Ih, hvor er det regionalt – og det er vi stolte af

Debat

Af Lars Dahl Allerup, strategisk indkøber i Region Hovedstaden
Brian Holch Kristensen, cheffysiker, Herlev Hospital, og
Ivan Richter Vogelius, forskningschef, Rigshospitalet

DEBAT: To indkøbte MR-strålekanoner i Region Hovedstaden sikrer kræftsyge mennesker i regionen og i resten af landet en fortsat strålebehandling på højeste niveau. Der er tale om en fremtidssikret kontrakt til en særdeles attraktiv pris, hvor udstyret løbende opgraderes, skriver indkøber, cheffysiker og forskningschef fra Region Hovedstaden.

Jes Søgaard efterlyser 1. april i et indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift en rationel begrundelse for, at man skal have to MR-strålekanoner i Region Hovedstaden.

Såvel Jes Søgaard som redaktør Kristian Lund mener i sin leder Ih, hvor er det regionalt – men skal vi basere vores sundhedsvæsen på det?, at regionen ikke har styr på sine hospitaler og derfor er nødt til at give dyrt legetøj til begge højtspecialiserede afdelinger på Rigshospitalet og Herlev Hospital. I modsætning til andre regioner, der har specialet samlet et sted.

Lad os bare slå fast - vi er en region med et befolkningsgrundlag på 1,8 mio borgere – foruden de meget syge kræftpatienter fra øvrige regioner, vi også behandler. Og ja - giver det mening at centralisere dele af behandlingen, så skal det da ske.

Med indkøbet af de to nye stråleapparater får vi den nyeste teknologi tæt på patienten i klinikken, hvor den hører hjemme. Qua specialeplanen behandler Rigshospitalet og Herlev Hospital ikke de samme typer patienter. Tilsammen har de to hospitaler mere end 7.000 strålebehandlingsforløb årligt, men fordelt på forskellige diagnoser (f.eks. kræft i bugspytkirtel, nyrer, lever).

Det samlede indkøb af teknologi giver mulighed for, at flere kræftsyge mennesker får mulighed for at få den højtspecialiserede behandling med en MR-strålekanon – end hvis teknologien kun var til rådighed på ét hospital. Samtidig er det også med til at sikre den enkelte patients behandling. Det er meget sårbart at have en enkeltstående maskine, hvis der sker nedbrud, da en påbegyndt kræftbehandling ikke kan sættes på pause. Kræften ville bruge pausen til at accelerere sin vækst som modsvar på det påbegyndte angreb. Derfor vil Herlev fremadrettet være backup for Rigshospitalet og omvendt.

Eksemplarisk samarbejde mellem hospitaler og administration

Og har det så været det slagsmål mellem hospitaler, som Søgaard og Lund taler om? Nej – tværtimod. Udbuddet er gennemført af regionens centrale indkøbsafdeling i tæt og eksemplarisk samarbejde mellem flere faggrupper (læger, sygeplejersker, fysikere, teknikere, it-folk, jurister m.v.) på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Projektet er gennemført uden anden ekstern konsulentbistand end juridisk kvalitetssikring.

Resultatet af udbuddet sikrer kræftsyge mennesker i Region Hovedstaden og i resten af landet en fortsat strålebehandling på højeste niveau. Der er tale om en fremtidssikret kontrakt til en særdeles attraktiv pris, hvor udstyret løbende opgraderes.

Det påstås, at MR-stråleapparaterne koster 60 mio. kroner + indretning af lokaler. Andre hospitaler har ganske rigtigt betalt 60-75 mio. kroner, men i Region Hovedstaden betalte vi 49 mio. kroner pr. styk – og det er inklusiv alt: dvs. ombygning, indretning, installation, uddannelse/træning, fuld service i to år, opgraderinger og opdateringer i hhv. 5 og 10 år.

Sammenlignet med nationale og internationale indkøbspriser fra sammenlignelige projekter har projektet genereret en samlet værdi på ca. 266 mio. kr. inkl. forskningsbidrag. Det flotte resultat skyldes samling af stor volumen og en vellykket udbudsstrategi, som har sikret optimal konkurrence mellem leverandørerne.

Succes på grund af samarbejde

I Region Hovedstaden indgår de to MR-stråleapparater som led i en større udskiftningsplan; der er således tale om samme lokaler og samme kliniske personale. Det samlede udbud blev en success, fordi vi i samarbejde mellem de to hospitaler kunne lave en stor kontrakt, som bringer prisen på såvel MR-acceleratorer som konventionelle maskiner ned i forhold til, hvad andre betaler.

Det er også faktuelt forkert, at Region H ikke kan samarbejde med OUH om teknologien. Det er tværtimod et særdeles tæt samarbejde med nationale symposier og fælles protokoludvikling. Der er tale om to forskellige fabrikater (Region H har købt ViewRay MRIdian, mens OUH har købt Elekta Unity), men den grundlæggende kliniske funktionalitet er den samme. Det er heller ikke korrekt, at mulighederne for fælles protokoludvikling er ”stærkt forringede” på baggrund af indkøbet af to forskellige fabrikater. De få behandlinger, der er afhængige af den ene maskines specielle fordele, kan man henvise til på tværs af landet og samarbejde med udenlandske afdelinger om at udvikle. Dette foregår allerede.

Ligesom vi samarbejder med kollegerne i Aarhus og sender patienter til protonterapi, når vi mener, det er det optimale valg. Også i den sammenhæng deltager vi i nationale samarbejder og protokoller, ligesom vi gør for MR-acceleratoren.

Så ih, hvor er det regionalt – og det er vi stolte af.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift