Tre indgange til at få sundhed ind i valgkampen

Debat

Helga Schultz,
formand for Yngre Læger

DEBAT: Psykiatri, lægedækning og prioritering skal ind i valgkampen, mener Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Psykiatri skal højere op på dagsordenen

Fra alle politiske fløje taler man om at skabe bedre sammenhæng i det danske sundhedsvæsen. Løsningsforslagene er mange, men fælles er ønsket om sammenhæng.

Hvis der er nogen, der har brug for netop dette, så er det gruppen af psykiatriske patienter – en skrøbelig gruppe af patienter i et speciale, som behandles stedmoderligt. Vi kan ikke være vores manglende prioritering af psykiatrien bekendt. Særligt ikke med tanke på at vi har alle forudsætninger for at gøre det bedre - alle de forhold, som sikrer god behandling på mange områder i somatikken kunne udnyttes på samme måde i psykiatrien: Et skattefinansieret frit tilgængeligt sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen som garant for kvalitet, lovpligtige udrednings- og behandlingsgarantier, regioner, kommuner og almen praksis, som arbejder på at skabe bedre sammenhænge. Og når finansieringen er i orden, har vi tradition for forskning af høj kvalitet.

Så det handler om politisk vilje og befolkningens vilje. Manglende vilje, som i dag, resulterer i menneskelig lidelse, forspildte muligheder, hjemløshed, brudte familier, manglende værdighed og selvmord. Det skal tages alvorligt med langsigtede planer for en bedre psykiatri.

Politisk mod til at prioritere

Prioritering skal der til. Det er bydende nødvendigt, at politikerne laver en forventningsafstemning med befolkningen, også når budskabet ikke er populært, hvis vi fortsat skal have et sundhedsvæsen, der er på omgangshøjde.

'Det er på mange måder en kompliceret diskussion. Men den kunne lettes noget ved at adskille budgetterne for medicin og drift. I dag kan politikere og sundhedsprofessionelle fremføre gode historier om indførelse af ny, banebrydende medicin og samtidig slippe for at forholde sig til mulige konsekvenser andre steder i ”væsenet”. Det kunne være mindre rengøring, færre lægesekretærer, nedskæring i antallet af sengepladser eller færre sygeplejersker om natten.

Det ville være ønskeligt med et budget for medicin, som man kan beslutte sig for at udvide, hvis det overskrides på grund af nye gode behandlinger. Politikerne må derfor spørge sig selv, om det ikke er på tide med adskilte budgetter og en deraf følgende mere kvalificeret prioriteringsdiskussion.

Gulerod, ja tak. Tvang, nej tak

Lægedækning er et tredje vigtigt tema. Hvordan vi løser problemet med, at der ikke er læger nok til alle borgere i Danmark, vil få stor betydning for hele sundhedsvæsenet. Vi skal se på en bred pallette af tiltag, som tilsammen skal sikre fortsat høj faglighed, kontinuitet og tryghed hos både fagpersonale og patienter.

En undersøgelse blandt yngre almenmedicinere fra 2018 viser, at de ser fremtidens arbejdsmarked for sig som et, der rummer mange mulige karriereveje. De vil gerne kunne ansættes i praksis, de vil gerne have kolleger i det daglige, og de vil gerne have et godt arbejdsmiljø og gode uddannelsesforhold. En mulighed kan for eksempel være større lægepraksisser med flere læger ansat. Seks ud af ti læger i undersøgelsen peger således på kompagnipraksis som et godt valg for dem – og ni ud af ti ønsker kolleger.

Vi skal se på, hvilke positive tiltag, der kan findes for at få yngre læger ud i hele landet. Det kan for eksempel være fra regional og kommunal side også at se på helheden omkring en læge. Altså at gøre det attraktivt at slå sig ned for lægen og dennes familie - det kan være job til ægtefælle, skole og daginstitutioner til børnene, der er med til at styrke rekrutteringen.
Hvad der ikke virker, og som vi på ingen måde kan bakke op om, er forslaget om tjenestepligt, som Socialdemokraterne fastholder at slå til lyd for.

Tjenestepligt er principielt uhørt på det danske arbejdsmarked, som er kendetegnet ved fri bevægelighed af arbejdskraft og høj mobilitet. Vi bruger ikke tvang til at fylde ubesatte stillinger – så enkelt er det. Dertil kommer, at tjenestepligt ikke giver den kontinuitet, tryghed og faglige kvalitet, som skal være kendetegnende for vores sundhedsvæsen – og som både læger og patienterne efterspørger. Det er en både dyr og dårlig løsning.

Like eller del denne artikel