Åbent svar: Medicinrådets åbenhed har det fint

Debat

Stephanie Lose,
formand for Danske Regioner

DEBAT: Medicinske Tidsskrifters chefredaktør, Kristian Lund, har i et åbent brev til formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, beklaget sig over, at det er stort set umuligt for kritiske journalister at få kommentarer fra Medicinrådet, og at rådet mangler åbenhed. Men Lose er uenig og mener, at Rådet er meget åbent og faktisk er et eksempel til efterlevelse for eksempel for statslige styrelser.

Redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift Kristian Lund har skrevet et åbent brev til mig, hvor han beder mig om at ”få Medicinrådet til at leve op til basale krav om åbenhed,” som det hedder i overskriften.

Åbenhed er et af de syv bærende principper, som Folketinget har formuleret for Medicinrådets virke.

Ifølge Kristian Lund er Medicinrådet præget af hemmelighedskræmmeri, lukkethed og et bemærkelsesværdigt demokratiunderskud, der er i den dybeste modstrid med dansk forvaltningsskik. Jeg er helt uenig i Kristian Lunds udsagn.

Hør her:

  • Medicinrådet lægger alle sine vurderinger og anbefalinger af nye lægemidler og de bagvedliggende dokumenter offentligt tilgængeligt ud på sin hjemmeside. Her kan man læse alle fagudvalgenes og Rådets overvejelser og begrundelser for, hvorfor anbefalingerne ender, som de gør.
  • Alle habilitetserklæringer for rådsmedlemmer og fagudvalgsmedlemmer ligger offentligt tilgængeligt på Medicinrådets hjemmeside.
  • Medicinrådet offentliggør sine mødedagsordener fem dage før møde og sine mødereferater senest 14 dage efter hvert møde. Af referatet fremgår det også, hvilke større henvendelser Medicinrådet har fået udefra – eksempelvis hvis en lægemiddelvirksomhed har henvendt sig til Rådet.
  • Alle kan følge med i, hvor langt Medicinrådet er i vurderingen af et lægemiddel på Rådets hjemmeside.
  • Medicinrådets metoder, der bliver brugt i vurderinger og anbefalinger, ligger offentligt tilgængeligt på Rådets hjemmeside.
  • Medicinrådet indbyder alle til at komme med forslag til, hvilke nye behandlingsvejledninger, der skal sættes i gang.
  • Medicinrådet besvarer alle henvendelser om aktindsigt hurtigst muligt og altid inden for den almindeligt gældende 7-dages frist.
  • Medicinrådet har en god dialog med borgere og journalister. Det gælder også journalister med tilknytning til Kristian Lunds medier, der ofte henvender sig til Medicinrådet og får svar så hurtigt og fyldestgørende som muligt. Men da formændene er travle, kan det naturligvis – som Kristian Lund også selv er inde på - være svært at stille op til alle interviews. Senest den 16. august 2019 har Medicinrådets formænd udtalt sig til Sundhedspolitisk Tidsskrift om lægemidlet Spinraza.
  • Medicinrådet skriver nyheder til sin hjemmeside om de sager, som har størst offentlig bevågenhed, særligt i forbindelse med rådsmøderne.

En oplysning, der ikke er tilgængelig, er de forhandlede priser på nye lægemidler. Det er dog ikke en idé, der er groet i hverken min eller Medicinrådets baghave. Det er vilkår, vi accepterer, fordi vi ønsker at kunne forhandle de bedst mulige priser på medicin, så vi kan få mest mulig sundhed til patienterne.

Kristian Lund mener også, at den brede offentlighed er ”stået af”, og at det står skidt til med opmærksomheden om Medicinrådet.

Hvis man laver en søgning på ordet Medicirådet i mediedatabasen Infomedia, er Rådet nævnt i 1674 artikler bare det seneste år.

Tallene alene viser, at det står ganske godt til med opmærksomheden om Medicinrådet – ligesom listen ovenfor viser, at åbenheden har det fint.

Så kære Kristian Lund. Jeg mener modsat dig, at Medicinrådet ikke bare lever op til basale krav om åbenhed, men faktisk er et eksempel til efterlevelse for eksempel for statslige styrelser.

 

Læs også:

Åbent brev til Lose: Få Medicinrådet til at leve op til basale krav om åbenhed

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel