere og flere studier viser, at dual use/dobbelt brug af e-cigaretter og almindelige cigaretter er endnu mere skadeligt, end når man ”kun” ryger almindelige cigaretter. Det samme må forventes ved dobbelt brug af opvarmet tobak og almindelige cigaretter. 

Drømmescenarie for tobaksindustrien

Brug af flere tobaksprodukter samtidig er et drømmescenarie for tobaksindustrien. British American Tobacco præsenterede i et oplæg for deres investorer, hvordan ”Moments are being regained through poly usage” (brug af flere tobaksprodukter samtidig). Der skal ikke være et øjeblik i løbet af døgnet, hvor rygeren ikke indtager et nikotinprodukt; om morgenen vil rygerne stadig ryge deres morgensmøg, men når de går på gaden, et sted med rygeforbud eller er sammen med andre, skal de supplere med opvarmet tobak, e-cigaretter eller røgfri tobak/nikotinposer. Man er mere end blåøjet, hvis man tror, at tobaksindustrien er blevet bekymrede for rygernes helbred. Det handler om profit, intet andet. Med jævne mellemrum har tobaksindustrien lanceret nye ”mindre skadelige” produkter på markedet: Alverdens typer af filtre, der skulle opfange tjæren, light-, nul tjære-, øko-cigaretter… Ingen af disse produkter har haft nogen skadereducerende effekt på rygernes helbred.

Det er også værd at lægge godt mærke til, hvordan og overfor hvem disse ”skadesreducerede” produkter markedsføres. Lad os tage produktet IQOS. Alt omkring dette produkt signalerer, at her er et smart livsstilsprodukt. Det er ikke 60-årige KOL-syge Benny fra bodegaen, de henvender sig til, det er de unge smukke trendsettere. IQOS er lækkert designet (stærkt inspireret af Apple-produkter), IQOS-butikken ligner mere Louis Vuitton end et tobaksudsalgssted, de arrangerer glamourøse IQOS-lanceringsfester med kendisser, de dukker op på ungdomsfestivaller og andre steder, hvor mange unge samles, de betaler unge bloggere med kæmpe rækkevidde til purunge mennesker for at tage lækre billeder af sig selv med produktet og lægge dem på sociale medier osv. osv. Philip Morris måtte trække en kampagne tilbage, fordi de blev grebet i at bruge en 21-årig blogger, selvom de offentligt sværger på, at de kun henvender sig til voksne og aldrig ville bruge en model under 25. Herhjemme er hjemmesiden for IQOS fyldt med unge, smukke, glade mennesker og reklamerer f.eks. med ”Del kærligheden”. Undskyld, hvad har tobak med kærlighed at gøre?

Marketingen virker efter hensigten: En stor italiensk undersøgelse viste, at flere ikke-rygere end rygere har intention om at prøve opvarmet tobak.

USA har oplevet en dramatisk stigning i unge e-cigaretbrugere efter lancering af et e-cigaretmærke, Juul, der havde imponerende ungdomsorienteret marketing, og der foreligger evidens for, at unge, der bruger e-cigaretter, har ca. tre gange så høj risiko for at begynde at ryge. Det samme har en nylig svensk rapport konkluderet omkring brug af snus. Altså, udover at rygerne ikke holder op med at ryge, tyder alt på, at flere ikke-rygere begynder at ryge pga. disse ”skadesreducerende” produkter. 

Foretræde for Sundhedsudvalget

Tobaksindustrien har i mange år fløjet lavt under radaren efter retssager, der bragte dem i meget grimt lys, og fordi WHO’s rammekonvention om tobak gjorde det klart, at beslutningstagere og tobaksindustri ikke hører sammen. Philip Morris har lagt en 10-års plan, der hedder ”Normalisering”. Ved at lancere nye ”skadesreducerende” produkter, åbner der sig pludselig en mulighed for at få beslutningstagere i tale igen. Philip Morris har haft foretræde for Sundhedsudvalget i Folketinget for at promovere deres ”skadesreducerende” produkter - stik imod, hvad WHO’s rammekonvention om tobak anbefaler, hvilket er dybt bekymrende. Det er også bekymrende, at Philip Morris’ repræsentanter rækker ud efter læger og prøver at få dem som deres talerør. De er dygtige, de virker passionerede, og ideen om ”mindre skadelige alternativer” er frygtelig sympatisk og fristende at falde for, hvis man ikke kender evidensen.

Guiron og Arzrouni hævder, at Philip Morris ønsker at stoppe med at sælge almindelige cigaretter. Det har de sagt i en del år, men ingen har set ét eneste tiltag til, at dette virkelig vil ske. Philip Morris’ managing director i UK blev interviewet omkring dette emne i BBC, og det er virkelig værd at se. Jeg tror ikke, at nogen i verden følte sig overbevist om, at tobaksgiganten nogensinde vil stoppe med at sælge cigaretter. Tværtimod kæmper Philip Morris med næb og klør imod alle regeringer, der prøver at indføre bedre tobakslovgivning. Det er himmelråbende dobbeltmoral at udtrykke dyb bekymring for folkesundheden samtidig med, at man sælger et produkt, der slår hver anden bruger ihjel. Hvis man er interesseret i at læse mere om Philip Morris’ kontroversielle marketingsstrategier og måder at omgå eller prøve at omstøde tobaksregulering verden over, anbefales: https://tobaccotactics.org/wiki/philip-morris-international/ og https://www.reuters.com/investigates/section/pmi/

Lad os hjælpe alle dem, der vil stoppe

Tre ud af fire rygere ønsker at holde op med at ryge, også teenagerygerne. Kun én ud af ti europæiske rygere har slet ikke noget ønske om at holde op med at ryge. Lad os koncentrere os om at hjælpe disse rygere. Vi ved, hvad der virker for at få rygere til at holde op med at ryge, og vi har fremragende rygestoprådgivere og rygestopkurser herhjemme. Vi ved også, at høje priser på tobak er det mest effektive rygestopmiddel, og rygerne selv siger, at meget høj pris på cigaretter virkelig vil motivere dem til at holde op. Hvad gjorde alle tobaksfirmaer, da prisen på tobak skulle sættes op herhjemme? De satte produktionen voldsomt i vejret i perioden op til prisøgningen, så rygerne stadig kan få billige smøger mange steder, selvom det er et halvt år siden, at prisen blev sat op.

I foråret blev der også gennemført et forbud mod mentolcigaretter, da man ved, at det er ”begyndercigaretter”, der gør det nemmere at lære at inhalere, og fordi der er evidens for, at mentolcigaretter er mere afhængighedsskabende end cigaretter, der ikke indeholder mentol. Undersøgelser viste, at knap halvdelen af mentolcigaret-rygerne ville holde op med at ryge, hvis de ikke længere kunne købe cigaretter med mentol. Hvad gjorde Philip Morris? De markedsførte naturligvis straks IQOS med mentol. Fremmer det rygestop? Nej. Men det er ikke et rygestop, Philip Morris er interesseret i, for så mister de kunder. Var rygerne derimod skiftet til et ”skadesreducerende” produkt, så var de holdt op på den RIGTIGE måde, altså den måde, der giver livsvarige kunder i biksen hos tobaksindustrien.  

 
 Kronikken er skrevet på baggrund af dette indlæg fra Claude Guiron og Christopher Arzrouni:

 

Tags: rygning

Like eller del denne artikel