Redaktør rammer slet ikke bolden

Debat

Af Bente Hyldahl Fogh,
direktør i Lægeforeningen

DEBAT: Chefredaktør for Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, har i en klumme skrevet, at politikerne er holdt op med at lytte til lægerne, inden de træffer deres beslutninger. Lægerne er begyndt at skyde bolden over mål, skriver han. Men det er Kristian Lund, som slet ikke rammer bolden, mener direktør for Lægeforeningen, Bente Hyldahl Fogh. 

Chefredaktør Kristian Lund kritiserer på lederplads Lægeforeningen. Der er intet, som fungerer, mener han. Erfaringen viser, at der sjældent er hold i så kategoriske vurderinger. 

Det giver ikke mening kun at præsentere tal fra de trykte versioner af landsdækkende dagblade plus radio og TV, hvis man vil have et indtryk af mediedækning. Det er ude af trit med tiden. En stor del af medierne, herunder også Sundhedspolitisk Tidsskrift, præsenterer i dag sit stof på nettet. Specialemedier vinder frem.  Medtager man alle medier i sin måling, viser tallene et helt anderledes billede. Der er svingninger fra år til år, hvis der er store mediesager. Fra 2016-2017 var formanden således citeret 1597 gange, fra 2017-2018 er tallet 2032, og fra 2018-2019 er tallet 1899.

Kristian Lunds sammenligning med Dansk Sygeplejeråd efterlader et misvisende indtryk af, at sygeplejerskernes formand citeres mere end Lægeforeningens. Det er ikke tilfældet.

Man kan have mange holdninger til, hvordan en forening skal opnå politisk indflydelse. Kontakter på Christiansborg og andre aktører og ikke mindst gode argumenter er vigtige. Vi har nået mange konkrete politiske resultater. Et af dem er afskaffelse af det såkaldte to-procentskrav, hvilket vi ikke kunnet have gjort uden samarbejde med andre organisationer. Vi har et fint samarbejde med gode kolleger i sundhedsvæsenet, og erfaringen viser, at det er en vej til indflydelse. 

Ugeskrift for Læger får også et fur på baggrund af et vigende annoncemarked, som også rammer andre. Det bliver nævnt som årsag til, at Lægeforeningen budgetterer med et underskud. Det er ikke korrekt. Ugeskriftet har intet med dette at gøre. Underskuddet er helt bevidst og udtryk for en politisk prioritering af, at store it-investeringer skal betales af formuen og ikke ved kontingentstigninger. Vores kontingent er blevet nedsat og fastholdt siden 2010 på grund af sund økonomi og øget tilgang af medlemmer. Kristian Lund vælger også at overse, at det er helt naturligt for en forening at have et medlemsblad, som koster noget, og som medlemmerne i øvrigt er glade for.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift