Blind politiker: Velfærdsteknologi er diskriminerende

Debat

Torben Kjær (EL),
Medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg
og Hovedstadens Regionsråd
 

DEBAT: Da Torben Kjær, medlem af Region Hovedstadens regionsråd og Danske Regioners sundhedsudvalg, var fem år, fik han diabetes og har siden pådraget sig flere følgevirkninger af dette, blandt andet blev han blind i 1995. Han oplever, at blinde diabetikere er afskåret fra at få den optimale behandling, alene på grund af deres handicap," skriver han i dette debatindlæg.

Der er store fordele ved velfærdsteknologiske løsninger, som bliver mere og mere udbredt, men de udgør et problem for borgere med handicap. Det er interessant, at det er så svært at få opmærksomhed på, at flash glukosemålere og insulinpumper skal udvikles med tale, så blinde diabetikere også kan benytte systemerne.

Der findes en enkelt ældre, traditionel glukosemåler med tale, men fordi det ikke skænkes en tanke af leverandører og klinikere, er blinde diabetikere afskåret fra at få den optimale behandling alene på grund af vores blindhed. Det gælder formentligt alle velfærdsteknologiske løsninger, som der kommer langt flere af de kommende årtier.

Det er tankevækkende, at Apples produkt iPhone alle har indbygget tale, der blot skal slås til, så kan blinde også benytte telefonerne, men når det gælder medicinske teknologiske løsninger er det en by i Sibirien.

Det er kendt, at blindhed for nogle er en følge af mangeårig diabetes, hvilket også gælder f.eks. hjerte-karsygdom, hvor der også benyttes telemedicinske løsninger, som personer på grund af blindhed ikke får optimal gavn af, fordi det ikke er tænkt ind i løsningerne. Det gælder monitorer i forbindelse med ICD - pacemaker ved hjertesvigt, hvor man fra hjemmet kan lave en aflæsning, som sendes til hospitalet, hvis man mærker noget unormalt. Problemet er, at man på en skærm med tegninger vejledes om, hvordan man skal gøre step for step. Det er selvsagt ubrugeligt for blinde, der således ikke får optimal gavn af løsningen, der er en betydelig del af sikkerheden.

Der er også andre handicapaspekter, som skal indtænkes, når sådanne systemer udvikles, og der skal sættes langt større fokus på, at udviklerne af de velfærdsteknologiske løsninger skal medtænke, at de benyttes af syge mennesker, som ofte har funktionsnedsættelser. Som det er i dag fratager barriererne os muligheden for den bedste behandling, alene fordi der ikke tages højde for vores handicap.

Like eller del denne artikel