Vegetarisk Forening: Vildledende artikel om B12-vitamin

Debat

Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening (foto),
Katrine Ejlerskov, ph.d. i børneernæring og projektleder i Dansk Vegetarisk Forening,
Maria Felding, klinisk diætist og cand.scient. i klinisk ernæring, og
Tobias Schmidt Hansen, læge og formand for Dansk Selskab for Livsstilsmedicin

Medicinske Tidsskrifter har på det seneste bragt en række artikler af journalist Ebbe Fischer om risikoen for mangel på B12-vitamin. Emnet er vigtigt, men to af artiklerne med fokus på vegetarisk kost er desværre vildledende og kan i værste fald føre til, at den største risikogruppe overses.

På propatienter.dk citeres lægen Johan Arendt fra Aarhus Universitetshospital for at sige:

”Det vigtigste, man selv kan gøre for at undgå at mangle B12-vitamin, er ikke at være vegetar eller særligt veganer”. Han fortsætter: ”Den livsstil udgør en risiko, for det er jo enormt meget oppe i tiden - at begrænse kødindtaget. Modsat tidligere oplever man nu også forældre til små børn, der får børnene til at spise vegetarisk og vegansk. Og her risikerer man at påføre børnene skader,” siger Johan Arendt og tilføjer, at man er nogenlunde sikker, hvis man spiser nok kød, æg og fisk.

Den 30. juni fortsætter Ebbe Fischer i Sundhedspolitisk Tidsskrift med artiklen: ”Ordførere: Folketing skal sætte fokus på klimavenlig, men farlig kost”. I underrubrikken anvendes formuleringen ”det store fokus på kødfri kost, der kan give B12-mangel og neurologiske skader”. Og i indledningen fortsættes der ”Imidlertid kan et populært klimatiltag - at spare på kødet - koste mange B12-vitaminer, hvilket kan give neurologiske skader. Et problem, der er tredoblet på 20 år, og i dag er over 100.000 danskere i behandling for mangel på B12-vitamin.”

Lad os se nærmere på fakta. 

Forældre har i Danmark opdraget børn vegetarisk (herunder også vegansk) i mindst halvandet århundrede. Det, som sker i disse år, er således ikke ’modsat tidligere’. Det er ganske rigtigt vigtigt, at alle veganere, mange vegetarer og også en del fleksitarer tager B12-tilskud. Men det gør de fleste veganere og vegetarer også, og der er stor opmærksomhed på det i det vegetariske og veganske miljø. Fleksitarerne er der brug for mere fokus på, hvilket uddybes nedenfor. 

Det er både forkert og skadeligt at påstå, at det vigtigste for at undgå B12-mangel er ’ikke at være vegetar’, og at man er nogenlunde sikker, hvis man spiser nok kød, æg og fisk. De fleste med B12-mangel er nemlig danskere over 50-60 år.

Denne aldersgruppe er udsat ikke pga. manglende indtag af kød, men grundet en dårligere optagelse af B12. Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder er det muligt, at 10-30 procent af ældre over 50 år ikke kan optage B12 fra kød, og derfor er deres anbefaling, at alle over 50 år får deres behov for B12 dækket via tilskud.  

Endvidere er der en stigende udskrivelse af lægemidler, som hæmmer optaget af B12: Metformin til patienter med type-2 diabetes og PPI (syrepumpehæmmere) til patienter med refluks. Begge disse tilstande opstår hyppigere på en vestlig kost.

I ovennævnte artikler fremstår det som om, at de 100.000 med B12-mangel primært er vegetarer. Det er de ikke. Og der er intet belæg for at koble den nævnte tredobling i Danmark til vegetarer og veganere. 

Det er korrekt, at der rapporteres om børn, som indlægges med B12-mangel. Dette skyldes, at de ikke får B12-tilskud. Lægen Allan Lund fra Rigshospitalet har tidligere sagt, at det nok drejer sig om cirka et barn om året i Region Hovedstaden. Til sammenligning lever tusindvis af danske familier vegansk. Faktisk er der mindst 35.000 veganere og yderligere 105.000 vegetarer i Danmark. Problemet er derfor ikke den veganske levevis, men den manglende opmærksomhed på B12-tilskud blandt nogle borgere – og et behov for konstruktiv information fra myndighederne og sundhedsfaglige om hvilke grupper, der bør tage tilskud af B12.

B12 dannes af bakterier, og langt de fleste landbrugsdyr får i dag B12 og en række andre vitaminer og mineraler som tilskud gennem deres foder, fordi deres foder og forhold er langt fra deres levevis i naturen. Vegetarer og veganere tager således blot B12-tilskuddet direkte, fremfor at tage tilskud indirekte via dyr. En væsentlig pointe som mange, også sundhedsprofessionelle, overser.

Artiklerne overser desuden, at verden ikke kan brødfødes bæredygtigt og klimaforandringerne ikke forebygges, hvis ikke kødforbruget reduceres meget markant. Det er der bred konsensus om – fra FN’s klimapanel til Oxford og Harvard. EAT-Lancet-Kommissionen har som bekendt beregnet et specifikt nødvendigt scenarie, hvor reduktionen i et land som Danmark skal være på cirka 90 procent i rødt kød - og æg, kylling og mejeriprodukter cirka halveres. 

Med andre ord har forskeren Johan Arendt, som citeres, en personlig ideologi om kilder til B12, som er uforenelig med at brødføde verden bæredygtigt og bremse klimaforandringerne. En sådan verdensfjern ideologi bør ikke promoveres, men tværtimod udfordres. Det er en bunden opgave for alle læger at sætte fokus på B12-vitaminer som tilskud, fordi det er urealistisk at få det via kosten i fremtiden, hvis vi skal nå klimamålene og brødføde verden bæredygtigt - foruden at forebygge livsstilssygdomme.

Som bekendt rammer COVID-19 i øvrigt især mennesker med eksisterende kredsløbssygdomme – sygdomme som ofte er forbundet med vestlig kost med bl.a. for meget kød og mættet fedt. I den aktuelle situation er det derfor så meget desto sværere at se, hvad vi skal bruge fortidige ideologier om animalske fødevarers nødvendighed til.

Verdens største diætistforening, Academy of Nutrition and Dietetics, mener, at vegetarisk og vegansk kost er egnet i alle livets stadier:

“It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits for the prevention and treatment of certain diseases. These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes.”

Det er således ikke ’farligt’ at leve vegetarisk eller vegansk, som Medicinske Tidsskrifter uden det mindste belæg skriver i en af overskrifterne. Det er derimod farligt at vildlede læger, sundhedsprofessionelle og borgere om et så alvorligt emne. For af hensyn til både folkesundhed og klima er det vigtigt at holde tungen lige i munden om, hvad der er op og ned vedrørende B12-vitamin.
Tags: b12

Like eller del denne artikel