Sundhedspolitisk Tidsskrift

Skal vi vente til 2049, før tilfredsheden med SP bliver som ventet?

Debat

Af Flemming Sylvest Pedersen

Pensioneret programmør og systemudvikler

DEBAT: Skal vi vente til år 2049, før tilfredsheden med Sundhedsplatformen bliver det forventede? spørger pensioneret programmør og systemudvikler Flemming Sylvest Pedersen i dette debatindlæg.

Nu er den længe ventede brugertilfredshedsundersøgelse fra Region Hovedstaden endelig blevet offentliggjort, som man kan se på Region Hovedstadens hjemmeside.

Undersøgelsen omhandler patientjournalsystemet Sundhedsplatformen (SP). Og hvordan går det så med fremskidtet? Det er ikke nemt at få øje på, for det kræver anvendelse af et af de bedste elektronmikroskoper i Danmark. For at sige det mildt, så er der ikke sket nogen som helst synlig forbedring.

Interesserede kan selv se efter på Region Hovedstadens hjemmeside. Her er et lille kik på det overordnede resultat.

Tallene er i procent af brugernes besvarelser.

 

  

Hvis vi lige fokuserer på de tilfredse, var tilfredsheden 27 procent i 2018, og den var steget til 29 procent i 2019.

Sammenligner vi med KPI´erne (Key Performance indikators) beskrevet i Gitte Fangels præsentation for DASYS 29.09.2014, havde man dengang disse mål:

KPI 2a 90 procent af det personale, der varetager patientbehandling oplever nem adgang til alle relevante patientoplysninger.

KPI 2b 90 procent af det personale, der varetager patientbehandling oplever, at det er nemt at dokumentere i Sundhedsplatformen.

KPI 2c 99,8 procent at tiden er Sundhedsplatformen tilgængelig for brugerne.

Gitte Fangel er i dag Chief Medical Information Officer for SP i Region Hovedstaden. Ovennævnte tal fortolker jeg som, at tilfredsheden med Sundhedsplatformen (SP) burde være ca. 90 procent. Når vi så forsøger os med en fremskrivning af tilfredsheden, som er steget fra 27 til 29 procent, og hvis vi forudsætter, at tilfredsheden vil vokse lineært, så vil vi først i år 2049 have opnået 90 procent tilfredshed med SP!!!

Er det tilfredsstillende?

Jeg tror ikke, at Heino Knudsen, som er regionsrådsformand for Region Sjælland, synes, at det er et acceptabelt fremskridt. Han har tidligere udtrykt bekymring over utilfredsheden med (SP), men stoler - endnu - trygt på anbefalingerne, givet af det ekspertråd, som Region Hovedstaden har nedsat, til at rådgive om, hvordan man forbedrer SP.

Til Sjællandske Medier udtalte Heino Knudsen 15.08.2019: Min tålmodighed er tyndslidt. Der skal andre boller på suppen, hvis det stærkt udskældte it-system Sundhedsplatformen skal komme til at fungere for læger og sygeplejersker på sygehusene.

Jeg gad vide, om han kan få øje på bollerne, nu hvor der praktisk taget ikke kan registreres nogen fremdrift i forbedringerne af SP i det seneste års tid. Mon han nu syne, at nok er nok, lige som de 837 overlæger i Det Regionale Overlægeråd i Region Sjælland, som mente, at SP var den største katastrofe i sundhedsvæsenet i mange år?

Man hvad skal Heino Knudsen så gøre? Han skal sørge for, snarest muligt, at Region Sjælland løsriver sig fra samarbejdet om SP med Region Hovedstaden. Region Sjælland har nu længe nok været koblet på den dødssejler, som SP er. Muligvis kunne man som en nødløsning gå tilbage til det journalsystem, de havde tidligere, OPUS, som medarbejderne var ganske tilfredse med.

Det nuværende regionsråd med Heino Knudsen i spidsen har ikke været med til at træffe beslutningen om at gå sammen med Region Hovedstaden om SP. Heller ikke det nuværende regionsråd for hovedstaden med Sophie Hæstorp Andersen i spidsen har deltaget i beslutningen, som blev truffet af det tidligere regionsråd i Region Hovedstaden, under formand Vibeke Storm Rasmussen.

Kort efter at beslutningen var truffet, stoppede Vibeke Storm i regionsrådet ved det umiddebart følgende regionsrådsvalg, hvor hun ikke genopstillede. Så var hun af med aben, som nu klæber til Sophie Hæstorp Andersens skulder. Men på trods af beslutningen om SP blev truffet af andre, stoler regionsformændene - så længe det varer – på, at det kan lykkes at forbedre SP, de stoler blindt på de anbefalinger, som et inkompetent ekspertråd har leveret. Men nu er det tid. Heino Knudsen, du skal straks igangsætte et arbejde med planlægning af afskaffelsen af SP. Det bliver ikke nemt, det kommer til at koste mange penge, men det er på tide at indse, at man ikke skal kaste gode penge efter dårlige.

Hvis ikke Region Sjælland, og for den sags skyld, Region Hovedstaden, slipper ud af kløerne på leverandøren af SP, det amerikanske firma Epic, bliver det endnu dyrere, og lige meget hvor mange penge, man poster i SP, kommer den aldrig til at fungere ordentligt. Aldrig.

sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel