Misvisende og vildledende artikel

Kommentar

Ledende overlæge Hanne R. Christensen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Formand i Tværregionalt Forum

Vicedirektør Steen W. Hansen 
Herlev og Gentofte Hospital
Formand i Medicinrådet
Formand i Region Hovedstaden
Lægemiddelkomité

Regionsapoteker Lars A. Nielsen
Region Hovedstadens
sygehusapotek

DEBAT: Kristian Lunds artikel “Regioner blæser på Medicinrådets anbefalinger” i Sundhedspolitisk Tidsskrift 18. februar 2019 er både misvisende og vildledende, skriver Hanne Rolighed, Steen Werner Hansen og Lars A. Nielsen.

Kristian Lunds artikel “Regioner blæser på Medicinrådets anbefalinger” i Sundhedspolitisk Tidsskrift 18. februar 2019 er både misvisende og vildledende!

Det tværregionale Forum har i stort omfang delt viden om lægemiddelforbrug og implementering af Medicinrådets anbefalinger på tværs af regionerne. Det har skabt en indsigt i vurderingsgrundlaget for lægemiddelbehandling i de fem regioner, vi ikke havde før.

Det er da også med stor glæde, at vi kan konstatere, at implementeringen af Medicinrådets vejledninger og forbruget af lægemidler sker meget ensartet i de forskellige regioner – mere end det var tilfældet før oprettelsen af det tværregionale forum. Der, hvor der opleves forskelle, diskuteres forskellene og der følges op.

Kristian Lund anfægter dette faktum ved at referere til en sag drøftet i Det tværregionale Forum i september om biologiske astmamidler. Her nævnte Hanne Rolighed Christensen en mulig diskrepans mellem lægemidlernes indikation i Medicinrådets vejledning og fortolkningen blandt Region Hovedstadens lungemedicinere. Kim Brixen foreslog ganske rigtigt, at dette skulle diskuteres med formandskabet i Medicinrådet, hvilket også efterfølgende er sket.

Region H‘s fortolkning viste sig imidlertid at være helt i overensstemmelse med formandskabets udlægning.

Hvad angår første, anden og tredjevalgs behandling, fremgår det tydeligt af Medicinrådets vejledning, at de tre lægemidler er ligeværdige med henblik på effekt og bivirkninger. Lægemidlernes placering i lægemiddelrekommandationen er således alene bestemt af lægemidlernes pris. Cinqaero doseres efter patienternes vægt og når der, som det er tilfældet i Medicinrådets lægemiddelrekommandation, er regnet med en patientvægt på 80 kg, bliver rækkefølgen Nucala - Cinqaero – Fasenra.

Såfremt en patient vejer mere end 83 kg bliver Fasenra imidlertid billigere end Cinqaero og da det er tilfældet for et flertal af patienterne i Region Hovedstaden er det billigere at bruge Fasenra en Cinqaero.

Ved vurdering af det faktiske forbrug i Region Hovedstaden kan vi se, at der helt overvejende anvendes 1. valgs præparatet Nucala, og at der er et mindre blandet forbrug af Cinqaero og Fasenra som formentlig er bestemt af patienternes vægt. Så alt i alt ser det rigtig fornuftigt ud.

Det er beskæmmende, at Kristian Lund hænger enkeltpersoner ud og forsøger at skabe mistillid til hele lægemiddelkomitésystemet, som er et af det mest effektive og velfungerende i Europa.

 

 

SVAR FRA CHEFREDAKTØR KRISTIAN LUND: 

Kommentaren forfattet af Hanne Rolighed Christensen, Steen Werner Hansen og Lars A. Nielsen vedrørende min artikel “Regioner blæser på Medicinrådets anbefalinger” i Sundhedspolitisk Tidsskrift d. 18. februar 2019, kalder på et nogle refleksioner.

Først og fremmest må man undre sig over, at disse tre fremtrædende repræsentanter fra det danske medicingodkendelses-system fastholder, at de uden videre kan lave om på rækkefølgefølgen i Medicinrådets anbefalinger. Ved det indfører de nye forudsætninger, som afviger fra beregninger, som AMGROS har anvendt. Hokus pokus, så er der byttet om på rækkefølgen.

Dernæst – er det mærkeligt, at det nu oplyses, at denne sag sandelig har været drøftet med Medicinrådets formandskab – og her er Steen Werner Hansen jo den ene part, mens Jørgen Schøler Kristensen er den anden. Men hvornår er det sket, foreligger der et referat af denne drøftelse, eller har de to formænd bare drøftet sagen i en telefonsamtale?

Det er også bekymrende, at de personer, som har valgt at tegne de forskellige komiteer på lægemiddelområdet, åbenbart ikke synes, at de skal nævnes med navn – skal pressen så fortælle om diskussionerne i anonymiseret form? 

Jeg vil også gerne afvise, at formålet med min kommentar skulle være at skabe mistillid til lægemiddelkomitesystemet – tværtimod ønsker jeg med min kommentar, at systemet skal tages alvorligt, f.eks. ved at kritisere det, når regioner vælger at gå enegang ved til lejligheden opfundne principper, som går ud over, hvad AMGROS har lagt til grund for sine økonomi-beregninger, og som jo er baggrunden for f.eks. rækkefølgen i anbefalingerne.

b.h.

Kristian Lund

Chefredaktør

 

LÆS OGSÅ:

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift