Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Det er jo fuldkommen imod fine ord som at sætte borgeren i centrum - her er det jo i den grad systemet, der kommer i centrum," skriver Mikkel Rasmussen.

Galskab at chikanere borgerne på den måde

Debat

Af Mikkel Rasmussen

Speciallæge i psykiatri

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland

Formand for Psykiatri-Listen (P)

DEBAT: Nu skal regionerne sende regninger ud til alle borgere, der har haft behov for tolkebistand, med tilbagevirkende kraft tilbage til juli måned. Forkasteligt, mener Mikkel Rasmussen, psykiater og medlem af det midtjyske regionsråd for Psykiatri-listen. "Håber at flere i Folketinget kan se galskaben i at chikanere vores borgere på denne måde," skriver han i dette debatindlæg.

Loven om tolkegebyr er i sig selv symbolpolitik (eller integrationspolitik) mere, end det er sundhedspolitik. Loven blev hurtigt vedtaget i juli måned, uden at der var en plan for information af borgerne eller sundhedspersonalet og uden en plan for selve implementering af opkrævning af tolkegebyret.

Nu skal regionerne så sende regninger ud til alle borgere, der har haft behov for tolkebistand, med tilbagevirkende kraft tilbage til juli måned.

Jeg synes det er forkasteligt at bede borgerne (som i forvejen ikke er særligt gode til dansk) om selv at finde ud af at blive fritaget for at betale. Man kan jo forvente, at jo mere, man tilhører gruppen af patienter/borgere, der kan fritages (grundet fysiske eller psykiske udfordringer), jo vanskeligere er den opgave, som Folketinget og regionerne pålægger borgerne. Det kommer til at gå ud over de svageste borgere.

Der ud over er det en gruppe borgere, der ikke har mange penge, og man kan nok forvente, at lige præcist de svageste i gruppen ikke får betalt, og så er der et stort administrativt arbejde med at få pengene hjem. Endvidere risikerer vi større ulighed i sundhed for alle borgere, der har behov for tolkebistand, da de formentlig, når de er informerede, vil undgå at gå til læge ved behov, fordi de ikke har råd til tolkebistand. Dermed med risiko for forværring af sygdom, der burde tilses af læge.

Det er jo fuldkommen imod fine ord som at sætte borgeren i centrum - her er det jo i den grad systemet, der kommer i centrum.

Håber at flere i Folketinget kan se galskaben i at chikanere vores borgere på denne måde og skabe unødig stress og pres på de mennesker der netop skulle undtages reglen om at betale tolkegebyr! At man sender regninger ud til ikke-informerede borgere er en skandale!

Regionerne har ikke fået tid til hverken at informere borgerne eller implementere loven, og da loven skal følges, ender man ud i absurditeter med at sende regninger ud til alle. Regeringen burde erkende en fejlslagen implementering og sætte en stopper for udsendelse af regninger og i stedet sikre en ordentlig information af både borgere og sundhedspersonale og først derefter komme med en plan for implementering, såfremt man fastholder lovens ordlyd.

Derfor er vi en lille gruppe af regionsrådspolitikere i Region Midtjylland, der har sendt en klage til både Sundhedsministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg på Psykiatri-Listens foranledning.

 

”Vi vil påpege og beklage følgende overfor Sundhedsudvalget og Sundhedsministeren:

1. Bekendtgørelsen om tolkegebyret blev udsendt få dage inden lovens ikrafttræden 1.7.18. Hvordan forventede ministeren, at regionerne skulle kunne nå at gennemføre en god implementering på så kort tid?

2. Hvorfor er der ikke fra Sundhedsministeriet udfærdiget orientering til borgere på de mest almindelige fremmedsprog, særligt i lyset af den korte tid til implementering?

3. Hvorfor har ministeriet ikke inviteret regionerne til sammen med ministeriet at udarbejde en procedure for håndteringen af dispensationsansøgninger inden gebyret trådte i kraft?

4. Det fremgår ikke af lovteksten, om lægerne har ansvar for at orientere patienterne om gebyret. Styrelsen for Patientsikkerhed har senere udtalt, at det er lægens opgave at informere om gebyret. Er ministeren enig i dette, og hvorfor blev der ikke truffet beslutning om dette inden loven trådte i kraft?

På vegne af patienter med behov for tolk finder vi det yderst kritisabelt, at regionerne som pålagt af loven bliver nødt til at udsende fakturaer med tilbagevirkende kraft som et resultat af den alt for korte tid til implementering af loven. Netop de borgere, der af helbredsmæssige grunde er undtaget fra gebyret, vil have meget svært ved at håndtere opkrævning flere måneder efter et lægebesøg.

Vi udbeder os venligst sundhedsministerens svar på kritikpunkterne.”

 

Brevet er underskrevet af enkelte regionsrådmedlemmer fra Alternativet (Å), Kristendemokraterne (K), Socialdemokratiet (A) og Psykiatri-Listen (P).

Det groteske i lovgivningens praksis kan nok bedst illustreres ved et par eksempler:

Eksempel 1: En kræftsyg patient får tolkebistand den 28.06.18 gratis. Samme patient møder op hos lægen igen den 06.07.18 med tolkebistand. Pris: 1675 kr. uden at patienten informeres herom. 01.11.18: Den syge patient får en faktura på 1675 kr. Patienten skal betale. Patienten er ikke blevet informeret og efter at blive informeret efterfølgende (måske med tolk igen?) om at skulle betale både med tilbagevirkende kraft og fremover, aflyser patienten sin næste tid ved lægen, da pågældende patient ikke har råd til at komme til yderligere kontrol hos lægen.

Eksempel 2: En patient der lider af svær depression og post traumatisk stress syndrom, får tolkebistand den 28.06.18 gratis. Samme patient møder op hos lægen igen den 06.07.18 med tolkebistand. Denne patient får ligeledes 4 måneder senere en faktura på 1675 kr. Patienten er undtaget og bør ikke betale, men skal nu selv stresse med at tage kontakt til læge (men kan ikke sproget) og evt. møde op igen (med ny tolk og angst for en ny regning?) og ellers klage til regionen? Eller patienten forstår ikke den udsendte information efterfølgende og betaler, selvom pågældende er undtaget gebyret.

 

ulighed, tolkegebyr

Like eller del denne artikel