Nu er det på tide at udskifte Sundhedsplatformen

Debat

Af Flemming Sylvest Pedersen

Pensioneret programmør og systemudvikler

DEBAT: Det nytter ikke at blive ved at med at kaste gode penge efter dårlige i Sundhedsplatformen. Hvorfor blev Ekspertrådet, nedsat af Region Hovedstaden, ikke bedt om at vurdere, hvor godt Sundhedsplatfornen passer til det danske hospitalsvæsen og hørt om en mulig udskiftning?" skriver pensioneret programmør og systemudvikler Flemming Sylvest Pedersen i debatindlæg.

Region Hovedstaden har haft nedsat en ekspertgruppe, som skulle komme med forslag til, hvordan Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden og Region Sjællands elektroniske patientjournal kunne forbedres efter at være udsat for kritik af sundhedspersonalet.

Ekspertrådet konstaterede, at arbejdet med at forbedre systemet er sket uden en klar plan, uden styring og uden klare meldinger fra ledelsen i Region Hovedstaden om, hvad der skulle ske.

Derfor er der brug for en akut og hurtig indsats for at få forbedret Sundhedsplatformen, som har skabt stor utilfredshed hos læger og sygeplejersker, og hvor ikke mindst et dårligt fungerende medicinmodul har nedbrudt de ansattes tillid til Sundhedsplatformen og skabt risiko for patienternes sikkerhed.

Rapporten nævner alt det, som skal til, for at få rettet op på Sundhedsplatformens skavanker, og det er ikke småting, som skal gøres, bl.a. skal leverandøren Epic medvirke mere aktivt i forbedringerne.

Det kommer til at koste rigtig mange penge, som Region Hovedstaden ikke har for mange af, så jeg er spændt på hvilke besparelser, de vil gennemføre for at skaffe alle pengene.

Ekspertrådet blev nedsat som følge af den massive kritik af implementeringen af Sundhedsplatformen (SP), beskrevet i Rigsrevisionens beretning fra juni 2018 og Statsrevisorernes efterfølgende kritik. Her skrev formanden for Statsrevisorerne, Peder Larsen, bl.a.:

"Man kan ikke tro, at det er professionelle folk, der er i stand til at lave så ringe et produkt. Det er synd for politikerne og Region Hovedstaden, at de har haft nogle, der har arbejdet med det her, der tilsyneladende er på grænsen til amatører."

Men så er det jo godt, at Region Hovedstaden har taget kritikken alvorligt og nedsat et ekspertråd med fem koncerndirektører, vicedirektører, IT-direktører, IT-underdirektører og en enkelt som er læge og sundhedsdirektør. Altså en enkelt, som må formodes at have forstand på hospitalsvæsenet.

Ekspertrådet skal komme med råd om, hvordan man bedst og mest effektivt får forbedret og videreudviklet SP.

Jeg kan anbefale, at man læser rapporten, som findes på Region Hovedstadens hjemmeside. Men jeg vil lige komme med en advarsel: Man skal ikke være allergisk overfor floromvundne managementbegreber, som det er meget svært at forstå det faktuelle indhold af. Og måske skal man have et it-opslagsværk i nærheden, så man bedre kan forstå, hvad der menes med agile udviklingsmetoder, digitale visioner, digital ledelse og digitale transformationskompetencer.

Men nu er Ekspertrådet så kommet med deres anbefalinger, og man må nok sige, at de har haft grovfilen fremme.

Desværre er Ekspertrådet ikke blevet bedt om at vurdere, hvor godt SP passer til det danske hospitalsvæsen.

Men det er der andre eksperter, som har udtalt sig om. Hospitalsvæsenet er nemlig fyldt med eksperter. Der er hundredvis af dem, læger, sygeplejersker og lægesekretærer. De fleste af dem er stærkt utilfredse med SP, som tager tid fra deres egentlige arbejde, at passe patienterne. Men disse eksperter har Region Hovedstaden valgt at negligere. Når de udtaler sig kritisk, kalder regionspolitikerne og hospitalsledelserne det nedladende for 'klinikerstøj'.

