Amatøragtig håndtering i sagen om forkerte medicinlabels

Kommentar

Finn Rudaizky (DF)
Medlem af Region Hovedstaden
Sundhedsudvalget

DEBAT: Hvem vidste noget i Region Hovedstaden fra tidspunktet, hvor en alvorlig klage om forkerte recepter og labels landede i juli helt frem til oktober, hvor direktion og Regionsformand tilsyneladende pludselig kommer ind i sagen? Og hvorfor blev forholdene kun undersøgt seks måneder tilbage - og ikke 2 1/2 år tilbage, hvor fejlene startede, spørger Finn Rudaizky (DF), medlem af Region Hovedstaden i et debatindlæg.

Man kan igen kun undre sig over Region Hovedstadens meget amatørmæssige håndtering. Denne gang efter at den nuværende Sundhedsplatform i 2 1/2 år har forårsaget fejl i recepter og labels - og dermed lang tids fejlmedicinering til værgeløse og intetanende brugere. En ting er, at fejlen sker, men det er utilgiveligt, at man ikke omgående reagerer, og det er endnu engang foruroligende, at embedsmænd og især direktion ikke omgående sørger for at orientere den øverst politisk ansvarlige, regionsformanden.

Organisering og politisk styring i Region Hovedstaden er katastrofal. Hvordan kan det gå til, at en klage over fejl i medicinering med risiko for død og forværret sygdom fra 5. juli i år først kommer den ansvarlige og lægefaglige direktør Svend Hartlings kendskab fire måneder senere ? Svend Hartling oplyser skriftligt, at han ikke kendte til klagen før “i oktober”.

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) blev tilsyneladende først orienteret om sagen den 25. oktober, men ved den lejlighed blev hun, efter sigende, ikke orienteret om, at klagen var helt tilbage til 5. juli. Personligt kan jeg så undre mig over, at der så ikke blev spurgt ind til, hvornår klagen var fra. Først 15. november blev regionsformanden efter Region Hovedstadens oplysninger, orienteret om, at klagen var helt tilbage fra juli måned.

Spørgsmålet må stilles: For pokker da, hvem vidste så noget i Region Hovedstaden fra tidspunktet, hvor den alvorlige klage landede i juli helt frem til oktober, hvor direktion og regionsformand tilsyneladende pludselig kommer ind i sagen?

Akut Patientsikkerhedsteam besluttede den 22. oktober at undersøge forholdene 6 måneder tilbage - og ikke rettelig - som det bør være i de 2 1/2 år, hvor fejlene startede.

Hvorfor protesterede Svend Hartling og Sophie Hæstorp Andersen ikke imod dette? Fejlmedicinering kan have forårsaget alvorlige ting for patienter og i værste fald med dødelig udgang. Det er der lægelige forlydender om, men det er helt klart, at det skal dokumenteres.

Fra DF’s side er det et ufravigeligt krav, at hensynet til borgerne tilsiger, at alle fejlmedicineringer naturligvis skal undersøges. Det er det vigtigste. Bagefter må vi i regionsrådet drøfte, hvilke konsekvenser denne og flere lignende skandaløse episoder i Region Hovedstaden skal få. Jeg er ikke hovedjæger, men det er oplagt, at det ikke går længere på en sådan talentløs måde.  Vi må have bragt professionalismen tilbage og genskabt et godt arbejdsmiljø. Og det gælder både for ansatte og blandt de politiske partier i Region Hovedstaden.

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift