Sundhedspolitisk Tidsskrift

Tænk nyt, politikere - gør Danmark til en røgfri nation

Debat

Jens Georg Hansen

Speciallæge, dr. med.

 

Politikere, vær nu lidt innovative og tænk nye tanker, opfordrer speciallæge, dr. med. Jens Georg Hansen. Hvorfor vil politikerne bruge tid på at forbyde brændeovne i udvalgte hjem, når der er langt flere liv og langt flere penge at spare på sigt ved at forbyde en helt anden luftforurening, nemlig cigaretter.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti foreslår, at brændeovne i huse (der opvarmes med fjernvarme?) forbydes, fordi partikelforureningen årligt koster 500 danskere livet! Naturligvis er 500 liv for meget, men hvor har de tallet fra? Hvis politikerne vil gøre noget ved luftforureningen, så det virkelig batter, så burde de hellere se på tobaksrygning.

Gør Danmark til en røgfri nation, så vil vi komme på forsiderne over hele verden.

Kan det lade sig gøre? Ja.

Det lille land Bhutan midt i Himalaya har uden sammenligning de strengeste rygeregler i verden. Det er nemlig fuldstændig forbudt. Det betyder, at Bhutan stort set er røgfrit. I Bhutan kan man ikke købe cigaretter, og det er ulovligt at være i besiddelse dem. På det sorte marked kan de dog skaffes. Bhutan har i øvrigt haft lovgivning, der skulle begrænse tobaksrygning, siden 1729.Retssager, hvor en kioskejer er idømt tre års fængsel for at sælge cigaretter indsmuglet fra Indien, og enmand der har fået to års fængsel for at have en pakke cigaretter i lommen, viser alvoren bag forbuddet. Så det kan lade sig gøre at gøre en nation røgfri.

Mest dødelige livsstilsfaktor

Det er et kæmpe problem, at ca. hver 5. voksne dansker ryger. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden deltager i Røgfri Fremtid, hvor man afprøver nye veje og metoder til at begrænse antallet af rygere og især ser på indsatser til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Hvor er politikerne henne her?

Politikerne over en bred kam vil gerne gøre Danmark til en supernation med grøn energi, nedsættelse af CO2 udslip og mange andre tiltag. Hvorfor ikke tage fat på den mest dødelige livsstilsfaktor - rygning?

I 1995 blev den første danske rygelov indført. Den begrænser rygning på arbejdspladserne og offentlige steder. Den følges op af en skærpet lovgivning i 2014. Men hvor er effekten?

Flere af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger retter sig mod børn og unge. Det er fornuftigt, udtaler professor Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, som kalder anbefalingerne en sjældent set markant udmelding fra Sundhedsstyrelsen, da Statens Institut for Folkesundheds skolebørns undersøgelse for nylig viste, at 18 procent af de 15-årige ryger jævnligt. - Kurven er knækket, og flere børn begynder nu at ryge.

Regnestykket

Rygning koster årligt 14.000 danskere livet, og et endnu større antal pådrager sig kroniske lungesygdomme, hjertekarsygdomme og kræft. Tobaksafgifterne vil i 2019 udgøre ca. syv milliarder kroner, der indgår i statens budget. Heroverfor står, at rygerne årligt koster samfundet 24 milliarder kroner til medicin, lægehjælp, hospitalsindlæggelser, sygemeldinger, førtidspensioner med meget mere. Regnestykket er snublende let at forstå, men åbenbart ikke for politikerne?

Hvis der ikke kommer nye rygere, og når den nuværende rygergeneration uddør eller ophører med at ryge, vil nettoprovenuet være enormt til gavn for os alle.

Forhøjelse af prisen på tobak er et af de mest effektive instrumenter til at reducere tobaksforbruget. WHO anbefaler at hæve prisen, for at færre børn og unge begynder at ryge. I Danmark ligger prisen pr. pakke på omkring 40 kroner. I Norge har man reduceret andelen af rygere til 10 procent, og her er prisen på en pakke cigaretter 90 kr. Læg dertil neutrale cigaretpakker og håndhævelse af rygeloven, så unge ikke kan købe cigaretter - og styrket hjælp til rygestop og røgfri skoletid.

Glem alt om øget grænsehandel. De økonomiske indvendinger med nedsat indtjening for staten, skal man også lukke øjnene for. Det er klart, at der i en længere periode vil være et misforhold mellem manglende tobaksafgifter og samtidig udgifter til rygnings skadelige virkninger, men på sigt bliver nettoprovenuet positivt og luften renere.

Politikerne skal være innovative og tænke nye tanker for at forbedre vores samfund, det er det, som vi har valgt dem til, ikke at forbyde brændeovne i udvalgte hjem.

Like eller del denne artikel