De sande eksperter har gennemskuet, at årsagen til, at SP ikke passer til det danske hospitalsvæsen er, at det er lavet til amerikanske betalingshospitaler. Her er hovedformålet at opkræve betaling fra patienternes sundhedsforsikringer, samt minutiøst at dokumentere hver detalje i behandlingen af patienten for at have ryggen fri, hvis hospitalet eller lægen bliver sagsøgt af patienten i tilfælde af fejlbehandling.

Desværre blev Ekspertrådet ikke bedt om at komme med en vurdering af SP, og det ville de nok heller ikke have været i stand til, grundet deres mangelfulde ekspertise om sundhedsvæsenet.

Men hvorfor blev Ekspertrådet så heller ikke spurgt om en mulig udskiftning af SP med et mere velegnet system?

Ja, det kan man undre sig over, men Region Hovedstadens udgangspunkt var, at SP skulle fortsætte, koste hvad det vil.

Andre end Region Hovedstaden har også udtalt sig om en evt. udskiftning af SP. Et af de mere kuriøse eksempler er formanden for foreningen Yngre Læger, som til spørgsmålet om, hvor vidt Sundhedsplatformen skal skrottes, har udtalt:

"Jeg tænker nej, for nu er der brugt så mange ressourcer og kræfter på, at vi alle har skulle sætte os ind i systemet".

Hun uddybede, at tanken om at starte forfra kan tage pippet fra folk, men at hun gerne vil samarbejde om, hvordan man kan forbedre Sundhedsplatformen.

Jeg tror, at hun ikke har drøftet dette spørgsmål med ret mange af sine medlemmer, som ville få julelys i øjnene ved tanken om at slippe for SP.

Jeg tror også, at der ikke en ret mange, som har forstået, at man ikke skal kaste gode penge efter dårlige.

Hvis Ekspertrådes kommisorium derimod havde indeholdt muligheden af at udskifte SP med et andet system, kunne rapporten have set ud som følger:

Vi må erkende, at det ikke er muligt på kort sigt at udskifte SP med et andet system, så man må være indstillet på at SP skal fortsætte nogle år endnu. Man skal for at undgå at bruge for mange ressourcer på et system under afvikling, kun foretage de mest nødvendigt ændringer og forbedringer. Men man skal hurtigst muligt påbegynde implementeringen at et mere velegnet system, som kunne være Region Midtjyllands system MidtEpj, som er opbygget af moduler af Columna fra firmaet Systematic.

Belært af erfaringerne fra implementeringen af SP, skal man gå helt anderledes til værks. Man skal IKKE lave en big-bang fuldskala implementering på et helt hospital, men starte forsigtigt med et pilotprojekt på en enkelt afdeling.

Når afdelingen har fået overført patienterne til det nye system og er begyndt at anvende dette i stedet for SP, skal man vurdere, hvor godt det nye system fungerer. Er der noget, som skal tilpasses eller forbedres?

Når disse tilpasninger er foretaget, kan man indføre det forbedrede system på endnu en afdeling. Igen skal det vurderes, om der er behov for yderligere tilpasninger.

Til sidst er alle hospitalets afdelinger overført til det nye system, og alle relevante patientdata er også overført. På dette tidspunkt kan man neddrosle anvendelsen af SP, så man kun har læseadgang til eventuelle historiske data.

Herefter går man i gang med det næste hospital, og man kan evt. igangsætte i større klumper, måske tre.fire afdelinger ad gangen.

Man skal også huske at få indført i kontrakten, at en vis del af betalingen tilbageholdes, indtil det nye system har gennemført en aftalt afleveringsprøve.

Så nu drejer det sig bare om at komme i gang.

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel