Virkelighedsfjern kritik fra Rosenberg, Rudaizky og Ervolder

Debat

Sophie Hæstorp Andersen (S)

regionsrådsformand i Region Hovedstaden

DEBAT: Kritikken fra regionsrådsmedlemmerne Jacob Rosenberg (LA), Finn Rudaizky (DF) og Line Ervolder (C) er både forfejlet og virkelighedsfjern, skriver Sophie Hæstorp Andersen (Soc.), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, i debatindlæg.

Regionsrådsmedlemmerne Jacob Rosenberg (LA), Finn Rudaizky (DF) og Line Ervolder (C) har anklaget mig og den øvrige ledelse i Region Hovedstaden for svigt. De skælder ud over, at regionens it-center i 2017 takkede nej til at deltage i Region Syddanmarks udbud om en ny elektronisk patientjournal – altså en pendant til Sundhedsplatformen (SP). De tre kritiserer, at spørgsmålet ikke blev politisk behandlet først. De påstår, at vi dermed (måske) gik glip af millioner af kroner. Og så kan de i øvrigt ikke få svar på, hvor meget jeg vidste og hvornår.

Hvis du tænker, at det hele lyder en smule forvirrende, så er jeg ikke uenig. For kritikken stikker i lige så mange retninger, som den er forfejlet og virkelighedsfjern. Men jeg vil forsøge at svare.

Lad mig starte med (endnu gang) at bekræfte, at hverken det daværende politiske it-udvalg eller jeg som formand vidste, at administrationen havde takket nej til tilbuddet. Ville vi gerne have været orienteret? Tja, når det handler om Sundhedsplatformen, så hellere for meget information end for lidt. Men sagen er, at den manglende orientering ikke er så odiøs, som de tre kritikere vil have det til at lyde. Regionen får mange tilbud på forskellige systemer, og det er ikke meningen, at vi som politikere skal orienteres om eller tage stilling til det hele.

Som politikere er vi der først og fremmest på de syge og tilskadekomne menneskers vegne. Vi skal træffe beslutninger og sætte retning, og vores rolle som politiske vagthunde skal ikke druknes i administrative beslutninger og processer.

Det giver i øvrigt ikke mening, at vi som region gennemgår en stor og omkostningstung udbudsproces, vælger et system og søsætter en historisk omfattende it-implementering, blot for pludseligt at bede vores ansatte stoppe op og operere med en ”plan B”. Det ville også være illoyalt over for den politiske beslutning, som et flertal af regionsrådet har truffet om at køre videre med SP.

Taler mod bedrevidende

Noget helt andet er (som de tre kritikere udmærket ved), så fik vores administration kun ni dage til at svare Region Syddanmark. Læs igen: Ni dage. Det var dermed aldrig en seriøs mulighed at deltage i udbuddet – og havde vi alligevel gjort det, ville det risikere at åbne en ladeport af tekniske og administrative sager, som vi så fremover skal tage stilling til. Det er ikke i patientens interesse.

Og så er det rent ud sagt noget vrøvl, at vi potentielt er gået glip af millioner af kroner i Region Hovedstaden. For der har aldrig ligget et seriøst og bearbejdet tilbud på en alternativ elektronisk patientjournal på bordet. Fugle på taget er der nok af, men i hånden havde vi et system, som vi var i fuld gang med at implementere.

De tre kritikere skriver til slut, at man hellere skal tabe ansigtet end tabe hovedet. Det er jeg enig i og kan sende opfordringen tilbage. Bare fordi man er begyndt på at kritisere noget, så behøver man jo ikke blive ved med at tale mod bedrevidende, når nu man har fået svar.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift